Спечелете 100 ваучера по 250 лв. и 600 тениски с лимитиран дизайн OREO

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Играта е приключила!

Печеливши: https://oreo.bg/

Как се участва:

Чрез покупка на продукти OREO за поне 5 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Продукти, участващи в Промоцията (Играта): всички бисквити OREO, независимо от вида и грамажа.

Механизъм на Промоцията:

    Стъпка 1: Купи бисквити OREO (независимо от вида и грамажа) в периода на Промоцията на стойност минимум 5 лв. Необходимо условие е закупуването на бисквити OREO на общата стойност от не по-малко от 5 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка/фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД.

    Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността на закупените бисквити OREO, датата и номера на касовата бележка на интернет страницата www.oreo.bg

    За фактури от Метро кеш енд Кери България ЕООД, регистрацията се осъществява чрез регистриране на 10-цифрения номер на фактурата, датата и общата сума с ДДС на закупените бисквити OREO от фактурата.

    При регистрацията участникът трябва:
        - да въведе валиден мобилен номер
        - да въведе номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД
        - да въведе общата сума от закупените бисквити OREO
        - да въведе датата на касовата бележка/фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД
        - да потвърди, че не е робот
        - да потвърди (чрез чекбокс), че е прочел, съгласен е с Официалните правила на Промоцията и желае да участва, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.oreo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.oreo.bg

    При първа регистрация, потребителите ще трябва да потвърдят телефонния си номер, за да продължат към избора на награда, към която да натрупат своите точки. За целта те ще получат SMS с код за въвеждане на телефонния номер, който са попълнили в регистрационната форма. Само след въвеждане на кода те ще могат да продължат към избора на награда. Също така, след като завършат своята първа регистрация, потребителите може да се абонират да получат информация за следващата промоция на организатора, като те имат право да се откажат от това по всяко време, като изпратят молбата си писмено на имейл адрес office@mateadvertising.bg или се обадят на телефон +359882618989.

    След всяка успешно направена регистрация, потребителят ще може да избере дали да продължи напред към гласуването за някоя от двете каузи, на които OREO ще дари 15 000 лв., като средствата ще бъдат разпределени спрямо събраните за тях гласове в процентно съотношение. Гласуването за кауза не е задължителен елемент от регистрацията.

Награди:

    - Награда 1: Лимитирана тениска с дизайн от Борислава Караджова, 600 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „Моментна награда“) - за възможност да спечели Моментна награда, потребителят трябва да регистрира поне 1 касова бележка. След регистрацията, потребителят разбира веднага дали печели със съобщение на екран и SMS известие.

    - Награда 2: Fashion Days ваучер на стойност 250 лв., 100 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „Седмична награда“) – за възможност да спечели Седмична награда, потребителят трябва да регистрира поне 2 касови бележки, с които не е спечелена друга награда. Тегленето за Седмична награда се извършва на всеки седмичен период сред всички потребители, които са изпълнили горните условия.

    Разпределението на периодите за теглене на Седмична награда на Промоцията (Играта) е както следва:
        Период 1 – 1.06. – 8.06.2023 г. включително – 25 бр. Fashion Days ваучер на стойност 250 лв.
        Период 2 – 09.06. – 15.06.2023 г. включително – 25 бр. Fashion Days ваучер на стойност 250 лв.
        Период 3 – 16.06. – 22.06.2023 г. включително – 25 бр. Fashion Days ваучер на стойност 250 лв.
        Период 4 – 23.06. – 30.06.2023 г. включително – 25 бр. Fashion Days ваучер на стойност 250 лв.

    За да участва в тегленето на която и да е награда, потребителят трябва да регистрира поне веднъж необходимия брой касови бележки за нея.

    След успешна регистрация на една касова бележа, участникът ще разбере веднага дали печели моментна награда със съобщение на екран и SMS нотификация. Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления за награди.

    След успешна регистрация на две касови бележки и в случай, че с никоя от тях не е спечелена момента награда, участникът автоматично влиза в тегленето за Седмична награда.
    Ако участник е регистрирал 6 касови бележки и не е спечелил Моментна награда награда с нито една от тях, той / тя участва 3 пъти в тегленето за Седмична награда.
    Ако участник е регистрирал 3 касови бележки не е спечелил Моментна награда с нито една от тях, той / тя участва 1 път в тегленето за Седмична награда.
    Ако участник е регистрирал 2 касови бележки и с 1 от тях е спечелил Моментна награда тогава той / тя не участва в тегленето за Седмична награда и трябва да регистрира още 1 касова бележка, с която не е спечелена Моментна награда, за да се включи в тегленето за Седмична награда.

    С регистрацията на две касови бележки и в случай че с тях не е спечелена Моментна награда, участникът автоматично влиза в тегленето за Седмична награда. Тегленето и обявяването на печелившите за Седмична награда ще се случи по следния график:
        За първи период – печелившите се теглят на 9.06.2023 г. и се публикуват до 11.06.2023 г.
        За втори период – печелившите се теглят на 16.06.2023 г. и се публикуват до 18.06.2023 г.
        За трети период – печелившите се теглят на 23.06.2023 г. и се публикуват до 25.06.2023 г.
        За четвърти период – печелившите се теглят на 1.07.2023 г. и се публикуват до 3.07.2023 г.
    Един потребител може да спечели само една награда от вид за периода на промоцията (Играта).

    Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. Едновременно с това няколко касови бележки могат да бъдат необходими за спечелването на една награда.
    Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления.

Тегленето на Моментна награда се извършва в момента, в който потребител регистрира минимум 1 касова бележка. С регистрирането на 1 касова бележка, потребителят веднага разбира дали печели Моментна награда. Разпределението на наградите ще се извършва след всяка успешно регистрирана касова бележка на прозиволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено разбределяне на наградите на база регистрации в активността. В периода на Промоцията (Играта) са предвидени за спечелване средно 20 бр. моментни награди дневно. Всички непечеливши касови бележки не участват в следващи тегления. Печелившите ще бъдат обявени до 48 часа след спечелване на Моментна награда на www.oreo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат сквити и няма да бъдат видими на www.oreo.bg.

    Тегленето на печелившите участници на Седмична награда ще се извърши до 24 часа след края на всеки съответен период на Играта чрез специално разработен за целта софтуер, сред всички участници регистрирали минимум 2 касови бележки, които не са били печеливши за Моментна награда по време на периода на Промоцията. Печелившите ще бъдат обявени на www.oreo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.oreo.bg.

Един участник може да направи максимум 4 регистрации в рамките на денонощие (24 часа). Един участник може да направи максимум 25 регистрации за целия период на Промоцията (Играта).

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията (Играта). Т.е. един участник може да спечели максимално 1 бр. Лимитирана тениска с дизайн от Борислава Караджова и 1 бр. Fashion Days ваучер на стойност 250 лв.

Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888423069 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда. Всеки уникален потребител може да регистрира до 4 касови бележки в рамките на 24 часа. Всеки уникален потребител може да регистрира до 25 касови бележки за целия период на Промоцията (Играта).

Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените бисквити с бранда OREO на куриера. Задължително условие е имената на бисквитите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай, обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ ТЯХНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка от печелившия. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Краен срок - 30 юни 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара