Спечелете кафемашини, термоси и комплекти с бисквити Житен Дар

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши: https://www.jitendarpromo.bg/winners

Как се участва:

Чрез покупка на бисквити Житен Дар за поне 4.01 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните стъпки:

Да закупи бисквити с марка Житен Дар на минимална стойност 4,01 лв. с ДДС.

Бисквитите, които дават възможност за участие в Играта, са с търговска марка Житен Дар.

Списък с продукти, участващи в промоцията:

- Бисквити Житен Дар обикновени 120 гр.
- Бисквити Житен Дар обикновени 220 гр.
- Бисквити Житен Дар обикновени с какао 210 гр.
- Бисквити Житен ДарPetitBeurre 120 гр.
- Бисквити Житен ДарPetitBeurre 220 гр.
- Овесени бисквити Житен Дар хрупкави с тъмен шоколад и какао 160 гр.
- Овесени бисквити Житен Дар хрупкави с портокал и тъмен шоколад 160 гр.
- Овесени бисквити Житен Дар хрупкави със стафиди и канела 160 гр.
- Овесени бисквити Житен Дар меки с портокал и тъмен шоколад 150 гр.
- Овесени бисквити Житен Дар меки с тъмен шоколад и рожков 150 гр.
- Овесени бисквити Житен Дар меки с тъмен шоколад, карамел и банан 150 гр.
- Овесени бисквити Житен Дар меки с тъмен шоколад и тахан 150 гр.

!Възможно е на мястото на покупка участващите в Играта продукти да не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях да няма изрично обозначение, че участват в Играта.

2. да регистрира касова бележка/ бележки на www.jitendarpromo.bg;

В касовата бележка следва да е видима марката Житен Дар на закупените продукти. За избягване на съмнение в играта няма да бъдат приемани за участие касови бележки, чрез които не е възможно да се докаже каква марка продукти са закупени

При регистрацията, участникът е необходимо:
- да въведе мобилен номер за контакт;
- да въведе стойността на закупените продукти Житен Дар;
- да въведе номера на касовата бележка;
- да потвърди (чрез check-box), че е съгласен с Официалните правила на Играта, да съхрани касовата бележка до края на Играта като доказателство за покупка, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа ще бъдат скрити (напр. 0878 000***).

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Регистрираните касови бележки подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани противоречия, съответният касов бон се счита за невалиден и участника губи правота за участие.

За въпроси и съдействие относно регистрация на касови бележки, участниците могат да се свържат с Изпълнителя на телефон 0882618984 (според тарифния план на абоната), с работно време всеки ден в периода на промоцията от 9:00 ч. до 20:00 ч.

При регистриране и одобрение от администратор на касови бележки потребителят участва в томболата за спечелване на награди - 15 бр. кафемашина INFINISSIMA за капсули Dolce Gusto, 50 бр. термос, 100 бр. комплект от 7 вида овесени бисквити Житен Дар за целия период на играта.

Срещу регистриране на една касова бележка за покупки на Житен Дар на стойност минимум 4,01 лв., потребителят участва в седмичните томболи за спечелване на един от 100 бр. комплекта от 7 вида овесени бисквити Житен Дар и в седмичната томбола за спечелване на един от 50 бр. термоса.

За да участва в томболата за спечелване на един от 15 бр. кафемашина INFINISSIMA за капсули Dolce Gusto потребителят трябва да е регистрирал касови бележки на минимална стойност 8,01 лв. (2 бележки по минимум 4,01 лв. или 1 бележка по минимум 8,01 лв.), с които не е спечелил комплект бисквити Житен Дар и с които не е спечелил термос.

Участникът може да спечели по една награда от вид, т.е. максимум награди, които един потребител може да спечели, са 1 бр. кафемашина INFINISSIMA за капсули Dolce Gusto, 1 бр. комплект бисквити Житен Дар и 1 бр. термос, като за целта потребителят следва да е регистрирал поне 3 различни и одобрени от администраторите касови бележки, на минимална стойност 16,00 лв.

Един участник може да направи максимум 10 регистрации на ден. Един касов бон, може да бъде регистриран само един път и чрез само една персонална регистрация на един потребител. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта, касовият бон се счита за невалиден

Касови бележки, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се вижда нужната информация или фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват. Решението принадлежи изцяло и само на Организатора и е обвързващо за участниците. В тези случаи участникът няма право да получи наградата.

Участникът е длъжен да запази касовите бележки от покупките до приключване на Играта и получаване на наградата, за да удостовери направените покупки, в случай че бъде изтеглен като печеливш.

Всяка седмица в периода на кампанията на случаен принцип, чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер, който ще определя печелившите измежду всички участници, покрили условията за участие, ще се извършва тегленето на наградите – по 10 бр. термос и 20 бр. комплект бисквити Житен Дар, както следва:

- Регистриралите се за участие в периода от 0:00 ч. на 06.11.2023. г. до 23:59 ч. на 12.11.2023 г. участват в томбола, която ще се проведе на 13.11.2023 г.;

- Регистриралите се за участие в периода от 0:00 ч. на 13.11.2023. г. до 23:59 ч. на 19.11.2023 г. участват в томбола, която ще се проведе на 20.11.2023 г.;

- Регистриралите се за участие в периода от 0:00 ч. на 20.11.2023. г. до 23:59 ч. на 26.11.2023 г. участват в томбола, която ще се проведе на 27.11.2023 г.;

- Регистриралите се за участие в периода от 0:00 ч. на 27.11.2023. г. до 23:59 ч. на 03.12.2023 г. участват в томбола, която ще се проведе на 04.12.2023 г.;

- Регистриралите се за участие в периода от 0:00 ч. на 04.12.2023. г. до 23:59 ч. на 10.12.2023 г. участват в томбола, която ще се проведе на 11.12.2023 г.;

На датата 11.12.2023 г. се теглят на случаен принцип 15-ма победители за кафемашина INFINISSIMA за капсули Dolce Gusto.

Участниците, спечелили награда, ще бъдат известени чрез SMS на посочения от тях мобилен номер. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер, на който трябва да се обадят в срок до 5 (пет) дни, след като са известени, че печелят награда, за да предоставят данни за доставка (три имена и адрес). Ако спечелилият не се обади на посочения телефон в този срок, ще бъде известен с втори SMS еднократно и ако не потвърди наградата си в описания срок, то тя ще бъде насочена към резервните изтеглени печеливши.

Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на лична карта и касовия бон, с които участникът е спечелил наградата .

Всички печеливши ще бъдат обявявани на сайта www.jitendarpromo.bg в момента на спечелването на наградата.

Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Организатора, до всеки печеливш участник, в срок до 30 работни дни след предоставяне на необходимата информация, по реда на раздел II т. 3.

Краен срок - 10 декември 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара