Спечелете семейно пътуване до Дисниленд, 30 системи за караоке и 170 комплекта с продукти Ная

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://prestigepromo.bg/winners.pdf

Как се участва:

С регистрация в сайта на играта или покупка на продукти Ная за поне 4 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се състои от две отделни промоции (Промоция 1 и Промоция 2), с различни механизми и изисквания за участие, и съответно различни награди, които могат да бъдат спечелени от участниците.

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА ЗА СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИ ОТ ПРОМОЦИЯ 1 НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА НА ПРОДУКТИ С МАРКА НАЯ НА „ПРЕСТИЖ-96′′ АД.

През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в Промоция 1 трябва да се регистрират на сайта www.prestige-promo.bg и ще участват в теглене за наградата от Промоция 1, а именно ваучер за пътуване до Дисниленд, Франция за до четири човека, подробно описан в
приложение No 1 към настоящите Правила. Всеки от участниците има право на само едно участие в тегленето на наградата по Промоция 1.

За да направи валидна регистрация за участие в тегленето за наградата от Промоция 1 на Играта, е необходимо участникът задължително:
– Да се регистрира на www.prestige-promo.bg;
– Да въведе име и фамилия, както и валидни: български мобилен номер и email за връзка с него;
– Да потвърди (чрез чек-бокс), че:
o Е съгласен с настоящите Правила на промоционалната Игра, след като внимателно се запознае с тях;
o След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.

При правилно извършена регистрация за участие в теглене за наградата от Промоция 1 на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.

Участникът, който ще спечели наградата от Промоция 1 ще бъде изтеглен до 10.06.2022 г., в присъствието на нотариус, измежду всички регистрирани в Промоция 1 участници.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Участникът трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен при спечелване на награда.

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА ЗА СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИ ОТ ПРОМОЦИЯ 2 Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА НА ПРОДУКТИ НА „ПРЕСТИЖ-96′′ АД.

През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в Промоция 2 трябва да закупят продукти с марка Ная на „Престиж-96“ АД на стойност не по-малко от 4,00 лв. (четири лева) и да регистрират фискалния бон (касовата бележка) на www.prestige-promo.bg. Необходимо условие е закупуването на участващите в играта продукти на общата стойност от не
по-малко от 4 лв. да бъде вписано на една касова бележка. Участниците могат да регистрират неопределен брой касови бележки със закупени участващи в Играта продукти с марка Ная на „Престиж-96“ АД. След регистрацията на поне един фискален бон, отговарящ на условията на Играта, участниците ще участват в теглене за една от общо 30 системи за домашно караоке - Elekom EK-P12-12, или един от общо 170 комплекти с продукти Ная (както е описани по-долу).

За да направи валидна регистрация и да участва в тегленето за награди от Промоция 2 на Играта, е необходимо потребителят задължително да премине през следните стъпки:
– Да закупи продукти, съгласно т. 5.2.2 по-горе от Правилата;
– Да въведе на www.prestige-promo.bg номера на фискален бон (касова бележка), който не участва в други игри, провеждани от организатора и не е вече регистриран в тази игра, както и стойността на покупката на продукти с марка Ная на „Престиж-96“ АД, посочена в съответния фискален бон да е съгласно т. 5.2.2 по-горе от Правилата;
– Да въведе име и фамилия, както и валидни: български мобилен номер и email за връзка с него;
– Да потвърди (чрез чек-бокс), че:
o Ще запази фискалните бонове (касовите бележки) и ще ги покаже на куриера при получаването на наградата;
o Е съгласен с настоящите Правила на промоционалната Игра, след като внимателно се запознае с тях;
o След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.

При правилно регистриран фискален бон в уебсайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.

До 10.06.2022 г., измежду всички успешно регистрирани касови бележки, ще бъдат изтеглени на случаен принцип печелившите, които ще спечелят и получат по една от наградите на Промоция 2.

В Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да прави множество регистрации на касови бележки с цел участие в Играта. Броят възможности, с които участникът участва в тегленето за награда се формира от общата бройка на регистрираните фискални бонове, доколкото на съответните бонове има закупени продукти с марка Ная на „Престиж-96“ АД на стойност не по-малко от 4,00 лв. (четири лева). Участниците могат да регистрират и фискални бонове с по-висока стойност на закупените продукти с марка Ная на „Престиж-96“ АД, като за всеки 4 лв., регистрирани в един фискален бон, участниците ще имат една възможност, с която да участват в тегленето. При всички случаи стойността, с която се участва в тегленето, се закръглява към по-ниското число, кратно на 4 лв., за да може всеки шанс за участие в теглене за някоя от наградите от Промоция 2 да бъде на стойност от 4 лв.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Участникът трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен, ако спечели награда.

С участието си в Играта всеки участник може да спечели най-много една от наградите от Промоция 1 и Промоция 2.

Наградите в тегленето по Промоция 2 на Играта са:
Една от общо 30 системи за домашно караоке Elekom EK-P12-12
Един от общо 170 комплекти с продукти Ная. Един комплект ще съдържа:
 Една опаковка вафли Ная Класик 15бр
 Една опаковка вафли Ная Какао 15бр
 Една опаковка бисквити Ная Класик 180г
 Една опаковка бисквити Ная Какао 180г
 Една опаковка сухи пасти Ная Мляко с какао 150г
 Една опаковка сухи пасти Ная Ягодов сладолед 150г

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали са с илюстративен характер. Възможно е наградите да се различават от изобразените визии на рекламните материали.

Наградата в тегленето по Промоция 1 на Играта е: пътуване до Дисниленд, Франция за до четири човека, съгласно условията, възможностите и програмата на избрана от Организатора туристическа агенция, която ще предостави туристическите услуги.

Наградата в тегленето по Промоция 1 на Играта включва: от 1 до 3 нощувки със закуски в поне двузвезден хотел; едно посещение на Дисниленд парк, вкл. цената на входните билети (за еднодневни билети за един от двата парка на Дисни); трансфери (летище - хотел – летище);
самолетни билети. Изборът на авиокомпания, хотели, конкретен вид самолетни билети и т.н. се определят от Организатора и/или съответната туристическа агенция.

Определянето на участниците, които печелят наградите от Промоция 1 и Промоция 2 ще бъде извършено на случаен принцип чрез теглене измежду всички надлежно регистрирани участници, съгласно настоящите Правила. Всяко лице има право на неограничен брой участия в Играта, но
може да спечели само една награда. Ако участник бъде изтеглен като печеливш за повече от една награда, то печели първата награда, за която е изтеглен като печеливш.

Резултатите ще бъдат оповестени в съответните срокове, посочени по-горе. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на име и фамилия и част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.

В срок от 7 (седем) работни дни, след датата на провеждане на тегленето за наградите от Промоция 2, Организаторът ще уведоми печелившите Участници за спечелената награда чрез кратко текстово съобщение (SMS) на посочения от участника мобилен телефонен номер.
Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда от Промоция 2.

В срок от 7 (седем) работни дни, след датата на провеждане на тегленето за наградите от Промоция 1, Организаторът ще уведоми печелившите Участници за спечелената чрез кратко текстово съобщение (SMS) и обаждане на посочения от участника мобилен телефонен номер.

Участниците в Играта се задължават да посетят уебсайта на Промоционалната игра, за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност, в случай че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.

Наградите по Промоция 2 на Играта ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в Република България в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.

Наградата по Промоция 1 от Играта ще бъде предоставена на спечелилият я участник в срок до 12 (дванадесет) месеца от края на Играта посредством избрана от Организатора туристическа агенция, която ще предостави туристическите услуги.

Печелившият участник се задължава в срок най-късно до 13.06.2022 г. да предостави на Организатора в писмен вид подписан и подпечатан списък на участниците в групата, съдържащ трите имена на кирилица и латиница, номер на лична карта или задграничен паспорт, ЕГН.

Печелившият участник се задължава в срок най-късно до 16.06.2022 г. да предостави на Организатора в писмен вид информация за точните дати на пътуването, като преди това ги съгласува с Организатора.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

Наградите по Промоция 2 на Играта се получават само срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител. Допуска се награда да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е надлежно
упълномощено и е съгласно да я приеме от името на спечелилия, като удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата. Спечелилият може да получи наградата си само след като представи за проверка в оригинал на куриера фискалните бонове (касовите
бележки), които е регистрирал за участие в тегленето и е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че фискален бон (касова бележка) е повреден, дефектен, или номерът от него не съвпада с регистрирания такъв, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

Краен срок - 31 май 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара