Спечелете 100 ваучера по 100 лв. за гориво от Петрол

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 30 ноември 2022

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Благодарни сме на всеки наш лоялен клиент. Ако си член на А1 клуб, те чака нова изненада. Сега можеш да спечелиш ваучер за гориво на стойност 100 лв. от Петрол.

Награда: 100 ваучера по 100 лева за гориво. Ваучерите с номинал 100 лв. са електронни, с валидност до 30.06.2023 г. Ваучерите могат да се използват еднократно или за няколко зареждания до изразходване на сумата в тях. За използване на ваучер, печеливш участник посещава избран от него обект на Петрол и сканира на каса в обекта QR кода от ваучера, за да бъде заплатено горивото. Ваучерът може да бъде сканиран от мобилно устройство или разпечатан на хартиен носител.

Участник в Кампанията може да бъде дееспособно пълнолетно физическо лице, което:
(а) което към началната дата на Кампанията е титуляр по действащ договор за услуги с А1 със
срочен абонамент (с изключение на тарифни планове Loop и blizoo)
(б)е член на програмата А1 клуб; и
(в) което в Периода на участие по т. 1.1. изпълни условията по т. 4 по-долу.

Съответното лице има право да участва в тегленето на наградата от Кампанията, ако няма
непогасени изискуеми задължения към А1 и достъпът до услугите, които ползва, не е спрян през
Периода на участие и към момента на получаване на наградата.

Участието в Кампанията не е обвързано с покупка на услуга и/или стока от Организатора.

Един Участник може да се регистрира до 5 пъти по описания ред. Независимо от броя на
регистрациите, един Участник може да спечели само веднъж.

Всички Участници, които отговарят на условията за участие в Кампанията, описани в т. 3 и
изпълнят стъпките, посочени в т. 4, могат да участват в тегленето за Наградата по т. 5.1.

Определянето на печелившите Участници, се извършва посредством електронно теглене чрез
използване на специализиран автоматичен софтуер, в присъствието на комисия, съставена от
служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него. Тегленето се извършва по
клубен номер, като печеливш участник е лицето, притежател на клубния номер. Ако притежателят на клубния номер е различен от лицето, което се е регистрирало, се прилага т.6.6, последно изречение.

След определяне на печелившите Участници се изтеглят още 100 (сто) резервни печеливши
Участника. Всеки резервен печеливш Участник може да замести предходния изтеглен, при условие, че последният не отговаря на определените в тези Правила условия, не може да бъде открит и/или не може да получи наградата в срока по т. 7. от настоящите Правила.

В срок до 10 (десет) работни дни от определянето на печелившия Участник по реда на
предходната точка 6 (Разпределяне на наградите), Организаторът уведомява съответния печеливш Участник за спечелената награда чрез телефонно обаждане.

Наградата по т. 5 ще бъде изпратена на имейл адреса, който е посочил Участника при
попълване на регистрационната форма в срок от 10 (десет) работни дни, считано от уведомяването по т. 7.1.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара