Спечелете 50 ваучера по 100 лв. за покупки във верига магазини Office 1

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 30 септември 2023

Как се участва:

Чрез покупка от Office 1 за поне 50 лв..

Пълни правила:

Участието в Промоционалната кампания е обвързано с покупка на стоки от физически обект „Office 1“, на телефон 0700 10 700 или от електронния магазин www.office1.bg на определена от Организатора минимална стойност.

Всички дееспособни физически лица и юридически лица, които:
1) са направили покупка от електронния магазин www.office1.bg, l , от физически обект от веригата „Office 1” или на телефон 0700 10 700 на продукти по избор на минимална стойност 50.00 лв. (петдесет лева) с ДДС в една фактура или касова бележка през срока на Промоционалната кампания;
и
2) не попадат в ограниченията по чл.4.2 от Общите условия участват автоматично в тегленето на томболата от Промоционалната кампания за избор на номер на направена покупка с оглед определяне на печелившите участници, които следва да получат награда от чл.5.4 от Общите условия.

Всеки участник има право да участва с неограничен брой покупки, ако всяка от тях съдържа продукти по избор на обща стойност минимум 50.00 лв. (петдесет лева) с ДДС в една покупка през срока на Промоционалната кампания. Броят на покупките на един участник, отговарящи на условията за минимална стойност, увеличава шанса да спечели наградата от чл.5.4 от Общите условия.

Организаторът осигурява за печелившия в томболата участник една от изброените награди:

1. 50 (петдесет) броя ваучери в електронен вид на стойност 100.00 лв. (сто лева) за пазаруване във верига магазини Office 1, на телефон 0700 10 700 и на електронния магазин www.office1.bg
Ваучерът е валиден при покупка на стоки и услуги на редовни цени и не се комбинира с други отстъпки или предоставени на друго основание специални цени. Ваучерът е валиден до 31.12.2023 г.

В случай, че Организаторът няма възможност да предостави някоя от гореизброените награди поради независещи от него причини, той си запазва правото да награди съответния печеливш участник със сходна награда на същата или по-висока стойност.

Провеждането на томболата и тегленето номерата на направените поръчки с цел определяне на
печелившия участник за наградата от чл.5.4 от Общите условия ще се осъществи на 01.10.2023 г. на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 139 от определена от Организатора комисия от лица, нямащи право на участие в Промоционалната кампания. Комисията ще използва автоматизиран софтуер за теглене на печеливши номера на поръчки, направени от всички допуснати до тегленето на томболата участници, като ще бъдат изтеглени 50 (петдесет) печеливши номера на поръчки и 50 (петдесет) резервни номера на поръчки. Един участник може да спечели само една награда.

Печелившите участници ще бъде обявени публично на електронния магазин www.office1.bg в срок до 5 /пет/ работни дни от датата на провеждане на томболата. В същия срок служител на Организатора ще се свърже с печелившия участник чрез изпращане на имейл до имейл адреса, от който е направена покупката с цел потвърждаване на идентификацията на печелившия участник спрямо данните от направената покупка и уговаряне на начина на получаване на наградата от чл.5.4 от Общите условия.

След потвърждаване на идентификацията на печелившия участник се извършва проверка за липсата на всяко от ограниченията по чл.4.2 от Общите условия. Ако Организаторът установи, че печелившият участник не отговаря на чл4.2 от Общите условия или е налице някое от ограниченията по чл.5.5., наградата се предоставя на следващия по реда на изтегляне резервен участник.

Печелившият участник получава спечеления ваучер в електронен вид на имейл адреса, който е
представил пред Организатора.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара