Спечелете електрически миниван Volkswagen ID Buzz Pro S 77 kWh 150 kW

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливш: Иван Николов

Как се участва:

Чрез мобилни плащания с Mastercard за поне 100 лв.

Пълни правила:

Направи мобилни трансакции за поне 100 лв. с Mastercard в един от трите етапа на кампанията до 15 ноември и участвай в томбола за истински специална награда – електрически ван Volkswagen ID. Buzz.

С направените трансакции може да бъдеш и сред петте хиляди на месец, които ще вземат кешбек от 10 лв. във всеки от етапите.

Колкото повече плащания направиш, толкова по-голям е шансът ти за награда.

Кампанията се провежда в три етапа:

Първи етап: 15.08 – 15.09.2022 г., включително;
Втори етап: 16.09 – 15.10.2022 г., включително;
Трети етап: 16.10 – 15.11.2022 г., включително.

Право на участие има всеки картодържател с карта, издадена преди началото на кампанията, който е извършил плащания за поне 100 лв. в един от трите етапа на кампанията в търговски обект/и на място чрез мобилен портфейл.

Томболата ще бъде проведена на 07.12.2022 г.

„Издател“ означава означава банката или друга платежна институция, която поддържа мобилен портфейл и/или е имплементирала възможност за токенизиране/ползване на карти в платежни приложения като Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit. и др. Това са:

Пощенска банка (ONE wallet и Apple Pay)
Райфайзенбанк (RaiPay и Apple Pay)
Уникредит Булбанк (Bulbank Mobile и Apple Pay)
Първа Инвестиционна Банка Fibank (My Fibank, Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit)
Банка ДСК АД (Apple Pay и Google Pay)
MyFin (Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit)
Phyre (Apple Pay, Google Pay от Пейнетикс)
A1 Wallet (Apple Pay, Google Pay от Пейнетикс)
B@CB Pay на Българо Aмериканска Кредитна Банка (Apple Pay, Google Pay от Пейнетикс)
Pay by Vivacom (Apple Pay, Google Pay от Пейнетикс)
iCard Digital Wallet (Apple Pay)
Tранскард (Apple Pay и Google Pay)
Бяла Карта (Apple Pay и Google Pay)
Бяла Карта GOLD (Apple Pay и Google Pay)
AXI Card (Apple Pay и Google Pay)
A1 Card (Apple Pay и Google Pay)
Rilla (Apple Pay и Google Pay)
Централна Кооперативна Банка (Apple Pay и Google Pay)
Обединена Българска Банка (Apple Pay и Google Pay)

„Картодържател“ означава физическо лице, на чието име е открита Сметката от Издателя.

„Компанията Mastercard“ означава дружеството MASTERCARD EUROPE SA.

„Кампания“ означава програмата за лоялност Mastercard Mobile Pay & Get Rewards в България, която ви позволява да печелите кешбек от Допустими покупки.

„Участник“ се нарича картодържател, който е реализирал Допустими покупки на стойност от  поне 100 (сто) лева в рамките на период от кампанията (един календарен месец).

„Печеливш“ се нарича Картодържател, който бъде изтеглен като печеливш.

„Уебсайт“ означава страницата на адрес: www.mastercard.bg/mobile

Механизъм и кешбек (възстановяване на суми) – като направи Допустими покупки на стойност поне 100 (сто) лева, по време на един от периодите на Кампанията, дефинирани в т.1, Картодържателят има право да участва в тази Кампания. С приемането на тези Правила, картодържателят отговаря на условията за маркетингов стимул (кешбек) в съответствие с Правилата (както са определени по-долу).

За Карти извършили  Допустими покупки в общ размер от поне 100 (сто) лева в рамките на един период от кампанията (един календарен месец), Картодържателят може да получи кешбек (възстановяване на сума) в размер на 10 (десет) лева, в гореописаните срокове за всеки период от Кампанията.

За избягване на съмнение, ограниченията по отношение на покупките, направени с Картата при Mестните търговци, зависят изключително от всеки Издател.

Трансакциите, които ще бъдат изключени от Кампанията, са тези, които принадлежат към един от кодовете на категория търговци, дефинирани по-долу:

6536 Изпращане на пари в страната
6537 Изпращане на пари в чужбина
6538 Финансиране чрез изпращане на пари
6010 Ръчни плащания в брой - Клиентска финансова институция
6011 Автоматизирани изплащания на пари в брой - Клиентска финансова институция
9311 Данъчни плащания
7995 Хазартни трансакции
4829 Паричен превод - Търговец
6050 Квази пари в брой - Клиентска финансова институция
6051 Квази пари в брой - Търговец
6012 Стоки и услуги - Клиентска финансова институция
6534 Платежна трансакция
6533 Платежна трансакция - Търговец
6540 Трансакции за финансиране на плащане по фактура (с изключение на изпращане на пари)
9754 Хазарт – Конни надбягвания, надбягвания с кучета, неспортен интернет хазарт
6532 Доставчик на платежни услуги - Членска платежна транзакция
6529 Отдалечено зареждане на съхранена стойност
6530 Отдалечено зареждане на съхранена стойност
6211 Хазартна трансакция
4829 Търговец на парични преводи \Visa Оригинални кредитни трансакции на парични преводи
6012 Стоки и услуги на финансови институции членове \ Visa Оригинални кредитни трансакции на парични преводи

В съответствие с кампанията, всеки Картодържател може да получи кешбек (възстановяване на сума) само по един път в рамките на един период от кампанията. За всеки период от Кампанията само първите 5000 (пет хиляди) Карти, извършили Допустими покупки в общ минимален размер от 100 (сто) лева, ще получат кешбек в размер на 10 (десет) лева.

Компанията Mastercard няма да носи отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на каквото и да е взаимодействие между Картодържателя и съответния търговски обект или Издателя по отношение на Допустимите покупки.

Картодържателят ще получи фиксиран кешбек в рамер от 10 (десет) лева в случай на изпълнение на условията на Кампанията, определени по-горе. Сумата от 10 (десет) лева като индивидуална награда на Карта ще бъде изпратена на Картодържателя от неговия Издател.

При извършване на Допустими покупки в общ размер от поне 100 (сто) лева в рамките на един или повече от периодите на Кампанията (един календарен месец), Картодържателят автоматично участва в томбола за спечелване на голямата награда:

Volkswagen ID Buzz Pro S 77 kWh 150 kW

След края на Кампанията (15.11.2022 г.), Агенцията тегли печеливш. Печелившият се тегли на база на криптирана информация чрез специализиран софтуер.

Агенцията няма достъп до данни относно извършените транзакции.

След изтеглянето на Печелившия, Агенцията изпраща искане към отделните финансови институции и/или банки, поддържащи мобилните портфейли относно имената, телефон за връзка и e-mail на печелившия картодържател. Финансовите институции и/или банките, в качеството си на Администратор на лични данни, предоставят на Агенцията горепосочената информация за контакт.

Агенцията, в качеството си на администратор на наградите, се свързва с победителя, относно условията за получаване на наградите.

Наградата в Промоционалната кампания се предоставя от Mastercard.

Печелившият участник ще бъде изтеглен след приключване на Кампанията чрез специализиран софтуер пред нотариус. За избягване на съмнение, датата на тегленето на наградата ще бъде: 07.12.2022 г. При тегленето на наградите ще бъдат изтеглени 3 резервни участници.

В срок до 10 работни дни след тегленето имената на печелившия се публикуват на интернет страницата на Mastercard - www.mastercard.bg/mobile. Mastercard няма ангажимент да публикува резервните изтеглени участници.

В срок до 10 работни дни, считано от публикуването на печелившия участник, Агенцията се свързва с Печелившия участник посредством електронна поща.

Печелившият следва да потвърди по електронна поща до Агенцията в отговор на уведомителното писмо, получаването на наградата си в срок до 10 календарни дни след получаване на известието.

Получаването на наградите се уточнява допълнително с Агенцията в срок до три месеца след изтегляне на Печелившия.

Печелившият участник следва да попълни и подпише декларация за получаване на наградата, като представи своите три имена, ЕГН, постоянен адрес по лична карта и телефон за връзка.

Ако Печелившият не бъде открит от Агенцията, откаже да получи наградата, не потвърди, че желае да я получи в срок до 10 календарни дни след уведомяването за спечелената награда, не окаже необходимото съдействие по смисъла на настоящите Правила във връзка с придобиване на наградата, Участникът губи правото да получи наградата. В посочените случаи наградата се предоставя на резервен участник, съгласно реда на тяхното изтегляне, който ще бъде уведомен съгласно описаното по-горе.

Краен срок - 15 ноември 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара