Спечелете таблети Lenovo Tab M10 Plus и слушалки AirPods 3

 

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 27 декември 2023

Как се участва:

Чрез вземане на пратка от easybox и регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

За да участва в томбола за спечелването на награди, описани в чл. (6.1) от Организатора, участниците, които отговарят на условията, включени в разпоредбите на чл. 4,  и  които са получатели на пратка, изпратена до EasyBox трябва да следват следните стъпки:

1. Да вземат пратката/пратките, доставена/и в easybox в рамките на максимум 4 (четири) часа от изпращането на съобщение за доставка.

2. Да се регистрират с телефонен номер на https://sameday.bg/игра-треска-за-коледа//в рамките на срока на валидност на Играта – 15.12.2023 г., 14:00 – 27.12.2021 г., 23:59 ч.

След регистрация, участникът в Играта, ще бъде добавен към списък, от който ще бъде изтеглен жребият посредством номерата на товарителниците на всички негови пратки, отговарящи на критериите, описани съгласно чл. 5.

Наградите в Играта ще бъдат осигурени от Организатора и ще се състоят от:

–  3 бр. Lenovo Tab M10 Plus

–  3 чифта слушалки AirPods 3

Победителите ще бъдат изтеглени от списъка, съдържащ всички  номера на товарителници от всички дни от срока на  Играта, отговарящи на критериите по чл.5.

Победителите (получатели на пратки, отговарящи на условията за участие в играта) ще бъдат определени чрез теглене на жребий до www.random.org и  обявени на официалната страница на играта: https://sameday.bg/игра-треска-за-коледа/  За всяка от наградите ще бъде изтеглен 1(един) победител  и 2 (две) резерви.

За тегленето ще се използва само част от  AWB (номер на товарителниците) на пратките, които са били взети от EasyBox в рамките на максимум 4 часа, считано от момента, в който Организаторът е изпратил съобщение, съдържащо код за получаване на пратка от easybox и пратки, чиито получател също отговаря на условията за участие, предвидени в чл. 4 и чл. 5 от настоящите Правила за участие.

След тегленето на жребия Организаторът ще се свърже по телефона с получателя на пратката, обявена за победител, в рамките на максимум 30 (тридесет) работни дни от определянето му, като използва предоставените от получателя данни за контакт, при регистрацията му в играта.

Наградата ще бъде изпратена на победителя от Организатора на посочения от него адрес за доставка и ще бъде предадена въз основа на приемо-предавателен протокол. Победителят ще представи на куриера валиден документ за самоличност, за да потвърди самоличността и възрастта си и ще подпише приемо-предавателния протокол на спечелената награда. Отказът да се представи документ за самоличност, с който да се удостовери изпълнението на условията за участие или да се подпише протокол за предаване и получаване на наградата, води до дисквалифициране на победителя и до загуба на правото върху наградата, а изтеглените двама участника ще бъдат извикани като резерви, по реда на тегленето.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара