Спечелете купони за любими продукти Родна стряха

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 2 октомври 2022

Как се участва:

Чрез пазаруване, ползване на приложение и завъртане на рулетка.

Пълни правила:

Пазарувай в Lidl, сканирай Lidl Plus при всяка покупка от 19.09. до 02.10. и завърти рулетката! Можеш да спечелиш страхотни купони за любими продукти Родна стряха.

След всяко пазаруване и сканиране на Lidl Plus автоматично получаваш Lidl Plus рулетка в приложението и можеш да участваш в играта. Не пропускай да я завъртиш, за да видиш дали печелиш.

В Играта могат да вземат участие всички физически лица, които отговарят на следните изисквания („Участници“):
• Регистрирани са като потребители на приложението Lidl Plus. Приложението Lidl Plus може да бъде безплатно свалено от „App Store“, „Google Store“ или „AppGellery;
• Имат навършени 18 години и са дееспособни;
• Приели са настоящите Правила за участие по предвидения в т.3 начин (натискане на бутона, намиращ се в средата на колелото, за да го завъртят);

За да участва в Играта, Участникът следва да се идентифицира като Lidl Plus потребител при плащане на каса в магазин на Лидл България. Това може да стане с дигиталната Lidl Plus клиентска карта (която се съдържа в приложението).

След всяко идентифициране при пазаруване (заплащане на стойността на избраните за покупка продукти на каса), Участникът автоматично бива уведомен в приложението, че е получил възможност за участие в рулетката. Lidl Plus рулетка се получава във всички случаи на закупена стока и сканирана Lidl Plus клиентска карта.  След покупка и получаване на Lidl Plus рулетка, следваща Lidl Plus рулетка може да бъде получена при нова покупка извършена не по-рано от 15 минути след предишното идентифициране при пазаруване.

Lidl Plus рулетка се запазва в приложението Lidl Plus и има определен период на валидност, който е показан за всяка отделна Lidl Plus рулетка в приложението.

При „отваряне“ на Lidl Plus рулетката се появява дигитално поле за завъртане с указанието, че със завъртане на колелото Участникът се съгласява с Правилата на Играта, които са достъпни както като линк под полето за изтриване, така и по всяко време в рамките на Периода на провеждане в секция Правна информация/ Правила и условия на Lidl Plus рулетка.

Участникът разбира веднага при завъртане дали е спечелил награда или не. В случай на печалба, купонът се показва след кратък период от време в секцията „Kупони“ и може да бъде използван при следващо пазаруване (ако е още валиден и при условията на т.4 по-долу). Купонът може да бъде използван в срок от 7 дни от деня на неговото получаване. След изтичане на този срок, купонът се деактивира автоматично и повече няма да бъде видим в клиентския профил. Купонът може да бъде активиран във всеки един момент в рамките на 7 дневния срок. Срокът на валидност тече от датата на генериране на купона (датата на генериране е ден 1 от срока на валидност на купона) и изтича в края на работния ден на филиалите на Лидл на седмия ден, след датата на неговото генериране.

В случай че колелото не може да се завърти изцяло, Lidl Plus рулетката не се губи (доколкото е още валидна) и може да бъде отново достъпена от начален екран на приложението.

След изтичане срока на валидност на Lidl Plus рулетката, тя автоматично изчезва от началния екран на приложението и в този случай участие в Играта с тази Lidl Plus рулетката вече не е възможно.

При участие в Играта могат да бъдат спечелени различни видове награди под формата на купони.

Определянето на конкретна награда се генерира автоматично от приложението, на случаен принцип, базиран на конкретен алгоритъм.

Наградите се предоставят на печелившите Участници под формата на купони в техния акаунт в Lidl Plus приложението и могат да се използват при следните условия:
• Купоните следва да бъдат активирани в приложението Lidl Plus;
• Купоните могат да бъдат използвани във всички магазини на Лидл България
• Купонът може да се използва при следваща/и покупка/и (не може да се използва в рамките на покупката, в резултат на която е получен от Lidl Plus рулетка);
• Купонът следва да се активира и използва в рамките на срока му на валидност (видим върху самия купон);
• Купонът не може да се прехвърля на трети лица и не може да бъде заменен срещу парична сума или продукти на неговата стойност.

Печелившият Участник получава уведомление в приложението дали е спечелил или не директно след завъртане на колелото на Lidl Plus рулетка .

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара