Спечелете преносими барбекюта, стекове с Ariana, Pepsi и сосове Maggi

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши:

0898547ХХХ - Трифонка Д.
0876466ХХХ - Радка С.
0896841ХХХ - Силвия Б.
0896240ХХХ - Павлинка Г.
0896978ХХХ - Дена И.
0884224ХХХ - Ана С.
0897421ХХХ - Цветелина Т.
0898718ХХХ - Валентин П.
0876310ХХХ - Спас Т.
0885907ХХХ - Галина С.
0885114ХХХ - Росица К.
0899636ХХХ - Ралица Д.
0886478ХХХ - Fredi M.
0889804ХХХ - Христо И.

Как се участва:

Чрез покупка от магазини Billa за поне 10 лв., в която трябва да присъстват определени продукти и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

При покупка на стока/стоки в магазин BILLA на обща стойност минимум 10 (десет) лева, в която
е закупен и продукт с бранд Ариана, Pepsi, Maggi, собствените марки на БИЛЛА Българска
ферма (свежо месо) или Grill Party, с един касов бон в периода от 18.05.2023г. до 31.05.2023г.
включително, клиентът има право да участва в игра за спечелване на следните видове награди:

Моментни награди:
* Виртуален пакет от 6 броя Pepsi Max кен, 0,33л.;
* Стек по 6 броя бира Ариана кен, 0,5л.;
* Виртуален пакет от 3 броя сосове – сос чесън Maggi 220гр, сос бургер Maggi 220л. и
горчица Maggi 280гр.;

Предметна награда от томбола – Преносимо барбекю на въглища с търговска марка
WEBER.

Право на участие в кампанията имат всички дееспособни физически лица, навършили 18
години. Регистрация на код за участие на участник, който не е навършил 18 години към датата
на регистрация на кода, ще се счита за невалидна. В случай че участник, който е спечелил
награда, е на възраст под 18 години към датата на регистрация на кода, неговото участие ще
бъде счетено за невалидно и наградата няма да му бъде присъдена и/или дадена.

За периода на кампанията от 18.05.2023г. до 31.05.2023г. вкл. Организаторът предоставя
възможност за спечелване на следните моментни награди:
А) 504 броя Виртуални пакета, всеки съдържащ 6 броя Pepsi Max кен 0,33л.;
Б) 252 броя Стека, всеки съдържащ по 6 броя бира Ариана кен 0,5л.;
В) 504 броя Виртуални пакета, всеки включващ 3 броя сосове – сос чесън Maggi 220гр, сос
бургер Maggi 220л. и горчица Maggi 280гр.;

За периода на кампанията от 18.05.2023г. до 31.05.2023г. вкл. ще бъде проведена и една томбола на 01.06.2023г., в която ще се изтеглят общо 14 броя предметни награди, представляващи Преносимо барбекю на въглища с търговска марка WEBER.

Тютюневи изделия, ваучери за подарък и хранителни продукти за кърмачета не участват при
формиране стойността на покупката за целите на кампанията и тези Правила.
Минималната стойност от 10 лева се счита изпълнена, ако тази стойност е достигната след
приспадане на всички отстъпки, предлагани от БИЛЛА за закупените от клиента стоки, в която
е закупен и продукт с бранд Ариана, Pepsi, Maggi, собствените марки на БИЛЛА Българска
ферма (свежо месо) или Grill Party, независимо дали стойността на покупката или част от нея
са заплатени с ваучер за храна, банкова карта или в брой.

При изпълнение на условията за минимална покупка, извършена с един касов бон, в която е
закупен и продукт с бранд Ариана, Pepsi, Maggi, собствените марки на БИЛЛА Българска ферма
(свежо месо) или Grill Party, върху касовия бон/касовата бележка се визуализира код, който
следва да се регистрира на интернет страница www.billapromo.bg за участие в играта. Всяка
покупка над изискуемия минимален праг от 10 лева получава само един код, независимо от
нейната обща стойност.

Например:
- Покупка за 11 лева – получава 1 код;
- Покупка за 22 лева; за 37 лева; за 78 лева; за 98 лева и т.н. – получава 1 код;

Всеки код дава възможност за:
А) спечелване на една моментна награда от посочените в т.4.2, а именно: (i). Виртуален пакет
от 6 броя Pepsi Max кен, 0,33л.; (ii). Стек по 6 броя бира Ариана кен, 0,5л.; (iii). Виртуален пакет
от 3 броя сосове – сос чесън Maggi 220гр, сос бургер Maggi 220л. и горчица Maggi 280гр.
Непосредствено след регистриране на кода на www.billapromo.bg се визуализира съобщение
дали регистрираният код печели моментна награда и каква е тя или не печели моментна
награда.
И

Б) участие в томбола за спечелване на награда – Преносимо барбекю на въглища с търговска
марка WEBER.

Всеки код от касовата бележка е уникален и може да бъде регистриран само веднъж.
Всеки регистриран код от касовата бележка участва както в играта за спечелване на моментна
награда по т.4.6.“А“, така и в томболата за спечелване на награда Преносимо барбекю на
въглища WEBER по т.4.6.“Б“.

Всеки участник има право да регистрира неограничен брой кодове от касови бележки, респ.
да участва с неограничен брой кодове за регистрация. За всяко участие е необходим отделен
код.

В случай, че регистрираният код спечели моментна награда от посочените в т.4.6.„А“,
автоматично върху екрана се визуализира баркод, който печелившият участник следва да
представи в избран от него магазин BILLA и срещу представянето на баркода – да получи
спечелената момента награда. Съобщение, съдържащо баркода на спечелената моментна
награда, се изпраща и на посочения от печелившия участник и-мейл адрес при регистриране
на кода от касовата бележка.

Регистрираният касов бон следва да се съхранява от участника за целите на получаване на
награда, в случай че е печеливш.

Всеки участник има право да спечели неограничен брой моментни награди, посочени в
т.4.6.“А“.

Всеки участник има право само на един брой награда от томболата по т.4.6.“Б“ Преносимо
барбекю на въглища с марка WEBER.

Тегленето на наградите от томболата по т.4.6.“Б“ се извършва от BILLA на 01.06.2023г. на
случаен принцип измежду всички участници, успешно регистрирали код в периода на
кампанията от 18.05.2023г. до 31.05.2023г. включително. За тегленето се използва
специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за награда на всички успешно
регистрирани участници. Тегленето на наградите се извършва в присъствието на нотариус. За
тегленето на наградите се съставя и подписва протокол. В рамките на томболата се теглят:
- 14 (четиридесет) печеливши участника за всеки един от 14-те броя Преносимо барбекю на
въглища с марка WEBER;
- 5 (пет) резервни участника – за същите награди;

Първо (собствено) име и първа буква от фамилното име на печелившите участници от
томболата и телефонните им номера без последните 3 цифри ще бъдат публикувани на
www.billapromo.bg. За спечелването на награда Преносимо барбекю на въглища с марка WEBER
участниците се уведомяват по телефона. По телефона спечелилият участник трябва да потвърди,
че желае да получи спечелената награда и да посочи адрес на магазин BILLA, в който желае да
получи наградата.

Всеки участник има право само на един брой награда от томболата по т.4.6.“Б“ Преносимо
барбекю на въглища с марка WEBER. В случай, че участник бъде изтеглен в томболата като
печеливш повече от един път, следващите тегления след първото не се считат за валидни и вместо него се изтегля друг печеливш участник.

В случай че в рамките на три дни спечелил участник не отговори на позвъняванията на БИЛЛА,
респ. не потвърди получаването на наградата, същият губи правото да получи награда. В този
случай се пристъпва към свързване с изтеглен резервен участник по реда на тяхното
изтегляне, като по отношение на него се прилагат гореописаните Правила.

Крайният срок за получаване на спечелените награди е:
- Краен срок за получаване на спечелени моментни награди – 08.06.2023г. включително;
- Краен срок за получаване на спечелено Преносимо барбекю на въглища с марка WEBER - 30.06.2023г. включително.

Краен срок - 31 май 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара