Спечелете 72 броя награди от OMV и SIGG

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 26 февруари 2023

Как се участва:

Чрез коментар във фейсбук.

Пълни правила:

SIGG Игра - Ексклузивни попълнения

Участвай в играта за още попълнения към колекцията си от продукти SIGG. Сподели ни кой от продуктите SIGG взе със събраните до момента точки? 

Напиши в коментар името на продукта, както е посочено в колекционерската ти карта, и може да спечелиш: магнитна поставка за ножове, ножица за обезкостяване или бутилка за вода DYN Sports. Общо 72 награди ще бъдат раздадени чрез томбола.

Всеки Участник може да се включи в Играта само с един коментар независимо от това
колко промоционални стоки е закупило от SIGG Кампанията в периода на провеждане на
Играта. В случай че Участник се е включил в Играта с няколко коментара/отговора, това не
увеличава шанса да бъде избран за победител или да получи повече от една награда.

Наградите, които ще бъдат раздадени в Играта са три вида продукти, общо 72 броя
награди. Видът на наградите и съответния брой от всеки вид е както следва:
- Магнитна поставка за ножове SIGG – 24 броя награди
- Ножица за обезкостяване SIGG– 24 броя награди
- Бутилка за вода SIGG- DYN SPORTS - New Smoked Pearl 0,75l - 24 броя награди
наричани по-долу „Наградите“.

След изтичане на срока по т.3.1., в срок до 5 работни дни се избират победителите сред
Участниците в Играта, които са изпълнили условията й, като техния брой съответства на броя
на Наградите. Награди, които не са раздадени при тегленето на победители, поради
недостатъчен брой Участници в Играта остават нераздадени.

Изборът на победители в Играта се извършва на случаен принцип, чрез томбола от две
лица – представители, определени от Организатора, чрез онлайн инструмента
Namepicker.net. Лицата, изтеглени за победители се вписват в протокол, който се подписва
от двамата представители.

Всеки изтеглен победител в срок до 5 работни дни (от профила, с който се е включил за
участие в Играта) от датата на обявяването на победителите по т.7.3. трябва да се свърже с
Организатора като изпрати лично съобщение на профила по т.2.1., като посочи
необходимите лични данни за получаване на наградата (три имена, адрес за доставка,
телефон за контакт) Ако определен победител не се свърже в посочения срок или не
предостави/прикачи необходимата информация, той губи правото си да получи наградата,
като Организаторът не дължи каквото и да било обезщетение/компенсация за това.

Наградите се изпращат до адреса, посочен от победителите, чрез куриер в срок до 10
дни от получаване на данните от съответния избран победител по реда на т.7.4.
Получаването на наградата се извършва само на територията на Република България, лично
от лицето, участвало в Играта и избрано за победител. За получаване на наградата
избраният победител представя на служителя на куриерската фирма своя лична карта, с цел
удостоверяване на самоличността и възрастта на Победителя.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара