Спечелете 15 раклет грил Silver Crest и 15 перфоратора Parkside

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 26 юни 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Ариана от магазини Lidl за поне 5 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се организира и провежда на територията на Република България и е валидна за всички магазини на търговска верига Лидл (“LIDL”).

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците са: - 15 броя перфоратор Parkside 800 W - 15 броя раклет грил Silver Crest 1400 W

Участието в Играта е индивидуално и обвързано с покупка на стойност минимум 5 лв. на продукти с марка Ариана от обектите на Лидл.

Всеки, който желае да участва за спечелването награда и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:

1. В периода на Играта по т. 8 да закупи от магазини LIDL продукти с марката Ариана на обща стойност минимум 5лв. на една касова бележка.

2. Да запази и регистрира касовата бележка (хартиена или дигитална, генерирана в приложението Lidl Plus) на https://www.ariana.bg, като при регистрацията посочи номера на бележката, нейната стойност, собствено и фамилно име, имейл адрес и телефон за връзка и да качи снимка на касовата бележка във формат jpg, .jpeg или .png и в размер до 4,5 MB На снимката трябва да се виждат и четирите ъгъла касовата бележка в цялост с всички посочени в нея реквизити, като обект, дата, код, QR код, закупени артикули, и същата да е четима. Кодът на касовата бележка може да бъде регистриран само веднъж и дава право на едно участие. Регистрираният код трябва да съвпада с кода на касовата бележка, предоставена от участника при регистрацията. Ако касовата бележка не отговаря на изискванията, описани по-горе, ако същата не съдържа продукт и/или продукти с марката Ариана за минимум 5 лв., даващи право на участие в Играта, ако регистрацията на касовата бележка е извършена преди началото или след края на Играта, ако при регистрацията лицето е предоставило непълни или неточни данни или не отговаря на други изисквания, посочени в тези Правила, участието е невалидно.

Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки, които отговарят на изискванията на т.12.1, но може да спечели само една награда от Играта.

Всеки участник трябва да пази касовите бележки до края на Играта с цел доказване на направените покупки, като в случай че спечели награда, следва да представи печелившата бележка на хартиен носител или дигитално, генерирана в приложението Lidl Plus на представителя на куриерската компания по реда на т. 13.1, за да има право да получи наградата.

Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип, посредством автоматизиран софтуер, като тегленето ще бъде записано. Организаторът ще обяви победителя като публикува неговите инициали (първата буква от първо име и първа буква от фамилно име), заедно с телефонен номер със заличени последни три цифри на сайта https://www.ariana.bg не по-късно от 08.07.2024 г.

За получаване на наградите – Организаторът ще се свърже със спечелилия участник за уточняване на детайлите по получаване на наградата в срок не по-късно от 30.07.2024 г. Печелившият ще бъде помолен да предостави своите три имена, адрес за доставка и телефонен номер, които са необходими за предоставяне на наградата.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара