Спечелете всяка седмица награда от коледната игра на CBA

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Ивелина Тодорова Иванова
Калинка Илиева Христова
Tania Manolova Stoilova
Теодора Дончева Иванова
Деница Николчева Стоянова

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА И Е ДОБРОВОЛНО.

За участие в Играта желаещите лица трябва да се регистрират във формата за регистрация, намираща се на уебсайта www.cbabg.com, ако нямат активна регистрация, да отговорят на зададения въпрос, в рамките на Периода на провеждане на играта в официалния сайт на Супермаркети СВА - www.cbabg.com

В тегленето на наградите участват само Участници, отговарящи на Условията и отговорили правилно на зададения седмичен въпрос в уебстраницата на Играта, качена в уебсайта www.cbabg.com в посочения по-долу срок.

Един Участник следва да участва само с един валиден профил; дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, ще се считат за невалидни и не участват в Играта.

Всякакви други действия, с които се цели вероятността за спечелване на Играта да бъде повишена посредством използването на методи, различни от и/ или в противоречие на тези, предвидени в настоящите Условия, са също забранени. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/ или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградата, Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира съответния Участник/ съответните Участници, да свали от интернет страницата си неговите/ техните участия и да го/ ги лиши от правото да получи/ получат наградата.
3.4. За участие в Играта се изисква предоставяне на съгласие за обработка на лични данни на участника, съгласно условията, описани в Раздел V „Лични данни“.

Наградата ще бъде изтеглена на случаен принцип измежду Участници, отговарящи на зададените в горните клаузи условия.

Само печелившият Участник ще бъде уведомен с лично съобщение на e-mail адреса, с който се е регистрирал в сайта www.cbabg.com, в рамките на до 5 (пет) работни дни след тегленето на наградите.

Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3 (три) работни дни, губят правото да получат спечелена награда. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

Печелившият Участник ще може да получи своята награда в посочен от тях Супермаркет СВА, пълен списък, с които е поместен на официалната интернет страница в Раздел Намерете вашият СВА. Участникът ще получи наградата си на посочения от него адрес в срок до 1 (една) седмица от провеждане на тегленето чрез уведомяване на управителя на съответния обект, в който е посочил, че иска да получи своята награда.

Краен срок - 18 декември 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара