Спечелете продукти Pampers за 1 година, 200 броя чанти и 200 броя постелки за смяна на пелени

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 13 ноември 2022

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Pampers за поне 30 лв. и изпращане на sms.

Пълни правила:

Изненада! Този път е награда!💙

Със специалния джоб за защита и задържане на Pampers вече няма защо да се притесняваш от големите бебешки изненади!

А сега, Pampers ти дава възможност и да печелиш награди всяка седмица!

Купи продукти Pampers за минимум 30 лв с ДДС, регистрирай номера, датата и часа на касовата бележка с безплатен SMS на 108006 и участвай всяка седмица за 1 от:
✅3 х продукти Pampers за 1 година
✅50 х бебешки чанти Pampers
✅50 х постелки за смяна на пелени Pampers

П.С. Не забравяй да запазиш касовата бележка!

Кампанията се провежда във всички физически търговски обекти и онлайн магазини осъществяващи търговска дейност на територията на Република България (наричани по-долу за
краткост „Търговски обекти”), които предлагат продукти с марка Pampers, дистрибутирани от
„Проктър и Гембъл България“ ЕООД или „Орбико България“ ЕООД.

В Кампанията участват всички продукти с марка Pampers, дистрибутирани от „Проктър и
Гембъл България” ЕООД или „Орбико България“ ЕООД, независимо от вида и стойността им.
Член 4. Право на участие

Всеки участник има право на неограничен брой участия за периода на Кампанията, но като
използва различни номера на касови бележки или фактури (от различни покупки на продукти с
марка Pampers) и по този начин може да увеличи шансовете си за спечелване на награда. Всяка
отделна касова бележка/фактура може да участва само веднъж.

Участието в Кампанията е обвързано с покупка на продукт.

За да участва в Кампанията е необходимо в периода на провеждане на Кампанията
участникът:
(а) да закупи наведнъж един или повече продукти с марка Pampers на минимална обща
стойност 30 лв. с ДДС в периода на осъществяване на Кампанията;
(б) да регистрира покупката си с изпращане на SMS на номер 108006 с текст “XXXXXXXXXX
ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ:ХХ“, където “XXXXXXXXXX” обозначава номера на касовата бележка
/фискалния бон или фактурата от покупката, “ХХ.ХХ.ХХХХ” обозначава датата на покупка, и
“ХХ:ХХ“ обозначава часът на покупка (например: 123456789 15.10.2022 12:00). SMS
съобщението до 108006 е безплатно за участника.

Участниците трябва да пазят касовата бележка без повреди по нея, за да удостоверят
покупката в случай на спечелване. В случай че участник спечели, той трябва да изпрати снимка от касовата бележка, с която е участвал в Кампанията, на и-мейл на Организатора за проверка, както и да покаже оригинала на същата на куриера при доставка на наградата. Оригиналът на касовата бележка остава при участника. На касовата бележка трябва да са видими: нейният номер, който трябва да съвпада с регистрирания чрез SMS, дата и час на покупката, които трябва да са се състояли в периода на Кампанията, както и името на закупените продукти с маркa Pampers.

Ако изпращането на съобщението е успешно, участникът ще получи SMS за потвърждение
за своето участие. В случай че изпращането на съобщението е неуспешно, участникът ще получи
обратно SMS съобщение, че номерът на касовата бележка/фактурата вече е бил използван или че е изпратен в неправилен формат, последван от номер на центъра за контакти на Организатора 0898 622 041, където участниците ще могат да получат информация за Кампанията всеки работен ден от 09:00 до 18:00 ч. през периода на Кампанията от 00:00:00 ч. на 14.10.2022 г. до 23:59:59 ч. на 13.11.2022 г. освен в празнични и неработни дни. Точният номер на касовата бележка/фактурата, който е изпратен успешно чрез SMS участва, освен ако преди това не е бил използван в Кампанията.

В случай на спечелване на награда участникът трябва да предостави лични данни на
Организатора с цел получаване на награда.

Един участник с регистрация на една касова бележка/фактура може да получи само една от
наградите посочени в член 6, ал. 1. - един участник може да получи награда само веднъж в рамките на едно от тегленията по член 7, ал. 2, дори и ако бъде изтеглен повторно или като резерва. При регистрация на повече от 1 брой касова бележка/фактура, участникът увеличава шансовете си за спечелване на награда. Независимо от регистрирания брой касови бележки/фактура, един участник може да спечели 1 брой награда в рамките на теглене. Печелившото участие (регистрация) не участва в по-нататъшни тегления (с едно участие (регистрация) не може да бъде спечелена повече от една награда). Ако участник е регистрирал касовата си бележка/фактура и не е спечелил награда от съответния период, в който е регистрирал бележката, той участва и в следващите тегления за награда.

Наградите, които ще бъдат раздадени, са общо:
а.) 12 комплекта Pampers продукти за 1 година, всеки на максимална стойност до 833,33 лв. без ДДС
б.) 200 броя чанти Pampers, всяка от които на стойност 5,81лв. без ДДС.
в.) 200 броя постелки за смяна на пелени, всяка от които на стойност 12,22лв. без ДДС.

Изчисленият прогнозен обем от пелени, нужни за период от една година е изчислен на база
средно дневно потребление от 5 броя пелени. Размерът и точният брой на Pampers продуктите
посочени в член 6, ал. 1(а) се определя в зависимост от нуждите на печелившите, но до
максималната стойност от 833,33 лв без ДДС.

Наградите се доставят само на територията на Република България.

Наградите посочени в чл. 6 ал. 1 ще бъдат изтеглени на случаен принцип на седмична база,
чрез специализиран софтуер в присъствието на тричленна комисия в седалище на SMS доставчика посочен в член 7 ал. 1., както следва:
- 24.10.2022 – 3 Pampers продукти за 1 година, 50 чанти, 50 постелки
- 31.10.2022 – 3 Pampers продукти за 1 година, 50 чанти, 50 постелки
- 07.11.2022 – 3 Pampers продукти за 1 година, 50 чанти, 50 постелки
- 14.11.2022 – 3 Pampers продукти за 1 година, 50 чанти, 50 постелки

След края на кампанията ще бъдат изтеглени 200 резервни участника, в случай че не може
да се установи контакт с някой от печелившите участници за доставка на наградите, някой от
спечелилите откаже да получи наградата си, или няма достаточно регистрирани участници.

Всички печеливши ще получат уведомителен (поздравителен) SMS за спечелване на награда
на номера, от който са се регистрирали в Кампанията, като ще бъдат информирани за наградата и
че трябва се се свържат с Организатора по телефона за всички подробности относно проверката и получаването на наградата. След извършването на тегленето те ще трябва да изпратят на
Организатора снимка от касовата бележка/фактурата в рамките на една календарна седмица след
получаване на SMS съобщението, за да могат да бъдат верифицирани като официални печеливши на наградата. След като бъдат верифицирани като официални печеливши, трябва да подадат необходимите данни (имена, точен адрес, телефонен номер, ЕГН) в рамките на една календарна седмица. Печелившите по чл. 6, ал (1) следва да предоставят на Организатора информация за възрастта на своето дете и размерът пелени, които използва към момента на подаване на информацията, с цел да се изчисли потреблението и размера пелени, необходими за една година.

Печелившият ще трябва да представи документ за самоличност, както и снимка от касовата
бележка/фактурата, изпратена за участие в Кампанията, в която се посочва закупуването на
продукти с марка Pampers. Приемането на наградата може да бъде осъществено от друго лице, но
само със законно разрешение от печелившия, заверено от нотариус. При предаване на наградата
печелившият е длъжен да подпише разписка за получаване на наградата и да покаже оригиналната касова бележка/фактура.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 60 (шестдесет) работни
дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или позвъняване от куриера. Наградите се доставят на посочения от спечелилия участник адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на Организатора. Разходите за куриер са за сметка на Организатора

Post a Comment

По-нова По-стара