Спечелете смартфони Samsung Galaxy Z Flip5, смарт часовници и ваучери по 300 лв. за Notino

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!


Как се участва:

Чрез покупка на продукти Ferrero Rocher и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички  места за продажба, в които се предлагат Промоционалните продукти.

Участващите продукти са всички продукти с марка Ferrero Rocher  в самостоятелна търговска опаковка, закупени в рамките на посочения в раздел 3 по-горе Промоционален период („Промоционални продукт(и)“).  За избягване на съмнение в Промоцията няма да участват продукти, представляващи комбинирани опаковки (микс), съдържащи Ferrero Rocher и други марки продукти (като например Ferrero Collection).

За да осъществи валидно участие в Промоцията, участникът трябва да влезе на www.ferrerorocher.com („Сайта“) и да следва стъпките, описани по-долу. Участието в Промоцията на Сайта е позволено само за покупки, направени на територията на България от  места за продажба, предлагащи Промоционалните продукти, в рамките на Промоционалния период, посочен в раздел 3.

Участието се осъществява в следните стъпки:

    Участникът трябва да закупи  Промоционален продукт(и) в Промоционалния период и да запази касовата бележка от покупката.

    След това участникът трябва да влезе на Сайта  http://www.ferrerorocher.com и да създаде свой потребителски профил, като се регистрира, попълвайки форма със следните данни: български мобилен телефонен номер, име, фамилия, имейл и парола.

    От участника ще бъде изискано да потвърди, че е навършил 18-годишна възраст, че е прочел, разбрал и се е съгласил с Официалните правила и че е прочел и разбрал информацията, засягаща обработването на лични данни в Приложение 1 на Официалните правила.

    В профила си участникът трябва да регистрира касовата бележка от закупения Промоционален продукт(и), прикачвайки ясна и четлива снимка на касовата бележка, от която да са видими следните данни: името на закупения Промоционален продукт(и) (т.е., Ferrero Rocher/Ферреро Рошер или друг подобен текст, доказващ закупуването на Ferrero Rocher в самостоятелна търговска опаковка); номерът на касовата бележка; датата на касовата бележка (да е в рамките на Промоционалния период); стойността на закупения Промоционален продукт(и). Касови бележки, които не съдържат посочените данни или не отговарят на останалите условия на Промоцията, няма да бъдат одобрявани и ще отпадат от играта (виж и забележката в т. 5.1.9).

    Снимките на касовите бележки ще бъдат прегледани и одобрявани от техническо лице, което ще провери дали отговарят на условията  по т. 4 по-горе и на останалите условия на Промоцията. Участниците ще бъдат уведомявани чрез имейл, дали качената от тях касова бележка е одобрена за участие в Промоцията или не.

    В зависимост от стойността на всеки закупен Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка в профила на участника се натрупват точки/звезди, като една точка/звезда съответства на един пълен похарчен лев за Промоционален продукт, а в случай че има частична стойност, когато се достигне 1 лев, се добавя една точка в профила.

    В зависимост от броя на събраните точки/звезди в профила си по реда на т. 6 по-горе, участникът може да участва за спечелване на една от следните награди:
        При събиране на поне 5 точки/звезди в профила на участник, равняващи се на обща стойност от поне 5 лв. за закупен/и  Промоционален/ни продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и, участникът се включва в томбола за малката награда - един от 45 ваучера за онлайн пазаруване от Notino на стойност 300 лв.

        При събиране на поне 10 точки/звезди в профила на участник, равняващи се на обща стойност от поне 10 лв. за закупен/и  Промоционален/ни продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и, участникът се включва в томбола за средната награда - един от 10-те смарт часовника Samsung Galaxy  Watch6, 40mm, BT, Gold.

        При събиране на поне 25 точки/звезди в профила на участник, равняващи се на обща стойност от поне 25 лв. за закупен/и  Промоционален/и продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и, участникът се включва в томбола за голямата награда - един от 3-те смартфона Samsung, Galaxy Z Flip5, 8 GB RAM, 256 GB вътрешна памет, Cream.

    Забележка: За избягване на съмнение общата стойност (от 5, 10 или 25 лева) за  закупен/и  Промоционален продукт(и), даваща възможност за спечелване на някоя от посочените награди – малка, средна или голяма, може да бъде достигната с една или няколко регистрирани и одобрени за участие касови бележки/а в профила на участник.

    Тегленията на всички награди се извършва след края на Кампанията при условията на т. 5.2 от настоящите Официални правила, а печелившите ще бъдат уведомени по телефон.  За избягване на съмнение един участник не може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията, включително повече от една награда от вид.
    Участникът трябва да е регистрирал касовата си бележка(и) от закупения Промоционален продукт(и) в рамките на Промоционалния период, но не по-късно от 23:59:59 часа на 30 ноември 2023 г.  

    Касовата бележка ТРЯБВА задължително да съдържа името на закупения Промоционален продукт(и) (т.е., Ferrero Rocher/Ферреро Рошер или сходни наименования), както и да отговоря на другите условия, посочени в настоящите Официални правила, включително но не само да бъде издадена от място за продажба на територията на Република България. Касови бележки, които не отговарят на тези условия, ще бъдат счетени за невалидни, следователно няма да бъдат одобрявани за участие в Промоцията. Моля вижте и забележката по-долу.

    Касова бележка с един и същи номер може да бъде регистрирана само веднъж (повторно регистрирани касови бележки няма да бъдат одобрявани за участие в Промоцията).

    Касови бележки, на които не се виждат ясно: номерът и датата на касовата бележка, името на закупения Промоционален продукт(и) (т.е., Ferrero Rocher/Ферреро Рошер или сходни наименования) и стойността на закупения Промоционален продукт, ще бъдат дисквалифицирани.

    Забележка: За избягване на всякакво съмнение, за да се приеме за валидна една касова бележка,  наред с другата изискуема информация, касовата бележка трябва да съдържа изрично името на Промоционалния продукт(и) (т.е., Ferrero Rocher/Ферреро Рошер или производни наименования) и името на Промоционалния продукт(и) не може да бъде заместено от други родови понятия, включително, но не само: захарни/шоколадови/сладкарски или друг вид изделия, бонбони, сладки, и други подобни. Не се приемат за валидни касови бележки, които не съдържат името на Промоционалния продукт (т.е., Ferrero Rocher/Ферреро Рошер или производни наименования) или върху които то е било добавено допълнително ръчно; касови бележки с неуточнени или неясни артикули, както и касови бележки, съдържащи други допълнително добавени надписи, касаещи името на Промоционалния продукт или останалите изискуеми данни (виж т. 5 по-горе).

    Всеки участник трябва да пази регистрираната касова бележка(и), за да докаже участието си в Промоцията и за да получи наградата си, ако е спечелил такава.

    Печелившите участници ще бъдат потърсени по телефона,  за да бъдат уведомени за спечелената от тях награда, и за доуточняване на детайли по получаването на наградата,  а последните три цифри от телефонния  номер на всеки от тях ще бъдат публикувани на Сайта на Промоцията. Обаждане ще бъде инициирано поне 3 пъти на ден в рамките на три последователни дни. При невъзможност да се свържем с победителя в рамките на този период, наградата ще се присъди на негова резерва.

Наградите в Промоцията се присъждат  чрез томбола  по долуописания начин:

    Малка награда (ваучер за онлайн пазаруване от Notino на стойност 300 лв.):  чрез софтуер на случаен принцип  посредством теглене, което ще се проведе след края на кампанията, четиридесет и пет от участниците, регистрирали валидна касова бележка(и) и събрали поне 5 звезди в профилите си (равняващи се  на  обща стойност  от поне 5 лв. за закупен/и  Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и)), могат да спечелят тази награда.

    Спечелилите награди участници ще бъдат уведомени по телефон чрез обаждане.  В рамките на разговора следва да се доуточнят детайлите по получаването на наградата.

    Средна награда (смарт часовник Samsung, Galaxy watch 6, 40 mm, GOLD):  чрез софтуер на случаен принцип  посредством теглене, което ще се проведе след края на кампанията, десет от участниците, регистрирали валидна касова бележка(и) и събрали поне 10 звезди в профилите си (равняващи се  на  обща стойност  от поне 10 лв. за закупен/и  Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и)), могат да спечелят тази награда.

    Спечелилите награди участници ще бъдат уведомени по телефон чрез обаждане.  В рамките на разговора следва да се доуточнят детайлите по получаването на наградата.

    Голяма награда (смартфон Samsung, Galaxy Z Flip5, 8 GB RAM, 256 GB вътрешна памет, цвят CREAM):  чрез софтуер на случаен принцип  посредством теглене, което ще се проведе след края на кампанията, трима от участниците, регистрирали валидна касова бележка(и) и събрали поне 25 звезди в профилите си (равняващи се  на  обща стойност  от поне 25 лв. за закупен/и  Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и)), могат да спечелят тази награда.

    Спечелилите награди участници ще бъдат уведомени по телефон чрез обаждане.  В рамките на разговора следва да се доуточнят детайлите по получаването на наградата.

Томболата за наградите ще се осъществи в присъствието на нотариус през месец декември 2023 г.,  като наградите ще бъдат изтеглени чрез софтуер на случаен принцип в общо 3 отделни тегления: едно отделно теглене за големите награди, второ отделно теглене за средните награди и трето отделно теглене за малките награди. Наградите се теглят от голяма към малка (първо се провежда тегленето за големите награди, след това тегленото за средните награди и накрая за малките награди). Следователно, участник с 25 звезди в профила си може да участва за спечелване на всеки един от горните три вида награди – голяма, средна или малка  (т.е. например е възможно участник с 25 точки в профила си да не бъде изтеглен в томболата за голямата награда, но да спечели някоя от по-малките награди). Участник с минимум 10  звезди в профила си може да участва за спечелване на средната или малката награда. Участник с минимум 5  звезди в профила си може да участва за спечелване единствено на  малката награда.  За избягване на съмнение един участник не може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията, включително повече от една награда от вид.

Печелившите участници ще бъдат информирани по телефон за спечелената от тях награда и за номера на касовата бележка(и), който са регистрирали, ако е необходимо. При невъзможност да се установи връзка с победителя, обаждането ще се повтори. Максималният брой опити за откриване са 9 – по 3 на ден, в рамките на 3 последователни дни. С цел прозрачност на резултатите от проведеното теглене на наградите Организаторът публикува на Сайта на Промоцията последните три цифри от телефонния номер на всеки печеливш участник.

Печелившият трябва да изпрати имейл с информация за валиден и пълен адрес на територията на Република България, трите си имена, ЕГН (или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице).

При наличие на съмнения относно автентичността на снимката на регистрираната касова бележка/и в профила на печелившия, може да бъде изискано предоставяне на регистрираната касова бележка/и в оригинал за валидирането на печелившия.  Такава проверка може да бъде направена и преди тегленето на печелившите.

За всяка от наградите освен печелившите ще бъдат изтеглени и по три резерви, в случай че спечелил участник е дисквалифициран, защото не може да валидира участието си, предоставяйки оригинал на регистрираната касова бележка/и в профила си, отговаряща/и на изискванията на Промоцията; Организаторът не може да се свърже с печелившия в продължение на 3 последователни дни; спечелил участник не е предоставил изискуемите данни или не отговаря на другите условия на Промоцията; или спечелилият откаже наградата.

В случай че останат нераздадени награди (дори след изчерпване на резервите), следващо теглене за достигане и връчване на пълния брой на предвидените за Промоцията награди няма да бъде организирано.

Наградите ще бъдат доставени от Организатора до печелившите участници чрез куриер на посочения от печелившия участник валиден и пълен адрес на територията на Република България. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адреси извън територията на Република България НЕ се извършват.

Доставките ще бъдат осъществени в рамките на 6 седмици, считано от датата, на която печелившият участник е изпратил пълен адрес за доставка и другите необходими данни и след като са съгласувани всички детайли по получаването на наградата. Доставките ще бъдат реализирани в работни дни, от 9:00 до 18:00 часа. Спечелилият участник удостоверява получаването на наградата с подписа си. Организаторът и Възложителят не носят отговорност и не са задължени да доставят награда в случай на неизпратен адрес или други необходими данни в рамките на 10 календарни дни, след като спечелилият е уведомен за наградата; при подаден непълен или грешен адрес или други непълни или грешни данни; ако адресът е извън територията на Република България; или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при 2 независими опита за доставка.

Наградите не могат да бъдат заменяни или спечелилите да изискват размяната им за паричната им равностойност, нито да променят характеристиките и параметрите им.

Краен срок - 30 ноември 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара