Спечелете 10 уреда AirFryer MasterChef и 100 кулинарни сета от Роден край

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши: https://prestigepromo.bg/RodenKraiMasterCheff/winners.php

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Роден край за поне 5 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

В Промоцията участват всички опаковки на следните артикули, а именно:
РОДЕН КРАЙ 120г нетунквани вафли
РОДЕН КРАЙ 360г нетунквани вафли
РОДЕН КРАЙ 525г нетунквани вафли
РОДЕН КРАЙ Златен спомен 135г тунквани бисквити
РОДЕН КРАЙ Детски свят 135г тунквани бисквити
РОДЕН КРАЙ Кафе 135г тунквани бисквити
РОДЕН КРАЙ Какао 170г нетунквани бисквити
РОДЕН КРАЙ Масло 165г нетунквани бисквити
РОДЕН КРАЙ Мляко 165г нетунквани бисквити
РОДЕН КРАЙ Шоколад 165г нетунквани бисквити
РОДЕН КРАЙ МАКСИ Сметана 230г нетунквани бисквити
РОДЕН КРАЙ МАКСИ Какао 250г нетунквани бисквити
РОДЕН КРАЙ МАКСИ Класик 230г нетунквани бисквити
РОДЕН КРАЙ Обикновени 120г нетунквани бисквити
РОДЕН КРАЙ Обикновени 190г нетунквани бисквити
РОДЕН КРАЙ За торта 250г нетунквани бисквити
РОДЕН КРАЙ Мляко 180г сухи пасти
РОДЕН КРАЙ Какао 180г сухи пасти

Механизъм на Промоцията /Играта/:

Купи продукти с марка РОДЕН КРАЙ на „Престиж-96“ АД за минимум 5 лв. (пет лева). Необходимо условие е закупуването на продукти с марка РОДЕН КРАЙ на общата стойност от не по-малко от 5 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка (фискален бон) или
една фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД.

Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността на закупените продукти, участващи в промоцията, както и номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата на Метро кеш енд Кери България ЕООД на интернет страницата www.prestigepromo.bg и разбери веднага дали печелиш един от 100 кулинарни сета или един от 10 уреда AirFryer.

За да направи валидна регистрация, е необходимо потребителят задължително:
- Да въведе номера на фискален бон (касова бележка) или на фактурата на Метро кеш енд Кери България ЕООД, който не участва в други игри, провеждани от организатора;
- Да въведе име и фамилия, както и валиден български мобилен номер за връзка с него;
- Да потвърди (чрез чек-бокс), че:
o Ще запази и покаже фискалния бон (касовата бележка) или фактурата на Метро кеш енд Кери България ЕООД на куриера при получаването на наградата;
o След като внимателно се запознае с настоящите Правила на промоционалната Игра, да потвърди, че е съгласен с тях;
o След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че
дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.

При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация, както и дали печели моментна награда.

След успешна регистрация на една касова бележа при условията на настоящата Игра, участникът ще разбере веднага дали печели моментна награда кулинарен сет или уред AirFryer. Спечелилите
награди ще бъдат обявявани в секция “Печеливши“ на www.prestigepromo.bg всяка седмица до края на играта.

В Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да прави множество регистрации на касови бележки при условията на настоящата Игра с цел участие в Играта. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Потребителят трябва
да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен при спечелване на награда.

С участието си в Играта всеки участник може да спечели най-много една награда от вид по т. 6.1.

Наградите в Играта са два вида моментни награди:
* 100 броя кулинарни сета, включващи готварски прибори от 6 части: 1 х лъжица за сервиране, 1 х шпатула, 1 х тел за разбиване, 1 х черпак за супа, 1 х лъжица за бланширане, 1 х решетъчна шпатула и дъска за рязане Bergner Natural 30.5 x 22.5 x 0.9 см.
* 10 броя уред AirFryer MasterChef 4,5л с дигитално управление

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали са с илюстративен характер. Възможно е наградите да се различават от изобразените визии на рекламните материали.

В срок от 7 (седем) работни дни, след датата на провеждане на тегленето, Организаторът ще уведоми печелившите Участници за спечелената награда чрез обаждане на посочения от участника телефонен номер. Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда.

Наградите по т. 6.1 от промоционалната игра ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в Република България в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.

Краен срок - 30 ноември 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара