Спечелете гифт карти за 600 лв. и 60 ваучера за бижута Palladium от бонбони Raffaello

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 15 март 2022

Как се участва:

С покупка на бонбони Raffaello за минимум 5 лв и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Участващите продукти са всички продукти с марка Raffaello  в самостоятелна търговска опаковка,  които са закупени в рамките на посочения в раздел 3 по-горе Промоционален период („Промоционални продукт(и)“).  За избягване на съмнение в Промоцията няма да участват продукти, представляващи комбинирани опаковки (микс), съдържащи Raffaello и други марки продукти (като например Ferrero Collection).

Участието се осъществява в следните стъпки:

1.     Участникът трябва да закупи  Промоционален продукт(и) в рамките на Промоционалния период, да направи снимка/сканирано копие на касовата бележка от покупката  и да запази касовата бележка от покупката.

    В рамките на Промоционалния период участникът трябва да влезе на Сайта  www.raffaello.bg и да създаде свой потребителски профил за участие в Промоцията, като се регистрира, попълвайки форма със следните данни: име, фамилия,  български мобилен телефонен номер, имейл и парола с минимум осем символа.
    От участника ще бъде изискано да потвърди, че е навършил 18-годишна възраст, че е прочел, разбрал и се е съгласил с Официалните правила и че е прочел и разбрал информацията, засягаща обработването на лични данни в Приложение 1 на Официалните правила.

В профила си участникът трябва да регистрира касовата си бележка от закупения Промоционален продукт(и), прикачвайки ясна и четлива снимка или сканирано копие на касовата бележка, от които да са видими следните данни: името на закупения Промоционален продукт(и) (т.е., Raffaello/Рафаело или друг подобен текст, доказващ закупуването на Raffaello в самостоятелна търговска опаковка); номерът на касовата бележка; датата на касовата бележка (да е в рамките на Промоционалния период); стойността на закупения Промоционален продукт(и). Касови бележки, които не съдържат или не посочват ясно тези данни или не отговарят на останалите условия на Промоцията, няма да бъдат одобрявани и ще отпадат от играта (виж и забележката в края на настоящия раздел 5.1).

Една и съща касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.

Участникът трябва да е регистрирал касовата си бележка(и) от закупения Промоционален продукт(и) в рамките на Промоционалния период, но не по-късно от 23:59:59 часа на 15 март 2022 г.

Снимките или сканираните копия на касовите бележки ще бъдат прегледани и одобрявани от техническо лице, което ще провери дали отговарят на условията  по т. 4 по-горе и на останалите условия на Промоцията. Участниците ще бъдат уведомявани чрез имейл за това дали качената касова бележка/и е, или не е одобрена за участие в Промоцията.

    В зависимост от стойността на всеки закупен Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка в профила на участника се натрупват точки, като една точка съответства на един пълен похарчен лев, а в случай че има частична стойност, когато се достигне 1 лев, се добавя една точка в профила.

В зависимост от броя на събраните точки в профила си съгласно т. 7 по-горе участникът може да участва за спечелване на една от следните награди:

-        един от 60 ваучера за персонализирано бижу от Palladium на стойност 300 лв., като в томболата за тях могат да се включат само участници с поне 5 точки в профила си (равняващи се на  обща стойност  от поне 5 лв. за закупен/и  Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и).  Тегленето е след края на Промоционалния период, а печелившите ще бъдат уведомени по телефон.

- една от 5 Gift Card на стойност 600 лв., като в томболата за тях могат да се включат само участници с поне 10 точки в профила си (равняващи се на обща стойност  от поне 10 лв. за закупен/и  Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и). Тегленето е след края на Промоционалния период, а печелившите ще бъдат уведомени по телефон.

Забележка: За избягване на съмнение общата стойност (от 5 или 10 лева) за  закупен/и  Промоционален продукт(и), даваща възможност за спечелване на някоя от посочените награди, може да бъде достигната с една или няколко регистрирани и одобрени за участие касови бележки/а.

    Всеки участник трябва да пази регистрираната касова бележка(и), за да докаже участието си в Промоцията и за да получи наградата си, ако е спечелил такава.

    Печелившите участници ще бъдат потърсени по телефона за доуточняване на детайли по получаването на наградата. Обаждане ще бъде инициирано поне 3 пъти на ден в рамките на три последователни дни. При невъзможност да се свържем с победителя в рамките на този период, наградата ще се присъди на негова резерва.

Забележка: За избягване на всякакво съмнение, касовата бележка ТРЯБВА задължително да съдържа, наред с другата изискуема информация, и името на закупения Промоционален продукт(и), като касови бележки, които не отговарят на това условие, ще бъдат счетени за невалидни, следователно няма да бъдат одобрявани за участие в Промоцията. Това означава, че за да се приеме за валидна една касова бележка, касовата бележка трябва да съдържа изрично името на Промоционалния продукт(и) (т.е., Raffaello/Рафаело или сходни наименования), като името на Промоционалния продукт(и) не може да бъде заместено от други родови понятия, включително, но не само: захарни/шоколадови/сладкарски или друг вид изделия, бонбони, сладки и други подобни. Не се приемат за валидни касови бележки с неуточнени или неясни артикули.

Касови бележки, на които не се виждат ясно: номерът и датата на касовата бележка, името на закупения Промоционален продукт(и) (т.е. Raffaello/Рафаело или сходни наименования) и стойността на закупения Промоционален продукт(и), ще бъдат дисквалифицирани.

Не се приемат за валидни касови бележки, върху които името на Промоционалния продукт(и) или някои от другите изискуеми данни са били добавени ръчно или преправяни допълнително.

Наградите в Промоцията се присъждат по долуописания начин:

1.     Награда вид 1 (ваучер за персонализирано бижу от Palladium  на стойност 300 лв.):  чрез софтуер на случаен принцип след края на Промоционалния период 60 от участниците, регистрирали валидна касова бележка(и) и събрали поне 5 точки в профила си (равняващи се на  обща стойност  от поне 5 лв. за закупен/и  Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и), ще бъдат изтеглени като печеливши за тази награда.

Спечелилите награди участници ще бъдат уведомени по телефон чрез обаждане.  В рамките на разговора следва да се доуточнят детайлите по получаването на наградата.

2.     Награда вид 2 (Gift Card на стойност 600 лв.):  чрез софтуер на случаен принцип след края на Промоционалния период 5 от участниците, регистрирали  валидна касова бележка(и) и събрали поне 10 точки в профилите си (равняващи се на  обща стойност  от поне 10 лв. за закупен/и  Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и), ще бъдат изтеглена като печеливши за тази награда.

Спечелилите награди участници ще бъдат уведомени по телефон чрез обаждане.  В рамките на разговора следва да се доуточнят детайлите по получаването на наградата.

Участник с 10 точки в профила си може да участва за спечелване на всеки един от горните два вида награди.   Участник с минимум 5 точки в профила си може да участва за спечелване само на  Награда вид 1 (ваучер за персонализирано бижу от Palladium на стойност 300 лв.).

  Участник с между 5 и 9 точки в профила си може да участва единствено за спечелване на Награда вид 1 (ваучер за персонализирано бижу от Palladium на обща стойност 300 лв.)

Тегленето на наградите ще се извърши от по-голяма към по-малка, т.е. например възможно е участник с 10 точки в профила си да не бъде изтеглен в томболата за по-голямата награда, но да спечели една от по-малките.

За избягване на съмнение един участник не може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията, включително повече от една награда от вид.

Тегленето на наградите ще се осъществи в присъствието на нотариус в рамките на месец март 2022 г.

Печелившите участници ще бъдат информирани по телефон за спечелената от тях награда, както и за номера на касовата бележка(и), която са регистрирали, ако е необходимо. При невъзможност да се установи връзка с победителя, обаждането ще се повтори. Максималният брой опити за откриване са 9 – по 3 на ден, в рамките на 3 последователни дни.

Печелившият трябва да изпрати имейл с информация за валиден и пълен адрес на територията на Република България, трите си имена, ЕГН (или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице).

При наличие на съмнения относно автентичността на снимката/сканираното копие на регистрираната касова бележка/и в профила на печелившия може да бъде изискано предоставяне на регистрираната касова бележка/и в оригинал за валидирането на печелившия.  Такава проверка може да бъде направена и преди тегленето на печелившите.

За всяка от наградите освен печелившите ще бъдат изтеглени и пет резерви, в случай че спечелил участник  е дисквалифициран, защото не може да валидира участието си, предоставяйки оригинал на регистрираната касова бележка/и в профила си, отговаряща/и на изискванията на Промоцията; Организаторът не може да се свърже с печелившия в продължение на 3 дни; спечелил участник не е предоставил изискуемите данни или не отговаря на другите условия на Промоцията; или спечелилият откаже наградата.

В случай че останат неспечелени награди (дори след изчерпване на резервите), следващо теглене за достигане и връчване на пълния брой на предвидените за Промоцията награди няма да бъде организирано.

Наградите в Промоцията са 2 (два) вида, както следва:

    Награда вид 1: Ваучер за персонализирано бижу от Palladium  на стойност 300 лв. с ДДС. Ще бъдат предоставени общо 60 броя награди от този вид.

Ваучерът е с валидност 12 месеца, като може да бъде използван еднократно, за една поръчка, при пазаруване онлайн от  https://www.palladiumbg.com/. Ако поръчката е с по-ниска стойност от 300 лв., Palladium не възстановява разликата. Ако поръчката надвишава стойността от 300 лв., може да бъде доплатена с наложен платеж или онлайн плащане.

2.     Награда вид 2: Gift Card на стойност 600 лв. с ДДС. Ще бъдат предоставени общо 5 броя награди от този вид.

 Картите GiftCard са персонализирани разплащателни карти, заредени със сума, която може да се ползва за разплащане в онлайн магазини или на ПОС терминал. Сумата в картата е препоръчително да бъде усвоена в период от 6 месеца. След това, в случай че в картата има останала налична сума, ще бъде начислявана такса от 6 лв. на месец (от 7-мия до 12-тия месец считано от датата на издаване на картата) и такса в размер на 10% от останалата в картата  сума в периода от 13-ти месец от датата на издаване на картата до изчерпване на наличността по нея. Повече информация може да намерите на https://www.giftcards.eu/bg

Ако поради непредвидени обстоятелства или поради причини извън контрола на Организатора и Възложителя наградите са увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е друга алтернатива. Снимките/ изображенията на наградите в промоционалните материали и/или в Сайта, са с илюстративна цел.

За информация за Промоцията може да се свържете с нас на имейл  info.bulgaria@ferrero.com, който е имейлът на Промоцията, или да посетите Сайта.

Наградите ще бъдат доставени от Организатора до печелившите участници чрез куриер на посочения от печелившия участник валиден и пълен адрес на територията на Република България. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адреси извън територията на Република България НЕ се извършват.

Доставките ще бъдат осъществени в рамките на до 6 седмици, считано от датата, на която печелившият участник е изпратил пълен адрес за доставка и другите необходими данни и след като са съгласувани всички детайли по получаването на наградата. Доставките ще бъдат реализирани в работни дни, от 9:00 до 18:00 часа.

Спечелилият участник удостоверява получаването на наградата с подписа си. Организаторът и Възложителят не носят отговорност и не са задължени да доставят награда в случай на неизпратен адрес или други необходими данни в рамките на 10 календарни дни, след като спечелилият е уведомен за наградата; при подаден непълен или грешен адрес или други непълни или грешни данни; ако адресът е извън територията на Република България; или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при 2 независими опита за доставка.

Наградите не могат да бъдат заменяни или спечелилите да изискват размяната им за паричната им равностойност, нито да променят характеристиките и параметрите им.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара