Спечелете мултикукъри TEFAL от MAGGI и Kaufland

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 5 май 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Maggi за поне 6 лв. от магазини Kaufland и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се провежда на национално ниво във всички търговски обекти на KAUFLAND на територията на Република България, предлагащи продуктите за участие.

В Играта участват всички продукти под марката MAGGI®, предлагани  в обектите на KAUFLAND.

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо:

- 10 броя мултикукъри TEFAL

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

Потребител, който желае да участва в Играта, трябва да закупи продукти под марката MAGGI® в т.3, на стойност минимум 6 лв.(шест лева) в един фискален бон oт обект на KAUFLAND. Покупката трябва да е извършена  само в периода на Играта, посочен в т. 2 (1).

Потребителят въвежда име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail)  телефонен номер и номер на фискален/и бон/ове  за закупените продукти, участващи в Играта на интернет адрес  www.nestle.bg/maggi_kaufland („Сайта на Играта“), за да се регистрира за Играта. С регистрацията, участникът приема правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност на данните.

С един и същ фискален бон може да се участва еднократно, само в една Игра с продукти MAGGI®, организирана в периода 22.04.2024 г. - 05.05.2024 г.

Фискалният/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един участник може да участва с един фискален  само веднъж. Участникът има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове, с които е участвал, 60 (шестдесет) дни след края на Играта.  

След приключване на Играта (23.59ч. на 05.05.2024г.) ще бъде извършено теглене на печелившите чрез специализиран софтуер на случаен принцип и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

Ще бъдат изтеглени 10 (десет) печеливши и 3 (трима) резервни участници, в случай, че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Печелившите номера на фискални бонове  и телефонен номер без последните три цифри ще бъдат публикувани на 15.05.2024г. на сайта на играта www.nestle.bg/maggi_kaufland

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, които са посочили при регистрация. Спечелилите следва да предоставят чрез имейл ясно четима снимка на фискалния/ите бон/ове , от която снимка ясно се вижда номера на фискалния/ите бон/ове . След проверка на снимката, представител на Организатора и/или на Агенцията ще се свърже със спечелилите с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. 

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара