Спечелете материали за нова фасата на вашия дом от Ceresit

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливш: Сибел Бейзат

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Промоцията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България.

Промоцията цели повишаване разпознаваемостта на марките Ceresit и Ceretherm от продуктовото портфолио на Хенкел Лепилни Технологии и участието в нея НЕ Е ОБВЪРЗАНО с покупка на продукти.

Промоцията е ориентирана към физически лица. За да се включи в кампанията, всеки участник трябва да се регистрира на сайта на промоцията и да попълни задължителните полета.

Наградата се получава в срок до 12 месеца, след финално уточнение с търговския екип на Хенкел България.

Хенкел България не носи отговорност за възникнали проблеми, свързани с невъзможността на печелившия да получи наградата си.

Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или с други награди.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ/ ИНСТРУМЕНТИТЕ

Хенкел България ще предостави на спечелилия участник продукти Ceresit - лепило шпакловка CT 85, мрежа CT 325, грунд боя CT 16 и мазилка СТ 74 в необходимото количество за посочената от участника площ на фасадата (до 500 кв.м.). В наградата не се включват дюбели, аксесоари, XPS, EPS, минералната вата и др. Гаранцията на системата (15 години) е валидна само при полагане от сертифицирана от Ceresit бригада.

Участието в промоцията се осъществява след попълването на регистрационна форма на https://ceresit.mhmweb.bg/project-my-facade/ и качването на снимка на текущото състояние на фасадата на потребителя.

За да е валидна регистрацията е необходимо участниците:
- да попълнят своите лични данни – име, фамилия, телефон и имейл адрес;
- да качат снимка фасадата;
- да попълнят квадратурата на фасадата, с която участват;
- да опишат в свободен текст защо искат да участват в играта;

Всички участници участват автоматично в томбола за голямата награда, която ще се изтегли на 09.05.2023 г. от агенцията чрез жребий. Ще бъдат изтеглени един печеливш и две резерви, в случай, че печелившият се откаже от наградата.: продукти Ceresit - лепило шпакловка CT 85, мрежа CT 325, грунд боя CT 16 и мазилка СТ 74 в необходимото количество за посочената от участника площ на фасадата. количество за посочената от участника площ на фасадата, но не повече от 500 кв.м.. Гаранцията на системата (15 години) е валидна само при полагане от сертифицирана от Ceresit бригада.

Печелившият, е длъжен да предостави своите лични данни: три имена и ЕГН за нуждите на данъчното деклариране при условията на чл. 11.2.2 по-долу.

Наградата е лична и не може да бъде преотстъпвана или заменяна.

Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност или от надлежно упълномощено лице.

Организаторът не носи отговорност за непълни или неправилно попълнени лични данни, което може да доведе до невъзможност за връзка с участника (в случай, че спечели) или до загуба на право за участие в томболата за награди.

В случай че спечелилият награда участник не може да бъде открит в указания 5-дневен срок, по независещи от Организатора причини, или откаже наградата си, спечелилият губи правото да получи наградата си. В този случай Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията на Кампанията и изтеглен като резервен печеливш.

Организаторът ще се свърже с предварително изтеглена резерва за победител, за съответната непредявена награда, както е описано в настоящите Официални правила. Резервният победител трябва да предяви наградата си до 3 календарни дни от деня, в който е уведомен. Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, предявена след този период. В случай, че нито победителят, нито резервата не потвърди наградата си, тя няма да бъде предоставена.

Краен срок - 3 май 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара