Спечелете 20 ваучера по 100 лв за бензиностанции OMV от KITKAT

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 30 юни 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукти KitKat за минимум 4 лв. от бензиностанции OMV и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се провежда само в обектите на „ОМV България“ ООД на територията на Република България.

В Играта участват всички  шоколадови десерти с марка KITKAT® Chunky, KITKAT® Chunky Duo, KITKAT® 4 Finger, KITKAT® Mini Mix и/или KITKAT ® POPS.

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 20 (двадесет) ваучера за гориво, всеки ваучер на обща стойност от 100 лева (или 5 броя хартиени ваучери по 20 лева) за бензиностанции на „ОМV България“ ООД.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Купете шоколадови десерти с марка KITKAT® Chunky, KITKAT® Chunky Duo, KITKAT® 4 Finger, KITKAT® Mini Mix и/или KITKAT ® POPS от обект на „ОМV България“ ООД, на стойност минимум 4 (четири) лева в един фискален бон. Покупката трябва да е извършена в периода на Играта, посочен в т.2(1).

Регистрирайте се на www.nestle.bg/kitkat-promo

(1) Потребителят следва да въведе име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail), телефонен номер и номер на фискален бон/ове на интернет адрес: www.nestle.bg/kitkat-promo.(„Сайта на Играта“).

(2) Фискалния/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

(3) Един фискален бон може да бъде регистриран от потребител само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

(4) Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

Играта се провежда само в обектите на „ОМV България“ ООД, разположени на територията на Република България.

След приключване на Играта (23.59 ч. на 30.06.2024 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

Ще бъдат изтеглени 20 (двадесет) печеливши и 2 (два) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Печелившите номера на фискални бонове и телефонни номера без последните три цифри ще бъдат публикувани на 22.07.2024г. на Сайта на играта www.nestle.bg/kitkat-promo

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, които са посочили при регистрация. Спечелилите следва да предоставят чрез имейл ясно четима снимка на фискалния/ите бон/ове в цялост, от която снимка ясно се вижда номера на фискалния/ите бон/ове. След проверка на снимката, представител на Организатора и/или на Агенцията ще се свърже със спечелилите с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата.

За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи за справка на куриера регистриран и изтеглен като печеливш фискален бон, който ще бъде върнат веднага. Ако същият не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата;

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага;

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара