Спечелете подаръчни ваучери от модни марки, дрехи и продукти Savex

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 14 май 2023

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Участието в Играта не е обвързано със закупуването/използването на продукт на Фикосота ООД.

За целите на Играта, в Instagram и You Tube инфлуенсъри, с които Организаторът има договорни отношения ще публикуват постове и стори, с които приканват техните последователи да се включат в Играта.

За да се включи в Играта, участникът трябва да посети сайта на Играта – www.savex4fashion.bg, да въведе валиден адрес на електронната си поща и да гласува за посочените модни марки. Всеки, който изпълни тези условия, ще се счита за участник в Играта. Участникът има право да гласува само веднъж във всеки от етапите на Играта.

Потребители, гласували, след изтичане срока на Играта, няма да бъдат считани за участници и няма да бъдат включени в лотарията.

Играта  savex4fashion3 е разделена на 2 етапа, както следва:

    Етап 1: от 03.04.2023 г. до 23.04.2023 г.
    Етап 2: от 24.04.2023 г. до 14.05.2021 г.

Всеки участник има право да участва с гласуване за максимум:

14 модни марки на етап 1; и 7 модни марки на етап 2;

като всяко от гласуванията в отделните етапи  се извършва с валиден адрес на електронна поща на участника.

Всеки участник може да спечели само 1 награда от Играта.

Наградата, която може да бъде спечелена при участие в Играта в savex4fashioin.bg е:

    1 бр. Подаръчен ваучер на стойност 200 лева за покупкa от магазина BohoSi и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
    1 бр. Подаръчен ваучер на стойност 200 лева за покупкa от магазина AndyVil и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
    1 бр. Подаръчен ваучер на стойност  300 лв. за покупкa от магазина DIZI и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
    1 бр. Бански сет Maldives предоставен от COLLECTION KA BO и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
    1 бр. Подаръчен ваучер на стойност  100 лв. за покупкa от магазина LE MÊME и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
    1 бр. Подаръчен ваучер на стойност  200 лв. за покупкa от магазина Love Annabel’s и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
    Ленен гащеризон Graphite feelings предоставен от MagdalenaAlex и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
    1 бр. Подаръчен ваучер на стойност  200 лв. за покупкa от магазина VЯRA by MUSE SHOP и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
    1 бр. Подаръчен ваучер на стойност  100 лв. за покупкa от магазина PROMESA и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
    1 бр. Подаръчен ваучер на стойност  300 лв. за покупкa от магазина TeAdore P. и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
    1 бр. Подаръчен ваучер на стойност  300 лв. за покупкa от магазина VERYCHI и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
    1 бр. Рокля по избор от Vintage Summer и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
    1 бр. Подаръчен ваучер на стойност  300 лв. за покупкa от магазина AURE и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
    1 бр. Подаръчен ваучер на стойност  200 лв. за покупкa от магазина MIRAME и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.

След края на Играта, на 19.5.2023 г., на лотариен принцип, ще бъдат изтеглени, както следва: печеливши, които ще спечелят по 1 бр.  от наградите на модните брандове, описани в т.7.1.

Печелившите ще бъдат уведомени на адреса на електронната си поща, въведен при гласуването, за спечелената награда  до 30.05.2023 г. Ако в срок от 5 дни след изпращането на уведомителното съобщение, печелившият не върне обратно съобщение, с което да предостави на Организатора данните по т. 8.2 по-долу, то той губи правото си да получи награда, а на негово място Организаторът избира на лотариен принцип нов печеливш за непотърсената награда.

Наградата се връчва във вида, в който е обявена, лично на печелившото лице. Не може да се заменя с друга награда, да се преотстъпва или да се предоставя паричната й равностойност.

За наградите „подаръчен ваучер“ се прилагат съответните условия и ограничения на издателя на ваучера.

За да получи наградата си, печелившият ще трябва да предостави имената си, телефон за връзка и адрес за доставка на наградата, както и ЕГН, когато това е необходимо за целите на ЗДДФЛ, като ги изпрати на лично съобщение до следния адрес на електронна поща savex4fashion@gmail.com

При връчване на наградата, печелившото лице трябва да удостовери самоличността си чрез идентифициране с лична карта или друг документ за самоличност.

Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите, описани в Политиката за поверителност, която представлява Приложение №1 към настоящите Официални правила.  Всички предоставени от участника лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и Регламент 2016/679 ЕС.

Наградата ще бъде доставена безплатно с куриер, до печелившия участник, в срок от 10 (десет) работни дни след обявяването му и предоставянето на данните по т. 8.2. Наградата се доставя на един и същ адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия участник, последният ще получи SMS или обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 (десет) работни дни. Непотърсената награда в този срок няма да бъде раздавана и ще бъде използвана в бъдещи промоции. При доставка на наградата, печелившият трябва да попълни приемо-предавателен протокол в 2 екземпляра за удостоверяване получаване на наградата и да разпише издадените по образец служебна бележка и сметка за изплатени суми .

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара