Спечелете 100 броя Пaнетоне и 20 броя Пуловери Birra Moretti

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://iframe-promo-bg.birramoretti.com/winners.pdf

Как се участва:

Чрез покупка на бира Moretti за поне 4 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците, са 100 броя Пaнетоне Birra Moretti и 20 броя Пуловери Birra Moretti.

Участието в Играта е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Организатора.

Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:
1. Да закупи продукти с марката Birra Moretti, независимо от опаковката, на стойност минимум 4 лв. в една покупка на една касова бележка.
2. Да запази и регистрира касовата бележка на https://www.birramoretti.com/bg/bg/promo, като при
регистрацията посочи име и фамилия, телефонен номер и имейл адрес, стойност на закупените продукти, даващи право на участие в Играта и да качи снимка на касовата бележка във формат jpg, .jpeg или .png и в размер до 4,5 MB. На снимката трябва да се виждат и четирите ъгъла касовата бележка в цялост с всички посочени в нея реквизити, като обект, дата, код, QR код, закупени артикули, и същата да е четима. Кодът на касовата бележка може да бъде регистриран само веднъж и дава право на едно участие.

Регистрираният код трябва да съвпада с кода на касовата бележка, предоставена от участника при регистрацията. Ако касовата бележка не отговаря на изискванията, описани по-горе, ако същата не съдържа продукт и/или продукти на Birra Moretti за мининмум 4 лв., даващи право на участие в Играта, ако регистрацията на касовата бележка е извършена преди началото или след края на Играта, ако при регистрацията лицето е предоставило непълни или неточни данни или не отговаря на други изисвкания, посочени в тези Правила, участието е невалидно.

Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки , ако те отговарят на
посочените по-горе условия. Печелившите участници се определят на произволен принцип чрез томбола, която ще се извърши автоматизирано от софтуер на 05.12.2022 г. в присъствието на служители на Загорка АД, като тегленето ще бъде записано. За резултатите от тегленето на печелившите участници ще бъде изготвен протокол.

Печелившите участници за награди ще бъдат обявени на сайта https://www.birramoretti.com/bg/bg/promo не по-късно от 09.12.2022 г.

Организаторът ще обяви печелившите, като публикува техните инициали (първата буква от първо име и първа буква от фамилно име), заедно с телефонен номер със заличени последни три цифри.

Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на всички касови бележки, които са регистрирали.

С цел получаване на наградата Панетоне или Пуловер, печелившият ще бъде помолен да предостави своите три имена, адрес за доставка и телефонен номер за връзка.

Организаторът ще се свърже със спечелилите участници посредством предоставения от тях телефон за контакт за уточняване на детайлите по получаване на наградите в срок не по-късно от 16.12.2022 г: В случай че Организаторът не успее да се свърже с печелившия участник в рамките на 3 (три) обаждания в срок до 23.12.2022 г, Организаторът предоставя наградата на първия по ред резервен печеливш.

При доставяне на наградата на посочен адрес, печелившият трябва да представи касовата бележка на куриера и да покаже документ за самоличност, при необходимост от потвърждение, че печелившият е пълнолетен.

Краен срок - 30 ноември 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара