Спечелете 30 ваучера за пътуване, 60 раници и 210 одеяла за пикник от вафли Морени

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 11 септември 2022

Как се участва:

Чрез покупка на вафли Морени за поне 2 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Механизъм на Промоцията (Играта):

    Стъпка 1: Купи вафли Морени на обща стойност минимум 2 лв. Необходимо условие е закупуването на вафли Морени на общата стойност от не по-малко от 2 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка или една фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД.

    Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността и номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД и общата сума с ДДС от фактурата на интернет страницата www.moreni.bg

    При регистрацията участникът трябва:
        да въведе номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД
        да въведе общата сума от закупените вафли Морени
        да отбележи, че не е робот
        да въведе валиден мобилен номер
        да потвърди (чрез чекбокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.moreni.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.moreni.bg

    При първа регистрация, потребителите ще трябва да потвърдят телефонния си номер. За целта те ще получат SMS с код за въвеждане на телефонния номер, който са попълнили в регистрационната форма. Само след въвеждане на кода те ще могат да завършат регистрацията си.
    Стъпка 3: Избери за спечелването на кой вид моментна награда искаш да участваш чрез бутона „УЧАСТВАЙ“.

Награди:

    - Моментни награди - пикник одеяло, 210 бр. за периода на Промоцията (Игратa) и/или раница, 60 бр. за периода на Промоцията (Играта), наричани по-долу за краткост „моментни награди“.

    - Седмични награди – ваучер за пътешествие на стойност 800 лв., 30 бр. за периода на Промоцията (Игратa), наричани по-долу за краткост „седмични награди“. Стойност на ваучера: 800 лв. Стойността на ваучера може да покрива: организирано пътуване, хотелско настаняване, самолетни билети, трансфери и др. до съответния размер. В случай че избраната услуга и/или дестинация за пътуване надхвърля стойността на ваучера, клиентът следва да заплати разликата. Ваучерът може да се ползва в срок от 01.08.2022 г. до 01.08.2023 г.

    За участие за моментна награда e необходимо потребител да регистрира ЕДНА КАСОВА бележка на стойност минимум 2 лв.
    Потребител влиза в тегленията за седмична награда с регистрация на ЧЕТИРИ КАСОВИ бележки на стойност минимум 2 лв всяка. и в случай че с нито една от тях не е спечелена моментна награда.

    След успешна регистрация на една касова бележа, участникът трябва да избере за кой вид моментна награда иска да участва чрез бутона „УЧАСТВАЙ“ и ще разбере веднага дали печели момента награда. След успешна регистрация на четири касови бележки и в случай че с никоя от тях не е спечелена момента награда, участникът автоматично влиза в тегленето за седмична награда за съответния период. Тегленията за седмични награди ще се проведат според графика, описан по-долу.

    Ако участник е влязъл в томболата за седмична награда с 1 регистрация (4 касови бележки са необходими за 1 регистрация) в определен период и не я е спечелил, то тази регистрация се прехвърля и участва в следващите тегления за седмични награди до спечелването на такава или до изтичане на Промоцията.

    Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления или в натрупването за седмичната награда.
    Например:
        1.Ако участник е регистрирал 8 касови бележки и не е спечелил моментна награда с някоя от тях, то той участва 2 пъти в тегленето за седмична награда.
        2. Ако участник е регистрирал 4 касови бележки и след избор на моментна награда е спечелил с 1 от тях, то той трябва да регистрира нова касова бележка за участие в тегленето и за седмична награда.

Разпределение на наградите

    Моментни награди - пикник одеяло, 210 бр. за периода на Промоцията (Игратa) и/или раница, 60 бр. за периода на Промоцията (Играта). Разпределението на наградите ще се извършва на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено и равномерно разпределяне на наградите на база регистрации в Промоцията. В периода са предвидени за спечелване средно по 6 броя моментни награди дневно. Всички печеливши касови бележки не участват в следващите тегления.

    Печелившите ще бъдат публикувани до 48 часа от момента на изтегляне на www.moreni.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

    Седмични награди – ваучер за пътешествие на стойност 800 лв., 30 бр. за периода на Промоцията (Игратa). Тегленето на седмичните награди ще се извърши сред всички участници, регистрирали минимум 4 касови бележки, които не са били печеливши за моментната награда по време на периода на активността. 

Разпределението на периодите за теглене на седмична награда на Промоцията (Играта) е както следва:
        Период 1: 01.08. – 07.08.2022 г. (7 дни), тегленето се извършва на 08.08.2022 г., за този период са предвидени 5 броя ваучери за пътуване на стойност 800 лв.
        Период 2: 08.08. – 14.08.2022 г. (7 дни), тегленето се извършва на 15.08.2022 г., за този период са предвидени 5 броя ваучери за пътуване на стойност 800 лв.
        Период 3: 15.08. – 21.08.2022 г. (7 дни), тегленето се извършва на 22.08.2022 г., за този период са предвидени 5 броя ваучери за пътуване на стойност 800 лв.
        Период 4: 22.08. – 28.08.2022 г. (7 дни), тегленето се извършва на 29.08.2022 г., за този период са предвидени 5 броя ваучери за пътуване на стойност 800 лв.
        Период 5: 29.08. – 04.09.2022 г. (7 дни), тегленето се извършва на 05.09.2022 г., за този период са предвидени 5 броя ваучери за пътуване на стойност 800 лв.
        Период 6: 05.09. – 11.09.2022 г. (7 дни), тегленето се извършва на 12.09.2022 г., за този период са предвидени 5 броя ваучери за пътуване на стойност 800 лв.
    Тегленето на печелившите участници за седмична награда ще се извърши чрез специално разработен за целта софтуер. Печелившите ще бъдат обявени на www.moreni.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата. Печелившите участници ще бъдат обявени до 48 ч. от момента на изтеглянето на www.moreni.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията (Играта). Т.е. един участник може да спечели максимално 1 бр. одеяло за пикник, 1 бр. раница и 1 бр. ваучер за приключение на стойност 800 лв.

Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите участници за моментна награда ще бъдат известени чрез съобщение на екрана и със SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 888422962 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката. Печелившите участници за седмична награда ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите участници за седмична награда ще получат телефонно обаждане от представител на Организатора на играта с цел валидиране на печелившите касови бележки. В случай че печеливш участник не предостави тази информация, награда не се предава и се изтегля друг участник на негово място.

Един участник може да направи максимум 5 регистрации в рамките на денонощие. Един участник може да направи максимум 60 регистрации за целия период на Играта. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените вафли Морени на куриера. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай, обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!
    Допускат се и регистрации на фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД. За целта потребителят е необходимо да регистрира 10-цифрения номер на фактурата, както и сумата с ДДС от фактурата. При спечелване на награда, участникът е необходимо да предостави на куриера копие от регистрираната фактура.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 60 дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност, предоставена печеливша/и касова/и бележка/и и подписване на приемо-предавателен протокол. Като изключение, сме готови да приемем и копия на печеливши касови бележки само при представяне на оригинал за сверяване. В случай че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара