Спечелете фотоепилатори Braun и 30 ваучера по 50 лв. от Always и Kaufland

Последвайте ни за още игри:
facebook - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
instagram - https://www.instagram.com/spechelinagradi/
tiktok - https://www.tiktok.com/@spechelinagradi

Споделете играта с приятели!


Играта е приключила!


Как се участва:

Чрез покупка на продукти Always от магазини Kaufland за минимум 8.50 лв и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Кампанията се организира на територията на България, в мрежата от магазини Kaufland на територията на Република България.

Всички продукти с марка Always, продавани в Участващите магазини участват в Кампанията.

Като част от Кампанията се предлагат следните награди/ваучери, в съответствие с настоящите Официални правила:

Награда вид 1: Фотоепилатор Braun - 4 бр.

Награда вид 2: ВАУЧЕР на стойност 50 лева, с включен ДДС за пазаруване в Kaufland. 30 (тридесет) награди от този вид ще бъдат присъдени общо.

За участие и валидна регистрация в Кампанията, и за да имат възможността да спечелят една от наградите, присъждани от Организатора в рамките на тази Кампания,  Участниците трябва да спазят следния механизъм:

    Участникът има право да се регистрира съгласно разпоредбите на Раздел 4 по-горе;

    Участникът е необходимо да закупи по време на Срока на Кампанията Участващи в Кампанията продукти от Участващите магазини и да може да предостави доказателство за покупката (фискална касова бележка/данъчна фактура) на стойност не по-ниска от 8,50 лева с ДДС;

    Участниците избират дали да се регистрират или да се логнат на Уебсайта за Кампанията, като коректно и пълно попълнят в регистрационния формуляр на уебсайта изискваните лични данни, като попълването на тези данни е задължително за валидната регистрация в Кампанията;

    Участникът трябва да се регистрира специално за Кампанията чрез изпращане / качване на снимка на една фискална касова бележка/ данъчна фактура или чрез изпращане / качване на снимки на няколко фискални касови бележки/ данъчни фактури, удостоверяващ/а покупката на Участващи продукти, на уебсайта https://pgonlinepromos.bg/ упоменат в точка 1.4 през Срока на Кампанията, но не по-късно от 23:59:59 ч. на 03.04.2023, в специално посветения на Кампанията раздел и в съответствие с необходимите условия, посочени в Раздел 7.2 по-долу. Неуспешното качване на ясна и четлива снимка на фискалната касова бележка/ данъчната фактура за покупка на Участващи продукти води до невалидна регистрация;

    Снимката от касовата бележка следва да отговаря на следните критерии:

    Снимката трябва да е ясна и четлива;
    Снимката не трябва да бъде преекспонирана или сканирана;
    На снимката не трябва да има повече от една касова бележка;
    На снимката трябва да има само и единствено касовата бележка;
    На снимката трябва ясно да се виждат: обектът, от който са закупени продуктите, номерът на касовата бележка, описанието на закупените продукти и тяхната стойност, общата стойност на покупката, датата и часът на покупката.

* Обработката на снимката от касовата бележка, от страна на Партньора, може да отнеме до 24 часа.

    Участниците имат право да регистрират само фискални касови бележки/ данъчни фактури за покупки на Участващи продукти, които са направили сами за лична употреба. Участващи продукти или фискални касови бележки/ данъчни фактури, придобити по друг начин (напр. като подарък, заем, мостра, за професионална, търговска, бизнес или друга нелична употреба и др.) или незаконно, не дават право на Участника да участва в Кампанията или да получава каквито и да е награди, присъждани като част от Кампанията;

Един Участник може да се регистрира и качи неограничен брой различни фискални касови бележки/данъчни фактури в Кампанията, но може да получи само една награда, независимо от вида й;

Една и съща фискална касова бележка/ данъчна фактура може да бъде регистриран/а в Кампанията само веднъж. Ако Организаторът получи една и съща фискална касова бележка / данъчна фактура от два или няколко различни имейл адреса, тя ще бъде взета под внимание само за имейл адреса, съответстващ на първата регистрация, като редът на регистрациите е хронологичен, свързан с момента на постъпване в базата данни на Партньора, а не с момента на изпращане на фискалната касова бележка / данъчната фактура;

    Един участник може да спечели само една награда, независимо от вида й, предлагана в рамките на Кампанията.

Лицата, спечелили наградите, присъдени в рамките на Кампанията, ще бъдат избрани чрез тегления, които ще се проведат под контрол на Партньора, при следните условия:

    Тегленията на дневните награди ще се провеждат всеки ден, а тегленията на седмични награди ще се провеждат всяка седмица.

    Наградите ще бъдат изтеглени в следния ред:

(i) награда ТИП 1:

13.03.2023 – 1 бр. фотоепилатор
20.03.2023 – 1 бр. фотоепилатор
27.03.2023 – 1 бр. фотоепилатор
07.04.2023 – 1 бр. фотоепилатор
 
(ii) Награда ТИП 2:  30бр. ваучери, всеки ден

    Всяка печеливша регистрация не участва в следващи тегления  (една регистрация не може да спечели повече от една награда).

С участниците, определени за потенциални победители, ще се осъществи контакт на имейл адреса и/или телефонния номер, използван за регистрация в Кампанията, в рамките на 7 (седем) работни дни от определянето им за победители, в часовете 09:00 – 18:00 ч; използваният имейл адрес и/или телефонен номер служи за идентификацията на Участниците и за контакта с тях. Ако с някой Участник не може да се установи контакт след 7 (седем) работни дни, се установява контакт с резервите на съответния победител.

За да завърши процеса на валидиране, Участникът трябва да предостави на Организатора, с имейл до igra@grey.bg, информацията, необходима за неговата идентификация и валидиране. В имейла от Участника ще бъде поискано да попълни необходимите в процеса на валидирането и връчването на наградата данни.

Победителите ще бъдат обявени чрез публикуването им на Уебсайта на кампанията и на https://pgonlinepromos.bg/ в раздел, специално предназначен за тази Кампания в рамките на максимум 30 работни дни от датата на тяхното валидиране.

Наградите ще бъдат изпратени на победителите на адресите, посочени от тях по време на процеса на валидиране, за сметка на Организатора, с частен куриер, максимум 2  опита, след края на процеса по валидиране на победители, но не по-късно от 30 работни дни от датата на публикуване на победителите  на Уебсайта на кампанията и на https://pgonlinepromos.bg/. В деня на доставката, печелившите участници ще получат уведомяващо текстово съобщение (SMS) или обаждане от куриера.

Краен срок - 3 април 2023

ЛИНК за участиеPost a Comment

По-нова По-стара