Спечелете 5 прахосмукачки робот и 100 ваучера по 50 лв. от вафли Ная

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 3 декември 2023

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Ная за минимум 5 лв. от магазини Кауфланд и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта е валидна за територията на Република България и се провежда само в търговските обекти на „Кауфланд България ЕООД ЕНД КО“ КД.

В Играта участват всички продукти с марка „Ная“ на „Престиж-96“ АД, предлагани в търговските обекти на „Кауфланд България ЕООД ЕНД КО“ КД, описани в т.12.1.

През периода на провеждане на Играта желаещите да участват трябва да закупят продукти с марка „Ная“ на „Престиж-96“ АД на стойност не по-малко от 5 лв. (пет лева) от посочените в таблицата по т. 12.1 търговски обекти на „Кауфланд България ЕООД ЕНД КО“ КД и да
регистрират фискалния бон (касовата бележка) на www.prestigepromo.bg.

Необходимо условие е закупуването на участващите в играта продукти на общата стойност от не по-малко от 5 лв. да бъде вписано на една касова бележка. Участниците могат да регистрират неопределен брой касови бележки със закупени участващи в Играта продукти с марки „Ная“ на
„Престиж-96“ АД.

Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността на закупените продукти, участващи в играта, както и номера на касовата бележка на интернет страницата www.prestigepromo.bg и разбери веднага дали печелиш или не печелиш един от общо 100 (сто) ваучера за
пазаруване в супермаркети Kaufland на стойност 50 лв. или 1 (една) от общо 5 (пет) прахосмукачки робот.

При правилно регистриран номер на касова бележка в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешна регистрация или спечелване на моментна награда.

След успешна регистрация на една касова бележа при условията на настоящата Игра, участникът ще разбере веднага дали печели награда ваучер за пазаруване или робот прахосмукачка. Спечелилите награди ще бъдат обявявани в секция „Печеливши“ на www.prestigepromo.bg всяка
седмица до края на играта.

В Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да прави множество регистрации на касови бележки с цел участие в Играта. Броят възможности, с които участникът участва в тегленето за награда, се формира от общата бройка на регистрираните фискални бонове, доколкото на съответните бонове има закупени продукти с марка „Ная“ на „Престиж-
96“ АД от обектите на „Кауфланд България ЕООД ЕНД КО“ КД, посочени в таблицата по т. 12.1, на стойност не по-малко от 5 лв. (пет лева).

Участниците могат да регистрират и фискални бонове с по-висока стойност на закупените продукти с продукти с марки „Ная“ на „Престиж-96“ АД, като за всеки 5 лв., регистрирани в един фискален бон, участниците ще имат по една възможност, с която да участват в Играта. При всички случаи стойността, с която се участва в тегленето, се закръглява към по-ниското
число, кратно на 5 лв., за да може всеки шанс за участие в Играта да бъде на стойност от 5 лв.

Наградите в тегленето са:
- Един от общо 100 броя ваучери за пазаруване в обектите на „Кауфланд България ЕООД ЕНД КО“ КД на стойност 50 лв., съгласно приложимите условия на „Кауфланд България ЕООД ЕНД КО“ КД.

Ваучерите са валидни за закупуване на всички видове стоки, предлагани в хипермаркети Kaufland. Предоставят се под формата на пластика. Може да се използват многократно, до изчерпване на заредената в тях сума, както и да бъдат презареждани. Остатъчната
стойност на ваучера може да се проследява в касовия бон от последната извършена покупка. Срок на валидност на ваучерите: 5 години от датата на активация.

- Един от общо 5 броя прахосмукачки робот XIAOMI BHR6783EU ROBOT VACUUM CLEANER E10 със следните характеристики: картографиране – gyroscope intelligent path planning route; зигзагообразен маршрут за почистване; резервоар за вода – 200 ml; резервоар за прах – 400 ml;
батерия – 2600 mah; всмукателна мощност – 4000 pascal; ниво на шум – 60 децибела; преодолява до 20мм прагове; размер – 32.5 x 32.5 x 80 мм; тегло – 3.6 кг.; цвят – бял.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали, са с илюстративен характер. Възможно е наградите да се различават от изобразените визии на рекламните материали.

Определянето на участниците, които печелят наградите, ще бъде извършено на случаен принцип по електронен път измежду всички надлежно регистрирани участници, съгласно настоящите Правила. Всяко лице има право на неограничен брой участия в Играта, но може да спечели
само една награда. Ако участник бъде изтеглен като печеливш за повече от една награда, то печели първата награда, за която е изтеглен като печеливш.

В срок от 7 (седем) работни дни, след като печелившият е получил нотификация на сайта за спечелена награда, Организаторът ще уведоми печелившите Участници за спечелената награда чрез кратко текстово съобщение (SMS) на посочения от участника мобилен телефонен номер.
Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда.

Наградите ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в Република България в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.

Спечелилият може да получи наградата си само след като представи за проверка в оригинал на куриера фискалните бонове (касовите бележки), които е регистрирал за участие в тегленето и е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че фискален бон (касова бележка) е повреден, дефектен, или номерът от него не съвпада с регистрирания такъв, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара