Сподели лятото и спечели парични награди по 1500 лв. и 2 х 250 лв.

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 август 2022

Как се участва:

Чрез качване на снимка в инстаграм.

Пълни правила:

Лятното издание на нашия международен фотоконкурс е тук!

Улови лятото в снимка, сподели я в инстаграм и спечели страхотни награди!

Лятото е най-вълнуващият сезон! Сезонът на отпуските, времето да откриваш нови места и хобита, момент за нови приятелства! Независимо дали пътуваш до далечни екзотични места или го прекараш в собствения си двор, всеки летен момент е магия! Сподели я с нас!
Правила на конкурса:

1. Направи снимка в лятно настроение
2. Разкажи ни в описанието защо това за теб е лятоТО
3. Качи я в инстаграм
4. Тагни @answear_bg и не забравяй хаштага #summerspirationBG

Лятото започна! Наслади му се и го сподели с нас!
Спечели страхотни награди!

1. Голяма награда 1500лв за да сбъднеш една твоя лятна мечта
2. Две допълнителни награди по 250лв. всяка

Правила на Конкурса

    Конкурсът ще се проведе под лозунга: Summerspiration (наричан по-нататък: „Лозунг”).
    Задачата на Участника в Конкурса е да направи снимка или видео , която интерпретира Лозунга и да добави описание на снимката или видеото, в което обяснява историята на снимката и неговото вдъхновение.(наричана по-нататък: „Конкурсна работа”).
    .За да участва в конкурса, участникът трябва да:

А) Да публикува Конкурсна работа, която представлява снимка или видео, с описание под формата на публикация в своя профил в Instagram с включени публични настройки;

Б) Добави кратко описание на историята зад нея.

В) Да добави в описанието на публикацията хаштагове #summerspirationBG  и тагне @answear_bg на конкурсната си работа

Г) Конкурсната работа трябва да бъде публикувана в Instagram по време на прериода на приемане на кандидатури за участие в конкурса, т.е. от 05.07.2022г. от 16:00 ч. до 31.08.2022г. до 23:59 ч. Снимки/видеоклипове, които са публикувани в профила на участника извън периода на приемане на кандидатури за участие в конкурса, няма да бъдат приети в конкурса, дори ако участникът добави описание, хаштаг и обозначение за конкурса към тези снимки/видеоклипове

    След публикуването на Конкурсната работа в Instagram, по начина, посочен в §3, ал. 3 по-горе, Участникът предоставя на Организатора неизключително право върху представената от него Конкурсна работа и се съгласява Организаторът да разпространява образа на Участника или трети лица, които са представени в Конкурсна работа, за продължителността на Конкурса и шест месеца след края му, на територията на целия свят, в следните области на употреба:

а) в областта на записването и размножаването на Конкурсната работа - производство на копия от Конкурсната работа с помощта на цифрова технология, въвеждане в паметта на компютър и други подобни устройства;

б) в обхвата на разпространение и възпроизвеждане на Конкурсната работа - публично представяне на Конкурсната работа по такъв начин, че всеки да има достъп до нея на място и време, избрано от него, включително и не само:

в) разпространение на Конкурсната работа в Интернет, по-специално в уебсайтове и в социалните медии (Facebook, Instagram, Linkedin) интернет магазин Answear воден в домейните www.answear.bg com / hu /ro / ua / sk / cz / gr / hr/ cy  и на страниците на конкурса https://lifespirationstartshere.answear.bg/

    Участникът може да участва в Конкурса с повече от една Конкурсни работи.
    Правилно публикуваните и описани съгласно ал. 3 по-горе Конкурсни работи ще бъдат оценявани от конкурсна комисия (наричана по-нататък: „Комисия”), назначена от Организатора.
    Комисията ще разгледа Конкурсните работи, заявени за участие по време на периода на Конкурса и ще определи най – добрите Конкурсни работи, като ще се вземат предвид качеството, креативността и атрактивността на Конкурсните снимки и интерпретацията на Лозунга.
    Чрез публикуване на Конкурсната работа в Instagram и описанието на снимката или видеото по начина, посочен в § 3, ал. 3 по-горе, Участникът декларира, че:

а) е автор на изпратената Конкурсна работа, има всички авторски и сродни права върху нея и тези права по никакъв начин не са ограничени или обременени с правата на трети лица,

б) Конкурсната работа не нарушава никакви права на трети лица и следователно никое трето лице няма да предприеме действия срещу Организатора във връзка с използването на Конкурсната работа от Организатора по начина, посочен в този Правилник,

в) лицата, чиито изображения са записани в Конкурсната работа, са изразили съгласие за публично предоставяне на техните изображения от Участника и за разпространяване на техните изображения от Организатора до степента, посочена в настоящия Правилник,

г) се задължава да освободи Организатора от всякакви претенции, заявени от трети лица във връзка с използването на Конкурсната работа от Организатора и/или използването на изображенията на лицата, представени в Конкурсната работа до степента, посочена в Правилника, възникнали в резултат на подаването на неверни твърдения от Участника, както и за компенсация на щетите на Организатора в резултат на това.

    Конкурсната работа не може да съдържа нецензурни думи, обидно съдържание или съдържание, противоречащо на морала и приложимото законодателство.
    След публикуването на Конкурсната работа в Instagram, Участникът потвърждава, че отговаря на критериите, които му дават право да участва в Конкурса и се съгласява да участва в Конкурса при условията, посочени в Правилника.

    Всеки, който получи награда в конкурса, ще бъде наричан по-нататък Лауреат.
    В допълнение към наградата, Организаторът ще присъди на всеки Лауреат парична награда в размер, равен на 11,11% от наградата. Размерът на паричната награда ще съответства на размера на данъка върху дохода, начислен на Лауреата във връзка със спечелването на Конкурса. Участникът се съгласява, че преди да бъде издадена Награда, паричната награда ще бъде изтеглена и внесена по сметката на съответната данъчна служба в Полша от Организатора, като платец на фиксирания данък върху доходите на физическите лица, дължим от спечелването на Конкурса.
    Победителят декларира, че е запознат със задължението си да декларира и внесе данъците, дължими във връзка със спечелването на Конкурса.
    Лауреатите в Конкурса ще бъдат уведомени за победата в съобщение, изпратено от Организатора във вътрешната система за кореспонденция чрез платформата Instagram. Лауреатът е длъжен да потвърди по същия начин в рамките на 5 дни, че е получил информация за печалбата и да изпрати информацията, изисквана от Организатора на посочения имейл адрес, по-специално: име и фамилия, адрес за изпращане на Наградата, банкова сметка и данни за отчитане на данъка върху доходите на физическите лица, дължим при спечелването на конкурса.
    Ако поради някаква причина Организаторът не може да се свърже с Лауреата в Конкурса или не получи отговор на известието за победата в рамките на 5 дни, той си запазва правото да присъди Наградата на друг Участник.
    Лауреатът в Конкурса може да подаде декларация за отказ да приеме Наградата в рамките на 5 (пет) дни от получаване на уведомлението за Наградата.
    Никаква Награда в конкурса не може да бъде заменена с друга предметна награда.
    Паричнте награди ще бъдат преведени по банков път на сметка, посочена от победителите.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара