Спечелете 40 награди - ваучери за гориво по 100 лв. от OMV

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 30 септември 2022

Как се участва:

Чрез покупка от бензиностанции OMV и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Кажете ни Вашето мнение и СПЕЧЕЛЕТЕ ЕДНА ОТ 40 НАГРАДИ - ВАУЧЕРИ ЗА ГОРИВО НА ОБЩА СТОЙНОСТ 100 ЛЕВА

Уважаеми клиенти,
Благодарим Ви за отделеното време да оцените последното си посещение в бензиностанции OMV. Въпросникът е анонимен и ще отнеме около 7 минути. 

След попълване на въпросника, можете да участвате в томболата и да спечелите ЕДНА ОТ 40 НАГРАДИ - ВАУЧЕРИ ЗА ГОРИВО НА ОБЩА СТОЙНОСТ 100 ЛЕВА

Кампанията се организира и реализира за територията на България във всички обекти на ОМВ България, съгласно настоящите Общи условия, публикувани на адрес www.omv.bg.

В Кампанията може да участва всяко физическо лице, което е навършило 18 г., е български гражданин или пребивава на територията на Република България, закупило е продукт и/или е ползвало услуга от бензиностанция на ОМВ или обектите ВИВА, на стойност най-малко 1 (един) лев (с ДДС), и е направило надлежна регистрация за участие съгласно настоящите Общи условия

Един Участник може да спечели само една Награда, независимо от броя на направените регистрации.

Наградите могат да се използват във всяка бензиностанция на ОМВ България до 31.12.2023 г.

Ваучерите от Наградите могат да се използват самостоятелно (всеки ваучер поотделно) или заедно. В случай, че Участникът, спечелил Награда, извърши покупка за стойност по-малка от стойността на даден(и) ваучер(и), разликата не се възстановява или изплаща.

Жребият за Наградите се тегли в присъствието на трима служители на Организатора на 01.10.2022 г., като за целта се съставя и протокол. Изтеглят се и 10 (десет) резервни печеливши Участника.

Организаторът обявява печелившите Участници, като публикува инициалите на печелившите Участници заедно с номера на регистрираната трансакцията на www.omv.bg, и се свързваа с печелившите Участници по телефона и/или по електронната поща. Обявяването се извършва в работния ден следващ провеждане на томболата и теглене на жребия по чл. 7.1. по-горе.
Заедно с обявяването на печелившите Участници на официалната страница, Организаторът може да обяви и допълнителни данни за контакт, които печелившите Участници следва да изпратят на електронната поща, посочена от Организатора, за да получат съответната награда. Организаторът публикува информация за Кампанията и тегленето на печеливши Участници и на своята Facebook страница www.facebook.com/OMVBulgaria. Организаторът няма задължение да обявява резервните печеливши Участници, освен ако печеливш Участник загуби правото си на награда съгласно тези Общи условия и бъде заменен от резервен печеливш Участник съгласно т. 7.7. – 7.9.

Наградите се предоставя на печелившите Участници с куриер срещу подписване на приемо-предавателен протокол, подписан от Организатора и всеки от печелившите Участници. Наградата, която Организаторът изпраща по куриер с обратна разписка, може да се получи само лично от Участника или от надлежно упълномощено от него пълнолетно лице срещу подпис и представяне на документ за самоличност.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара