Спечелете караоке тонколонки, Bluetooth слушалки и раници-чанти от Beck's

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 29 октомври 2023

Как се участва:

Чрез покупка на поне 2 от участващите продукта Beck's и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

За участие в Промоцията, Участникът трябва да закупи от съответния участващ магазин или заведение продукти (минимум 2 продукта с една покупка) с марка Beck’s в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:

1. Beck’s     Стъклена бутилка за многократна употреба     0.5 л
2. Beck’s     Стъклена бутилка за многократна употреба     0.33 л
3. Beck’s     Кен     0.5 л
4. Beck’s NA     Стъклена бутилка за еднократна употреба     0.33 л
5. Beck’s мултипак     Мултипак     0.5 л

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

1. Караоке тонколона JBL PARTYBOX Encore с безжичен микрофон JBL
2. Bluetooth слушалки JBL
3. Раница-чанта от веган кожа

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

За да участват за наградите от Промоцията, участниците трябва да закупят минимум 2 продуктa Beck’s с една покупка, отразена в една касова бележка. Покупката следва да е направена в рамките на срока на Промоцията, посочен в т.5.1. по-горе.

Участникът трябва да влезе в сайта mybecks.bg/promo и да качи снимка на касовата бележка в регистрационен прозорец, като попълни идентификационния код на бележката и телефонен номер за връзка, както и броя закупени продукта Beck’s, които фигурират в бележката, както и да се съгласи с Правилата на промоцията и да даде съгласие предоставените от него лични данни да бъдат обработвани за целите на промоцията. За уникален идентификатор на участника се счита регистрираният с касовата бележка телефонен номер.

Всяка регистрация на касова бележка с поне 2 продукта Beck’s е 1 валидно участие в томбола за дневни награди Раница, която се провежда за всички регистрирани касови бележки за конкретния ден на регистрация. Всяка регистрация на поне 4 продукта Beck’s по време на цялата продължителност на промоцията е 1 валидно участие за седмична награда Слушалки JBL. Всяка регистрация на поне 6 продукта Beck’s по време на цялата продължителност на промоцията е 1 валидно участие за Голяма награда – караоке тонколона JBL.

(Пример за участие в седмични тегления и тегления за голяма награда: при регистрирани в хода на промоционалната активност на 7 броя закупени Beck’s, (с бележки за 2+5, 2+3+2 или 3+4 продукта), участникът се включва 1 път в седмично теглене и 1 път в теглене за голяма награда, ако до момента не е спечелил награда с някоя от касовите бележки. Пример за участие в дневни тегления: при регистрирани в рамките на един и същ ден на 3 бележки, с минимум 2 закупени продукта Beck’s във всяка, участникът има 3 валидни участия в дневната томбола.)

При спечелване на средна или голяма награда, Администраторът маркира печелившите касови бележки, които отговарят на условията на играта, и те отпадат от всички бъдещи тегления за седмични и голяма награда, а общият брой закупени и регистрирани продукти на участника се намалява със съответния брой продукти от печелившите касови бележки.

ЕДИН КАСОВ ДОКУМЕНТ (КАСОВА БЕЛЕЖКА, ФАКТУРА ОТ МЕТРО)
МОЖЕ ДА СЕ РЕГИСТРИРА САМО ВЕДНЪЖ В РАМКИТЕ НА ЦЯЛАТА ПРОМОЦИЯ.

Всички бележки на спечелили участници подлежат на проверка и валидиране. Ако при проверка на печелившото участие, касова бележка се окаже невалидна или броят на регистрираните от участника продукти Beck’s не съвпада с упоменатите в касовата бележка на регистрацията, участникът се дисквалифицира и наградата ще бъде предоставена на друг валиден изтеглен участник.

Участниците трябва да пазят като доказателство и да съхраняват целостта на касовите бележки, с които са спечелили награда и при получаване на спечелена награда да предадат оригинала на касовата бележка/и от печелившото участие на куриера на Организатора.

Участник може да регистрира неограничен брой различни касови бележки за периода на промоцията.

Наградите Караоке тонколона JBL Partybox Encore ще бъдат изтеглени на 1 ноември, 2023 г., с компютърен алгоритъм, на случаен принцип сред всички валидни участия от по 6 закупени продукта Beck’s с. регистрирани касови бележки, с които не са спечелени Раница или Слушалки (всеки 6 регистрирани продукта= 1 участие в томболата). След проверка на валидността на печелившите участия, спечелилите ще бъдат обявени на mybecks.bg в секция „Спечелили“. В томболите ще бъде изтеглени общо 4 спечелили. Администраторът ще прегледа всички регистрирани касови бележки от всеки изтеглен печеливш номер и ще одобри тези, които отговарят на условията на промоцията и основното условие – общо имат поне 6 закупени продукта Beck’s. Спечелилите ще бъдат своевременно уведомени да представят именно и само одобрените от Администратора касови бележки, срещу които ще получат своята награда.

Наградата Слушалки ще бъдe теглена с компютърен алгоритъм, на случаен принцип, всеки понеделник (11.09, 18.09, 25.09, 02.10, 09.10, 16.10, 23.10, 30.10), в периода на промоцията сред всички валидни участия от по 4 закупени продукта Beck’s (участват само продукти от непечеливши касови бележки, т.е. регистрирани касови бележки, с които не е спечелена Раница (всеки 4 закупени продукта = 1 валидно участие в седмичната томбола). Спечелилите ще бъдат обявени на mybecks.bg в секция „Спечелили“. В томболата всяка седмица, в понеделник, ще бъдат теглени по 3 печеливши. Администраторът ще прегледа всички регистрирани касови бележки от всеки изтеглен печеливш номер и ще одобри тези, които отговарят на условията на промоцията и основното условие – общо имат поне 4 закупени продукта Beck’s. Спечелилите ще бъдат своевременно уведомени да представят именно и само одобрените от Администратора касови бележки, срещу които ще получат своята награда. Спечелилите и одобрени касови бележки и съответния брой продукти в тях престават да участват в бъдещи тегления Голяма награда във финалното теглене.

Наградата Раница ще бъде теглена с компютърен алгоритъм, на случаен принцип, всеки ден за определяне на печеливши измежду всички регистрирани участия от предходния ден. В томболата ще бъдат теглени ежедневно 48 дни X 2 и 8 дни (всеки петък) X 3 печеливши , до натрупване на 120 печеливши в края на активността. Броят на валидните участия в томболата се определя от броя регистрирани касови бележки за деня (всяка с минимум 2 закупени продукта Beck’s) (Например регистрирани в един и същи ден две бележки, съответно за 2 и 3 закупени продукта дават право на 2 валидни участия в томболата, за 2 и 4 закупени продукта – отново за 2 участия в томболата.) Неспечелилите касови бележки от дневните тегления престават да участват в тегленията за бъдещи дневни награди, но продължават да участват в тегленията за седмични награди и големи награди. Спечелилите и одобрени от Администратора касови бележки за дневна награда престават да участват в каквито и да е бъдещи тегления.

Участник може да спечели с една и съща касова бележка само 1 награда.

Наградите се предоставят единствено на територията на Р. България с куриер, за сметка на Организатора, само и единствено на участници, имащи право на участие в Промоцията и одобрени от администратора на промоцията като валидни участия. Валидността на печелившите участия се установява след преглед на регистрациите (и касовите бележки към тях), с които участникът е спечелил, в това число валидност на касови бележки, съответствия с ръчно регистрирани кодове на касовите бележки и съответствие на брой закупени продукти Beck’s, заявени в регистрацията. При установяване на невалидно печелившо участие, участието се дисквалифицира, а наградата се предоставя на друг спечелил с валидно участие.

Участниците, спечелили Раница, Безжични слушалки JBL или Караоке тонколона JBL Partybox Encore, след като бъдат изтеглени и проверени и потвърдени с техните валидни участия, ще получат автоматичен уведомителен СМС с информация за наградата, кодовете на печелившите касови бележки и линк с формуляр за регистрация на данни за доставка на спечелената награда, който следва да попълнят и изпратят в срок до 2 дни от получаването на уведомителния СМС. За спечелилите Раница се изисква попълването и предаването на следните лични данни: 3 имена, адрес за доставка, имейл. За спечелилите Безжични слушалки или Караоке тонколона се изисква попълването и предаването на следните лични данни: 3 имена, ЕГН, адрес за доставка, имейл.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара