Спечелете ваучер от 1000 лв. за пътуване и 777 карти с по 77 лв. от 7DAYS

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 14 март 2024

Как се участва:

Чрез покупка на 2 различни продукта 7Days и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Механизъм на Промоцията (Играта):

    Стъпка 1: Потребителят да закупи ДВА РАЗЛИЧНИ продукта 7DAYS в периода на Промоцията. (Закупените продуктите могат да бъдат с един и същ вкус, но в различен грамаж, или с един и същ грамаж, но с различен вкус, както и различни по вид). Продуктите трябва да присъстват като отделни артикули в ЕДНА касова бележка и/или фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД.

    Например: Потребителят закупува едновременно 7DAYS КРОАСАН КАКАО 69 г и 7DAYS КРОАСАН КАКАО 92 г или 7DAYS КРОАСАН КАКАО 92 г и 7DAYS КРОАСАН ЛЕШНИК 92 г или 7DAYS КРОАСАН и 7DAYS BAKE ROLLS.

    Стъпка 2: Потребителят да извърши следните стъпки за регистрация на интернет страницата https://www.7days-promo.com
    При регистрацията потребителят трябва:
        да маркира (чрез чекбокс) кои са закупените от него продукти (oтбелязаните продуктите трябва да са два различни);
        да въведе валиден мобилен номер;
        да въведе номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД;
        да въведе общата сума от закупените продукти 7DAYS;
        да потвърди, че не е робот;
        да потвърди (чрез чекбокс), че е прочел, съгласен е с Официалните правила на Промоцията и желае да участва, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта https://www.7days-promo.com, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на https://www.7days-promo.com 

    За фактури от Метро кеш енд Кери България ЕООД, регистрацията се осъществява чрез регистриране на 10-цифрения номер на фактурата и общата сума с ДДС на закупените продукти 7DAYS от фактурата.

    При първа регистрация, потребителите ще трябва да потвърдят телефонния си номер, за да продължат към избора на награда. За целта те ще получат SMS с код за въвеждане на телефонния номер, който са попълнили в регистрационната форма. Само след въвеждане на кода те ще могат да продължат към избора на награда.

    Стъпка 3: Сумата се преобразува в точки. Всяка стотинка е равна на 1 точка. Потребителят натрупва точките си към наградата, която желае. Потребителят ще може да види натрупаните до момента точки за всяка награда, преди да завърши регистрацията си, като завършването на регистрацията се отбелязва с избор към коя награда да натрупа точките си, а след като избере наградата, ще получи съобщение със статус на екрана.

    В случаите, в които потребителят е избрал да участва за Моментна награда – GiftCardTM за пазаруване на стойност 77 лв., то той разбира веднага дали печели. Ако регистрираната от него касова бележка не печели, регистрацията се натрупва за спечелването на Голяма награда - ваучер за пътуване за двама на стойност 1000 лв., за която са необходими 1500 регистрирани точки, непечеливши за Моментна награда. Печелившите за Голямата награда ще се изтеглят след края на промоцията на 15.03.3024 г.

Награди:

    - Награда 1: GiftCardTM на стойност 77 лв., 777 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „Моментна награда“) - за да има възможност да спечели Моментна награда, потребителят трябва да регистрира/натрупа поне веднъж 500 точки за тази награда. След като е натрупал тези точки, веднага разбира дали печели. В случай че регистрираната касова бележка печели Моментна награда, броят точки, надхвърлящ необходимите 500 точки за 1 участие, се нулира.

    Например: Потребител регистрира касова бележка на стойност 6.00 лв., което се равнява на 600 точки. (1 ст. = 1 т.). В случай че тази касова бележка е печеливша за Моментна награда, то останалите 100 т. се нулират, тъй като с 1 касова бележка може да се спечели максимум 1 награда.
    В случай че не печели, точките му се трупат към участие за Голямата награда в края на промоцията.
    Например: Потребителят вече има 450 точки за Моментна награда. Потребителят предстои да регистрира нова касова бележка на стойност 0.60 лв. (60 ст. = 60 точки) за Моментна награда. След приключване на тази регистрация, потребителят ще разбере веднага дали печели със съобщение на екрана и SMS. В случай че не е печеливш, той ще види статус за това на екрана и при следващото си влизане на https://www.7days-promo.com за нова регистрация ще има натрупан съответния брой от 510 точки, прехвърлени към Голямата награда.

    GiftCardTM е предплатена непрезареждаема карта, която може да бъде използвана навсякъде по света, където се приемат плащания с MasterCard. Срокът на валидност е изписан на лицевата страна и е не по-кратък от 2 години. След изчерпване на баланса по картата тя автоматично се закрива. Преди използване GiftCardTM трябва да бъде активирана. С GiftCardTM можете да плащате на ПОС терминал или в интернет (затворена е за използване на АТМ). Няма такси при ползване на GiftCardTM в рамките на 6 месеца от датата на нейното издаване. Само при условие че по GiftCardTM има наличен остатък след 6-ия месец от датата на закупуване, започва да удържа месечна такса за обслужване в размер на максимум 6,00 лв. Начисляването ѝ не зависи от датата на активиране. Плащането с GiftCardTM е защитено с ПИН код, предоставен автоматично. Пълните условия за използване на GiftCardTM са достъпни на следния линк: https://www.giftcards.eu/bg/general_terms

    - Награда 2: Ваучер за пътуване за двама на стойност 1000 лв. (наричана по-долу за краткост „Голяма награда“). За да участва в тегленето за Голяма награда, потребителят трябва да регистрира поне веднъж 1500 точки за тази награда (с които не е спечелена до момента награда). Тегленето за Голяма награда ще се извърши след периода на Промоцията (Играта) на 15.03.2024 г., сред всички потребители, които са изпълнили горните условия.

    Потребителят може да натрупа своите точки с няколко последователни регистрации.
    Ако потребителят има повече точки за натрупване за Голямата награда, отколкото изисквания минимум от 1500 точки за нея, тогава тези точки се натрупват към следващото участие в тегленето за тази конкретна награда.
    Например: Потребителят вече има 1450 точки за Голямата награда. Потребителят предстои да регистрира нова касова бележка на стойност 0.60 лв. (60 ст. = 60 точки) за Голямата награда. Следователно, след приключване на тази регистрация, потребителят ще участва 1 път в тегленето за Голямата награда и ще има още 10 точки, натрупани за следващото си участие в тегленето за Голямата награда.
    Потребителят не може да разделя точки от 1 касова бележка между 2 или повече награди.
    Потребителят може да трупа точки за различни награди едновременно, но с различни касови бележки. Не е задължително потребителят да е натрупал всички необходими точки към една награда, за да започне да трупа точки за друга награда.
    Един потребител може да спечели само една награда от вид. Това означава, че след спечелена награда, тя няма да бъде активна за потребителя и той няма да може да натрупва точките си за нейното повторно спечелване.
    Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. Едновременно с това няколко касови бележки могат да бъдат необходими за спечелването на една награда.
    Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления.

    Тегленето на Моментна награда се извършва в момента, в който потребител натрупа минимум 500 точки за нея. С натрупването на минимум 500 точки към Моментна награда, потребителят веднага разбира дали печели.

    Тегленето на печелившите участници за Голямата награда ще се извърши до 24 часа след края на периода на Играта чрез специално разработен за целта софтуер. Печелившите участници ще бъдат обявени на сайта до 48 часа след изтеглянето им.

    Печелившите ще бъдат обявени на https://www.7days-promo.com, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

Един участник може да направи максимум 2 регистрации в рамките на 24 часа от описаните в т. X. Един участник може да направи максимум 86 регистрации за целия период на Промоцията (Играта).

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията (Играта). Т.е. един участник може да спечели максимално 1бр. GiftCardTM за пазаруване на стойност 77лв. и 1 бр. ваучер за пътуване за двама на стойност 1000 лв.

Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888422894 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдени награди в срок могат да бъдат обратно разиграни в текущата и/или други активности.

Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда. Всеки уникален потребител може да регистрира до 2 касови бележки в рамките на 24 часа. Всеки уникален потребител може да регистрира до 86 касови бележки за целия период на Промоцията (Играта).

Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/ите касова/и бележка/и за закупените продукти с бранда 7DAYS на куриера. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупени артикули на два отделни реда в касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай, обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ ТЯХНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

    Допускат се и регистрации на фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД. За целта потребителят е необходимо да регистрира 10-цифрения номер на фактурата, датата, както и сумата с ДДС от фактурата. При спечелване на награда, участникът е необходимо да предостави на куриера копие от регистрираната фактура.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка от печелившия.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара