Спечелете таблети Samsung, смартфони Samsung Galaxy A52 и Disney играчки

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 30 юни 2022

Как се участва:

Чрез покупка на електрическа четка Oral-B и изпращане на sms.

Пълни правила:

Кампанията се провежда във всички физически търговски обекти и онлайн магазини, осъществяващи търговска дейност на територията на Република България (наричани по-долу за
краткост „Търговски обекти”), които предлагат продукти с марка Oral-B, дистрибутирани от „Проктър и Гембъл България“ ЕООД или „Орбико България“ ЕООД.

В Кампанията участват всички електрически четки с марка Oral-B, дистрибутирани от
„Проктър и Гембъл България” ЕООД или „Орбико България“ ЕООД, независимо от вида и стойността им.

За да участва в Кампанията е необходимо в периода на провеждане на Кампанията
участникът:
(а) да закупи наведнъж една или повече електрически четки с марка Oral-B в периода на
осъществяване на Кампанията;
(б) да регистрира покупката си с изпращане на SMS на номер 108003 с текст “XXXXXXXXXX
ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ:ХХ“, където “XXXXXXXXXX” обозначава номера на касовата бележка
/фискалния бон или фактурата от покупката, “ХХ.ХХ.ХХХХ” обозначава датата на покупка, и
“ХХ:ХХ“ обозначава часът на покупка (примерно: 123456789 05.06.2022 12:00). SMS
съобщението до 108003 е безплатно за участника.

Участниците трябва да пазят касовата бележка без повреди по нея, за да удостоверят
покупката в случай на спечелване. В случай че участник спечели, той трябва да изпрати снимка от касовата бележка, с която е участвал в Кампанията, на и-мейл на Организатора за проверка, както и да покаже оригинала на същата на куриера при доставка на наградата. Оригиналът на касовата бележка остава при участника. На касовата бележка трябва да са видими: нейният номер, който трябва да съвпада с регистрирания чрез SMS, дата и час на покупката, които трябва да са се състояли в периода на Кампанията, както и името на закупените продукти с маркa Oral-B.

Ако изпращането на съобщението е успешно, участникът ще получи SMS за потвърждение
за своето участие. В случай че изпращането на съобщението е неуспешно, участникът ще получи
обратно SMS съобщение, че номерът на касовата бележка/фактурата вече е бил използван или че е изпратен в неправилен формат, последван от номер на центъра за контакти на Организатора 0898 622 041, където участниците ще могат да получат информация за Кампанията всеки работен ден от 09:00 до 18:00 ч. през периода на Кампанията от 00:00:00 ч. на 26.05.2022 г. до 23:59:59 ч. на 30.06.2022 г. освен в празнични и неработни дни. Точният номер на касовата бележка/фактурата, който е изпратен успешно чрез SMS участва, освен ако преди това не е бил използван в Кампанията.

Един участник с регистрация на една касова бележка/фактура може да получи само една от
наградите посочени в член 6 ал. 1. - един участник може да получи награда само веднъж в рамките на тегленето по член 7, ал. 2, дори и ако бъде изтеглен повторно или като резерва. При регистрация на повече от 1 брой касова бележка, участникът увеличава шансовете си за спечелване на награда.

Независимо от регистрирания брой касови бележки, един участник може да спечели 1 брой награда в рамките на теглене. С едно участие (регистрация) не може да бъде спечелена повече от една награда).

Наградите, които ще бъдат раздадени, са общо:
(a) 3 (три) броя таблети Samsung Galaxy Tab A8, Octa-Core, 10.5", 3GB RAM, 32GB, WIFI, Gray,
всеки от които на стойност 468лв. с ДДС
(б) 10 (десет) броя Смартфон Samsung Galaxy A52, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM, 4G, Awesome
Black, всеки от които на стойност 572лв. с ДДС
(в) 10 (десет) броя играчки Disney, всяка от които на стойност 46.32лв. с ДДС

Наградите се доставят само на територията на Република България.

Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително
количество към описаното по-горе.

Тегленето на печелившите се организира от Организатора и ще бъде под контрол на SMS
доставчика: „Линк Мобилити България“ ЕАД, ЕИК 131384920, с адрес на управление: гр. София 1463, Площад България No1, етаж 7, Административна сграда НДК.

Всички награди посочени в член 6 ал.1 ще бъдат изтеглени на случаен принцип чрез
специализиран софтуер в присъствието на тричленна комисия на 01.07.2022 в седалище на SMS
доставчика посочен в член 7 ал. 1. При същото теглене ще бъдат изтеглени и 3+10+10 резервни
участника, в случай че не може да се установи контакт с някой от печелившите участници за доставка на наградите или някой от спечелилите откаже да получи наградата си.

Всички печеливши ще получат уведомителен (поздравителен) SMS за спечелване на награда
на номера, от който са се регистрирали в Кампанията, като ще бъдат информирани за наградата и
че трябва се се свържат с Организатора по телефона за всички подробности относно проверката и получаването на наградата. След извършването на тегленето те ще трябва да изпратят на
Организатора снимка от касовата бележка/фактурата в рамките на една календарна седмица след
получаване на SMS съобщението, за да могат да бъдат верифицирани като официални печеливши на наградата. След като бъдат верифицирани като официални печеливши, трябва да подадат необходимите данни (имена, точен адрес, телефонен номер, ЕГН) в рамките на една календарна седмица.

Печелившият ще трябва да представи документ за самоличност, както и снимка от касовата
бележка/фактурата, изпратена за участие в Кампанията, в която се посочва закупуването на
електрическа четка с марка Oral-B. Приемането на наградата може да бъде осъществено от друго
лице, но само със законно разрешение от печелившия, заверено от нотариус. При предаване на
наградата печелившият е длъжен да подпише разписка за получаване на наградата и да представи оригиналната касова бележка/фактура.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 (тридесет) работни
дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на посочения от спечелилия участник адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на Организатора.

Post a Comment

По-нова По-стара