Спечелете апартамент в красивия морски курорт Слънчев бряг

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливш: Виолета Г. от град Сопот

Как се участва:

С регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Мечтаеш ли за АПАРТАМЕНТ НА МОРЕТО?

Сега това може да стане по-лесно от всякога. Tрябва да попълниш кратката форма и автоматично участваш в тегленето на голямата награда на CITYCASH – АПАРТАМЕНТ в красивия морски курорт Слънчев бряг.

Участник в промоционалната кампания може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което:

1. е навършило 18 години;
2. има постоянен адрес в Република България;

Право на участие в промоционалната кампания придобива всяко лице, което:

1 се е регистрирало за участие в томболата в онлайн формата на сайта на дружеството www.citycash.bg

2. или е сключило договор за потребителски кредит CITYCASH с организатора в периода 14.03.2022г. - 31.05.2022г.

Промоционална награда:

Недвижим имот – апартамент, находящ се в Република България, к.к. Слънчев бряг. Недвижимият имот, предмет на настоящата промоционална кампания, неговата стойност и параметри, се определят по преценка на организатора.

Участието в настоящата промоционална кампания не е обвързано със сключването на договор за потребителски кредит.

Всеки участник има право на една регистрация за участие в настоящата промоционална кампания.

Печелившият участник, се определя от организатора измежду регистрираните в периода на промоцията участници, при условията и в съответствие с настоящите правила.

Печелившият участник се определя на избрана от организатора дата – през първата половина на месец юни 2022 година.

Печелившият участник в настоящата промоционална кампания се определя на случаен принцип – измежду всички участници в кампанията, чрез електронно теглене. За определяне на печелившия участник се използва специализиран софтуер. Тегленето се провежда в централния офис на организатора на адрес: 1000, София, ул.”Славянска” № 29 в определен от него час.

Опеделянето на печелившия участник се извършва от тричленна комисия, съставена от служители на организатора. Комисията определя печелившия участник при спазване на настоящите правила. След определяне на печелившия участник, членовете на комисията определят още трима резервни участници по горепосочения ред. Резултатите от извършените от членовете на комисията действия се вписват в протокол.

В случай, че определеният за печеливш участник откаже да получи наградата, да окаже необходимото съдействие (в т.ч. чрез представяне на документи) за нейното получаване или не може да бъде намерен на посочения от него телефон, същият се замества от следващия по ред резервен печеливш участник.

След определяне на печелившия участник, същият се уведомява от организатора в рамките на три работни дни - на предоставения от него телефон за контакт.

Участникът може да получи наградата до тридесет работни дни от известяването, че е определен за печеливш. Печелившият участник е длъжен да осигури на организатора необходимите документи, както и да окаже съдействие, ако такова е нужно за получаването на наградата. В случай, че същият откаже да предостави съдействие или да осигури документи, необходими за получаване на наградата, същият губи правото да я получи, а организаторът преминава към следващия по ред печеливш участник.

Преди получаване на наградата, печелившият участник следва да предостави своето съгласие да бъде сниман, записван, както и да предостави своето съгласие за участие в публични прояви на организатора с рекламен характер, без да получава допълнително възнаграждение за това.

Краен срок - 31 май 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара