Спечелете 1000 тенджери, 2500 тави и 4000 тигана от Coca-Cola

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 28 май 2023

Как се участва:

Чрез регистрация в приложение и регистрация на кодове от продукти на Coca-Cola Company.

Пълни правила:

„Участващи продукти" в промоцията са продукти от 300ml Coca‑Cola, 300ml Fanta Orange, 330ml Coca‑Cola, 330ml Coca‑Cola Без Захар, 330ml Sprite, 500ml Coca‑Cola, 500ml Coca‑Cola Без Захар, 500ml Coca‑Cola Лимон Без Захар, 500ml Fanta Портокал, 500ml Fanta Лимон, 500ml Fanta Грозде, 500ml  Fanta Madness, 500ml Fanta Tropical, 500ml Sprite, 1L Coca‑Cola, 1L Coca‑Cola Без Захар, 1L Fanta Портокал, 1.5L Coca‑Cola, 1.5L Coca‑Cola Без Захар, 1.5L Coca‑Cola Лимон Без Захар, 1.5L Fanta Портокал, 1.5L  Fanta Лимон, 1.5L  Fanta Грозде, 1.5L  Fanta Madness, 1.5L  Fanta Tropical, 1.5L Sprite, 2L Coca‑Cola, 2L Coca‑Cola Без Захар, 2L Fanta Orange, 2L Fanta Tropical и 2L Sprite с 10-символен код под капачката/езичето.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

1.     Тенджера брандирана Coca‑Cola – 1 000 бр.
2.     Уок тиган брандиран Coca‑Cola – 2 500 бр.
3.     Тава брандирана Coca‑Cola – 2 500 бр.
4.     Тиган за палачинки брандиран Coca‑Cola – 1 500 бр.

За да вземат участие в Промоцията, участниците трябва да закупят бутилка от участващите в промоцията продукти. Под капачката/езичето потребителят ще открие уникален 10-символен код за мобилното приложение COCA‑COLA APP (мобилното приложение може да бъде свалено от тук https://app.coca-cola.com/), който може да бъде регистриран в платформата. С необходимия код/кодове, съгласно правилата на играта, публикувани в COCA‑COLA APP и www.coca-cola.bg, може да играете за описаните награди в т. 7.

Регистрация:

Потребителят трябва да изтегли и направи регистрация в мобилното приложение COCA‑COLA APP. Регистрацията трябва да бъде направена чрез мобилното приложение COCA‑COLA APP (налично в Play Store и App Store - https://app.coca-cola.com/). Регистрация на код може да бъде направена след регистрацията на профил в приложението. Регистрацията е безплатна и изисква следното:

·       E-mail адрес. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален имейл адрес.
·       Държава. Задължително е Участникът да избере държава.
·       Дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на COCA‑COLA APP.
·       Минималната възраст за участие в промоцията е 16г.

Регистрацията и използването на приложението се извършва, съгласно описаните в него правила, с които при регистрацията потребителят се съгласява. С регистриране на код/кодове и избора на награда, за която да играе в приложението, потребителят се съгласява и с настоящите правила на промоцията.

Виртуални точки и как се използват:

Потребителите на Coca‑Cola App могат да събират виртуални точки, които ще срещнат в приложението под наименованието: POINTS (точки) във “своите точки”. За избягване на всякакво съмнение за целите на настоящите правила под термина "точки" следва да се разбира разменно средство, което няма паричен еквивалент и има значение единствено за целите и в рамките на настоящата промоция, приложението и останалите игри, които се провеждат в него.

Всяка бутилка от 300ml Coca‑Cola, 300ml Fanta Orange, 330ml Coca‑Cola, 330ml Coca‑Cola Без Захар, 330ml Sprite, 500ml Coca‑Cola, 500ml Coca‑Cola Без Захар, 500ml Coca‑Cola Лимон Без Захар, 500ml Fanta Портокал, 500ml Fanta Лимон, 500ml Fanta Грозде, 500ml  Fanta Madness, 500ml Fanta Tropical, 500ml Sprite, 1L Coca‑Cola, 1L Coca‑Cola Без Захар, 1L Fanta Портокал, 1.5L Coca‑Cola, 1.5L Coca‑Cola Без Захар, 1.5L Coca‑Cola Лимон Без Захар, 1.5L Fanta Портокал, 1.5L  Fanta Лимон, 1.5L  Fanta Грозде, 1.5L  Fanta Madness, 1.5L  Fanta Tropical, 1.5L Sprite, 2L Coca‑Cola, 2L Coca‑Cola Без Захар, 2L Fanta Orange, 2L Fanta Tropical и 2L Sprite с 10-символен код под капачката/езичето. С въвеждането на всеки код в приложението Coca‑Cola App автоматично прибавяте към виртуалните си „точки“ 1 POINT. 1 код = 1 POINT (точка).

С натрупването на определен брой точки в „своите точки“, потребителят може да заяви участие за избрана от него игра от Промоцията и има шанс за спечелване на избрана от него награда.

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.1., Участникът трябва да е регистрирал 7 кода от участващите опаковки (равняващ се на 7 POINTS/точки) , след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за една от 1 000 бр. тенджери; След което и при условия, че е събрал необходимата валута, участникът автоматично се включва в  томболата за големите награди описани в т. 7.1.1.

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.2., Участникът трябва да е регистрирал 6 кода от участващите опаковки (равняващи се на 6 POINTS/точки), след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за един от 2 500 бр. уок тигана.; След което и при условия, че е събрал необходимата валута, участникът автоматично се включва в томболата за наградите описани в т. 7.1.2.

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.3., Участникът трябва да е регистрирал 5 кода от участващите опаковки (равняващи се на 5 POINTS/точки), след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за една от 2 500 бр. тави; След което и при условия, че е събрал необходимата валута, участникът автоматично се включва в томболата за наградите описани в т. 7.1.3.

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.4., Участникът трябва да е регистрирал 4 кода от участващите опаковки (равняващи се на 4 POINTS/точки), след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за един от 1 500 бр. тигана за палачинки; След което и при условия, че е събрал необходимата валута, участникът автоматично се включва в томболата за наградите описани в т. 7.1.4.

Допълнителна информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

В Промоцията няма ограничение на брой регистрирани промоционални кодове от един участник/потребител на приложението. В рамките на промоцията обаче може да бъде спечелена само една награда от вид от описаните в т. 7 от един потребител.

С цел равномерно разпределение на наградите по точка 7 през целия период на промоцията, същите ще бъдат разпределени по седмици, като всяка седмица ще могат да бъдат спечелени:

·       1во теглене (10.04.2023 г.) – x60 Тенджера брандирана Coca‑Cola; x155 Уок тиган брандиран; x155 Тава брандирана Coca‑Cola; x100 Тиган за палачинки брандиран Coca‑Cola;

·       2ро теглене (17.04.2023 г.) – x60 Тенджера брандирана Coca‑Cola; x155 Уок тиган брандиран; x155 Тава брандирана Coca‑Cola; x100 Тиган за палачинки брандиран Coca‑Cola;

·       3то теглене (24.04.2023 г.) – x125 Тенджера брандирана Coca‑Cola; x310 Уок тиган брандиран; x310 Тава брандирана Coca‑Cola; x185 Тиган за палачинки брандиран Coca‑Cola;

·       4то теглене (01.05.2023 г.) – x125 Тенджера брандирана Coca‑Cola; x310 Уок тиган брандиран; x310 Тава брандирана Coca‑Cola; x185 Тиган за палачинки брандиран Coca‑Cola;

·       5то теглене (08.05.2023 г.) – x125 Тенджера брандирана Coca‑Cola; x310 Уок тиган брандиран; x310 Тава брандирана Coca‑Cola; x185 Тиган за палачинки брандиран Coca‑Cola;

·       6то теглене (15.05.2023 г.) – x125 Тенджера брандирана Coca‑Cola; x310 Уок тиган брандиран; x310 Тава брандирана Coca‑Cola; x185 Тиган за палачинки брандиран Coca‑Cola;

·       7мо теглене (22.05.2023 г.) – x190 Тенджера брандирана Coca‑Cola; x475 Уок тиган брандиран; x475 Тава брандирана Coca‑Cola; x280 Тиган за палачинки брандиран Coca‑Cola;

·       8мо теглене (29.05.2023 г.) – x190 Тенджера брандирана Coca‑Cola; x475 Уок тиган брандиран; x475 Тава брандирана Coca‑Cola; x280 Тиган за палачинки брандиран Coca‑Cola;

Тегленето на наградите ще бъде извършвано по следния начин:

·       Всяка седмица ще бъдат теглени определения брой награди, по списъка и датите описани в точка 8.6., като печелившите ще бъдат информирани в рамките на 2 (два) дни след тегленето.

·       Участието в играта се извършва на седмична база след „закупуване“ на билет за вземане на участие в седмична томбола.

·       Една регистрация на един код и съответно заявка за участие за определена награда регистрира участниците в следващото най-близко по време седмично теглене, за което те участват за награда.

Ако потребителят спечели награда от мобилното приложение COCA‑COLA APP, той ще бъде уведомен с имейл на електронната си поща. Участниците трябва да имат 16 навършени години или по-големи, за да вземат участие в промоцията.

Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин:

·       При спечелване на награда от точка 7 участникът ще получи имейл на електронната си поща, с който е регистриран в COCA‑COLA APP. Печелившият, ще бъде помолен да предостави отговор на имейл: coca-cola-app@bespoke.bg своите три имена, адрес и телефон за връзка, за да получи физически наградата си. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда.

o   Печелившият ще има срок от 7 (седем) дни след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара