Спечелете 10 електрически тримера, 10 комплекта инструменти и 10 раници

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 15 ноември 2023

Как се участва:

Чрез покупка на определени марки инструменти за поне 20 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Участващи са всички продукти, продавани от Организатора с марките MTX, Sparta, Denzel, Palisad, Gross и Stels, предлагани от партньор на Организатора.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са:
3 бр електрически тримера Denzel (продуктов код от системата на Организатора - 966117)
10 бр Комплекти инструменти MTX (продуктов код от системата на Организатора - 135099)
10 бр раници Gross (продуктов код от системата на Организатора - 902789)

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.
Наградите не включват поддръжка и ремонт или разходите за тях

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

1. Закупи Участващи продукти от партньор на Организатора  в България, в периода на Играта, посочен в част 5 по-горе, с касова бележка, издадена съобразно българското законодателство от партньора, като в една касова бележка, закупените Участващи продукти следва да са на стойност минимум 20 лв.

2. Регистрира касова бележка с дата на покупката за периода на Играта или изпрати снимка на касова бележка с дата на покупката за периода на играта на адрес: http://igra.toolsworld.info.

3. Попълни коректно всички необходими данни (три имена, телефонен номер, имейл адрес и други) за завършване на регистрацията.

4. Запази касовата бележка и я представи за получаване на награда.

Една и съща касова бележка (касова бележка с един и същ номер), която отговаря на условията по тези правила, може да спечели само една награда, независимо от броя, вида и стойността на Участващите продукти, които фигурират в нея и колко пъти е достигната минималната стойност за участие.

Всеки потребител може да участва с неограничен брой касови бележки, в случай че всяка от тях е уникална и отговаря на Официалните правила на Играта.

Всяка касова бележка с покупка на Участващи продукти на стойност минимум 20 лв., отговаряща на условията по тези Официални правила, дава на участника право на участие в Играта и съответно в разпределение на случаен принцип за някоя от посочените в Част 7, точка 7.1. от правилата награди. В рамките на Играта, с една касова бележка може да се спечели само една награда, като един участник може да спечели само една награда, независимо от броя на касовите бележки, които е регистрирал.  

Печелившите участници се определят на случаен принцип, чрез теглене, което ще се извърши на три пъти,  на 15 или 16 число всеки месец, в присъствието на представители на Организатора. Теглят се в следния порядък и бройки по следната схема:
- Електрически тример Denzel –  3 бр  - на 15.09.2023, 3 бр - на 16.10.2023, 4 бр - на 15.11.2023.
Комплекти инструменти MTX – 4 бр - на 15.09.2023, 3 бр - на 16.10.2023, 3 бр - на 15.11.2023
Раница Gross – 3 бр - на 15.09.2023, 4 бр - на 16.10.2023, 3 бр - на 15.11.2023

Наградите се предоставят на участници по куриер или в обекта откъдето е направена покупката, отговарящи на и изпълнили условията на настоящите правила за участие в Играта.

Организаторът ще се свърже с всеки от спечелилите участници на предоставения от тях телефон и електронна поща, в рамките на 7 дни след спечелване на наградата, с цел да информира участника, че трябва да подаде данни за доставка на наградата, а участникът следва да подаде данните за доставка.  

Наградите ще бъдат доставени по куриер в срок до 30 дни от момента, в който участникът е предоставил съответните данни и при условие, че същият е намерен на посочения от него адрес и при условие, че представи оригинала на регистрираната/сниманата касова бележка, с която е участвала в Играта и е бил избран за печеливш.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара