Спечелете 90 броя електрически четки за зъби Oral-B Genius X

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 30 юни 2022

Как се участва:

Чрез покупка на паста за зъби Oral-B за поне 5 лв. и коментар в инстаграм.

Пълни правила:

Кажи ни как се грижиш за усмивката си и всяка седмица може да спечелиш награди! 

Разбери как да участваш за 1 от 10 електрически четки за зъби Oral-B Genius X:
- ​купи паста за зъби Oral-B на стойност минимум 5 лв. с ДДС в периода 01.05.2022 - 30.06.2022 година ​
- запази касовата бележка
- ​последвай нашата страница и сподели в коментар под поста как се грижиш за своята усмивка

Кампанията се провежда във всички търговски обекти и онлайн магазини, осъществяващи търговска дейност на територията на България (наричани по-долу за краткост „Търговски обекти“), които предлагат продукти с марка Oral-B, дистрибутирани от „Проктър и Гембъл България“ ЕООД или „Орбико България“ ЕООД.

В Играта участват всички продукти с марка Oral-B (без значение от размер или разфасовка), дистрибутирани от „Проктър и Гембъл България” ЕООД или „Орбико България“ ЕООД, наричани по-долу „Продукти“. Върху участващите в Играта продукти няма изрично обособено обозначение, че участват в Играта. За избягване на всякакво съмнение, участниците в Играта се считат уведомени, че в Играта не участват други продукти освен горепосочените.

За да получат спечелена награда от Играта, печелившите участници са длъжни да запазят и представят касовата бележка или да предадат нейно копие на куриера от закупените продукти с марка Oral-B.

В случай на спечелване на награда участникът трябва да предостави лични данни с цел получаване на награда. Всеки печеливш участник трябва да изпрати и попълнета и подписана Декларация за съгласие за обработка на личните му данни.

Участието в Играта е обвързано със закупуване на един или повече от горепосочените Продукти. Покупката следва да е направена през периода на Играта - това се установява от датата на касовата бележка. В случай че касовата бележка е с дата, предхождаща началото на играта, участието с нея ще е невалидно и няма да отговаря на настоящите Правила.

Участниците трябва да пазят касовата бележка без повреди по нея, за да удостоверят покупката в случай на спечелване. В случай че участник спечели, той трябва да изпрати снимка от касовата бележка на и-мейл на Организатора за проверка, както и да покаже оригинала на същата на куриера при доставка на наградата. Оригинала на касовата бележка остава при участника.

Снимката от касовата бележка следва да отговаря на следните критерии:
• Снимката трябва да е във формат .jpg или .png;
• Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат);
• Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи на валидирането й.
• Доказателството за покупка трябва да е снимано или сканирано в оригинал и да показва еднозначно, че е за покупка на участващите в Играта продукти.
• На снимката трябва ясно да се виждат обектът, от който e закупен продуктът, датата и стойността на покупката, номерът на касовата бележка.

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците в Играта, са следните:
а) 90 (деветдесет) бр. електрически четки за зъби Oral-B Genius X, всяка на стойност 274,17 лева (двеста седемдесет и четири лева и седемнадесет стотинки) без ДДС.

*Посочените изображения на награди върху рекламните материали на Играта са с
илюстративен характер.

Всяка седмица от Играта ще бъдат изтегляни 10 (десет) печеливши участници.

Седмичните награди ще бъдат разпределени в периода на Играта, както следва:
Период 1: 01.05.2022г. - 08.05.2022г. включително – 10 (десет) електрически четки за зъби Oral-B Genius X – печелившите участници ще бъдат изтеглени на 11.05.2022 г.
Период 2: 09.05.2022г. - 15.05.2022г. включително – 10 (десет) електрически четки за зъби Oral-B Genius X – печелившите участници ще бъдат изтеглени на 18.05.2022 г.
Период 3: 16.05.2022г. - 22.05.2022г. включително – 10 (десет) електрически четки за зъби Oral-B Genius X – печелившите участници ще бъдат изтеглени на 25.05.2022 г.
Период 4: 23.05.2022г. - 29.05.2022г. включително – 10 (десет) електрически четки за зъби Oral-B Genius X – печелившите участници ще бъдат изтеглени на 01.06.2022 г.
Период 5: 30.05.2022г. - 05.06.2022г. включително – 10 (десет) електрически четки за зъби Oral-B Genius X – печелившите участници ще бъдат изтеглени на 08.06.2022 г.
Период 6: 06.06.2022г. - 12.06.2022г. включително – 10 (десет) електрически четки за зъби Oral-B Genius X – печелившите участници ще бъдат изтеглени на 15.06.2022 г.
Период 7: 13.06.2022г. - 19.06.2022г. включително – 10 (десет) електрически четки за зъби Oral-B Genius X – печелившите участници ще бъдат изтеглени на 22.06.2022 г.
Период 8: 20.06.2022г. - 26.06.2022г. включително – 10 (десет) електрически четки за зъби Oral-B Genius X – печелившите участници ще бъдат изтеглени на 29.06.2022 г.
Период 9: 27.06.2022г. - 30.06.2022г. включително – 10 (десет) електрически четки за зъби Oral-B Genius X – печелившите участници ще бъдат изтеглени на 06.07.2022 г.

Печелившите участници ще бъдат теглени от Организатора в началото на всяка седмица по десет, както е посочено в т. 8.1. от Правилата, по предоставен списък на участници от страна на Партньора, в присъствието на нотариус.

При тегленето на всяка награда ще бъде изтеглян и по един резервен победител. Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че не може да се установи контакт с някой от печелившите участници или по друга причина не може да получи награда, съгласно условията на настоящите Правила.

В рамките на 1 седмица след всяко теглене на печеливши участници, печелившите участници ще получат уведомително (поздравително) съобщение във Instagram, изпратено от официалната Instagram страница на Oral-B от страна на Партньора, като ще бъдат информирани за потенциалната награда и че трябва да се свържат с Организатора по телефон за всички подробности относно проверката и получаването на наградата.

Печелившите участници трябва да се свържат с Организатора, за да валидират касовата бележка, да заявят валидни данни за доставка на наградата – две имена, телефон и точен адрес за доставка, както и да предоставят данни, необходими за деклариране на наградата.

Всеки участник е дължен да проверява редовно съобщенията във Instagram профила си, както и да бъде на разположение за получаване на информация по време на Играта. Ако участникът не е на разположение или не представи заявените данни в 7-дневен (седемдневен) срок, считано от получаване на съобщението, че са победители, участието ще бъде обявено за невалидно, той/ тя губи правото на награда и Партньорът ще се свърже с първия резервен участник от списъка с печеливши. Организаторът и Партньорът няма да носят допълнителна отговорност към участника.

В случай че резервните участници бъдат изчерпани и са останали нераздадени награди, допълнителни резервни участници няма да бъдат теглени и оставащите награди няма да бъдат раздавани. Непотвърдените/непотърсените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

Един участник може да получи само една от наградите посочени в член 7.1. Един участник може да участва в играта с една касова бележка само веднъж. Един участник може да участва в Играта с неограничен брой касови бележки, но не може да спечели повече от 1 (една) награда. Ако участник е регистрирал касовата си бележка и не е спечелил награда от съответния период, в който е регистрирал бележката, той участва и в следващите тегления за награда.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи, че е печеливш в Играта и не е заявил получаване на наградата в 7-дневния (седемдневен) срок за потвърждение или не е предоставил валидни данни за доставка и/или е направил техническа (правописна) грешка при изписването им.

Печелившите участници получават наградите си само след като представят/касовата бележка или предадат нейно копие на куриера за закупения продукт на Oral-B.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 (тридесет) работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на посочения от спечелилия участник адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на Организатора.

Разходите за куриер са за сметка на Организатора.

Наградите посочени в член 7.1. се на единична стойност над 100 лв. и следва те да бъдат обложени с окончателен данък от 10%, който трябва да бъде деклариран, удържан и заплатен от Организатора на Играта.

За предоставяне на наградите и изпълнение на член 10.1., участникът, спечелил награда, е длъжен да предостави на Организатора необходимите данни за деклариране и внасяне на данъка по ЗДДФЛ.

Организаторът се задължава да посочи данъкът в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, да декларира и внесе данъка върху печалбата по ЗДДФЛ.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара