Спечелете смартфон Apple iPhone 13 mini, 128GB, 5G, Midnight

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливш: Alexander Petsoranski

Как се участва:

Чрез коментар във фейсбук.

Пълни правила:

Искаш супер як нов телефон? 😍 

Сега можеш да спечелиш iPhone 13, като участваш в играта на Stereo Festival:  
🔥 харесай страницата на Stereo Festival 👍
🔥 сподели този пост 📧
🔥 участвай в томболата за iPhone 13 🍀

Всеки участник има право на еднократно участие в Играта в съответствие с изискванията на настоящите условия.

В Играта имат право да се включат и да участват всички пълнолетни, дееспособни физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на Организатора.

При доставяне на спечелената награда от победителя може да бъде поискано представяне на документ за самоличност с цел удостоверяване на самоличността и/или възрастта му.

Не се допуска участие от чужди или фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване на шанса за печалба.

Определянето на победител от Играта се извършва на 13.06.2022 г. сред участниците в Играта, които отговарят на изискванията й и са изпълнили условията й.

Определянето на победител в Играта се извършва на случаен принцип, чрез жребии. Жребият се осъществява чрез софтуер за избор на случаен принцип https://commentpicker.com/ от лице определено от Организатора. За извършения избор на победител се съставя протокол.

Наградата, която ще бъде раздадена в Играта е един брой и същата включва един брой телефон Apple iPhone 13 mini, 128GB, 5G, Midnight.

Организаторът публикува името на победителя в коментар под поста на Играта в срока по т.11.

В срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на обявяване на победителя по посочения начин, същият трябва да се свърже с Организатора като изпрати лично съобщение до профила на Организатора (https://www.facebook.com/StereoFest) от профила, с който се е включил в Играта и да предостави следните свои данни: собствено, бащино и фамилно име, адрес на територията на Република България за доставка на наградата и телефон за връзка. Ако определеният за победител участник не се свърже в посочения срок и по посочения начин с ОРГАНИЗАТОРА или не предостави всички необходими данни, той губи правото си да получи.

Наградата се изпраща по куриер на посочения от победителя адрес, като разходите са за сметка на Организатора. Наградата се изпраща в срок до 30 дни от предоставяне на данните от победителя в Играта по реда на т.14. Ако победителят не бъде открит на посочения от него адрес и не може да бъде осъществена връзка посредством предоставения от него телефон за контакт, той губи правото си да получи наградата и такава не му се предоставя.

Краен срок - 12 юни 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара