Спечелете маша Dyson и 10 ваучера по 100 лв. за Fashion Days

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 декември 2023

Как се участва:

Чрез покупка на 2 дезодоранта Dove от магазини Lilly и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се провежда в търговските обекти на „Лили Дрогерие” ЕООД

Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са следните:

1 бр. Маша за коса Dyson на стойност 965 лв. без ДДС /1158лв. с ДДС/
10 бр. Ваучера от Fashion Days, всеки на стойност 100 лв.

Всеки, желаещ да участва, трябва да закупи 2 (два) броя дезодоранти без значение типа – спрей, стик и/или рол-он с марка Dove, от който и да е магазин от търговската верига Лили Дрогерие, включително онлайн магазина, в периода на Кампанията, посочен в раздел 6. След заплащане на избраните продукти, клиентът трябва да регистрира касовата бележка от покупката на интернет адрес: https://shop.lillydrogerie.bg/lilly-games, като впише коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма.

С една касова бележка участникът може да направи само една регистрация, независимо от броя и стойността закупените с нея продукти.

Участниците трябва да пазят касовата бележка без повреди по нея, за да удостоверят покупката, в случай на спечелване. В случай че участник спечели, той трябва да изпрати снимка от оригиналната касова бележка, с която е участвал в Кампанията, на и-мейл на Организатора за проверка, както и да покаже оригинала на същата на куриера при доставка на наградата. Оригиналът на касовата бележка остава при участника. На касовата бележка трябва да са видими: нейният номер, който трябва да съвпада с регистрирания чрез интернет адреса, посочен в раздел 8.2., дата на покупката, която трябва да е в периода на Кампанията, както и имената на закупените продукти с марка Dove, закупени от търговски обект на „Лили Дрогерие“ ЕООД.

Един участник може да участва в Кампанията неограничен брой пъти, но не може да спечели повече от една награда.

Тегленето на печелившите участници се извършва от Организатора до 14 (четиринадесет) работни дни след края на Кампанията, по предоставен списък на участници от страна на Партньора, и ще бъде проведено в присъствието на нотариус. Ще бъдат изтеглени 1 печеливш участник и 2 резервни за машата за коса Dyson, и 10 печеливши участници и 10 резервни за ваучерите на стойност 100 лв. от Fashion Days. Имената на изтеглените участници, както и номерата на техните регистрирани касови бележки, ще бъдат протоколирани.

В рамките на 1 седмица след тегленето на печелившите участници от томболата Организаторът ще се свърже с всеки един от тях, за да го уведоми, че е изтеглен като печеливш и да валидира неговото участие. В случай, че Организаторът не успее да се свърже с печелившия на посочения от него и-мейл/мобилен телефон, след три опита в рамките на 5 работни дни от датата, на която е осъществено тегленето, участието ще бъде обявено за невалидно и Организаторът ще се свърже с първия резервен участник от списъка с печеливши.

В срок от 1 (една) седмица след като бъдат уведомени от Организатора за спечелената награда, печелившите участници трябва да изпратят снимка от оригиналната касова бележка, с която са участвали в Кампанията, на и-мейл на Организатора office@strata.bg за проверка. Оригиналът на касовата бележка остава при участниците. На касовата бележка трябва да са видими: нейният номер, който трябва да съвпада с регистрирания чрез интернет адресa, посочен в раздел 8.2., дата на покупката, която трябва да е в периода на Кампанията, броя и името на закупените дезодоранти с марка Dove. Печелившите участници следва да предоставят също и информацията, необходима за деклариране на спечелената награда, съгласно изискванията на Закона за данък върху доходите на физическите лица.

Наградите се изпращат по куриер за сметка на Организатора на посочения от печелившия участник адрес в срок от 30 дни след свързване с печелившия участник, и валидиране на спечелената награда.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара