Спечелете 10 карти по 1000 лв. и 200 карти по 150 лв. от Milka

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://www.game.milka.bg/winners

Как се участва:

С покупка на продукти Milka за минимум 4 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Механизъм на Промоцията (Играта):

    Стъпка 1: Купи продукти Milka (независимо от вида и грамажа) в периода на Промоцията (Играта) за минимум 4 лв. Необходимо условие е закупуването на продукти Milka на общата стойност от не по-малко от 4лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка/ фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД.

    Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността на закупените продукти Milka, датата и номера на касовата бележка на интернет страницата www.game.milka.bg.

    За фактури от Метро кеш енд Кери България ЕООД, регистрацията се осъществява чрез регистриране на 10-цифрения номер на фактурата, датата и общата сума с ДДС на закупените продукти Milka от фактурата.

    При регистрацията участникът трябва:
        да въведе валиден мобилен номер
        да въведе номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД
        да въведе общата сума от закупените продукти Milka
        да въведе датата на касовата бележка/фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД
        да потвърди, че не е робот
        да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.game.milka.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.game.milka.bg

    При първа регистрация, потребителите ще трябва да потвърдят телефонния си номер. За целта те ще получат SMS с код за въвеждане телефонния номер, който са попълнили в регистрационната форма. Само след въвеждане на кода те ще могат да завършат регистрацията си.

    След всяка успешно направена регистрация, потребителят ще може да избере дали да продължи напред към гласуването за някоя от трите социалнозначими каузи, на които Milka ще дари 50 000 лв., като средствата ще бъдат разпределени спрямо събраните за тях гласове в процентно съотношение. Гласуването за кауза не е задължителен елемент от регистрацията.

Награди:

    - Моменти награди: GiftCardTM за пазаруване на стойност 150 лв., 200 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „Моментна награда“) - за да участва в тегленето потребителят трябва да регистрира 1 касова бележка.

    - Награди на края на Промоцията (Играта): GiftCardTM за пазаруване на стойност 1000 лв., 10 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „Награди на края на Промоцията“) - за да участва в тегленето в края на Промоцията потребителят трябва да регистрира 3 касови бележки, като никоя от тях не трябва да бъде печеливша за Моментна награда.

    GiftCardTM е предплатена непрезареждаема карта, която може да бъде използвана навсякъде по света, където се приемат плащания с Mastercard. Срокът на валидност е изписан на лицевата страна и е не по-кратък от 2 години. След изчерпване на баланса по картата тя автоматично се закрива. Преди използване GiftCardTM трябва да бъде активирана. С GiftCardTM можете да плащате на ПОС терминал или в интернет (затворена е за използване на АТМ). Няма такси при ползване на GiftCardTM в рамките на 6 месеца от датата на нейното издаване. Само при условие, че по GiftCardTM има наличен остатък след 6-тия месец от датата на закупуване, започва да удържа месечна такса за обслужване в размер на максимум 6,00 лв. Начисляването й не зависи от датата на активиране. Плащането с GiftCardTM е защитено с ПИН код, предоставен автоматично. Пълните условия за използване на GiftCardTM са достъпни на следния линк: https://www.giftcards.eu/bg/general_terms.

    След успешна регистрация на една касова бележа, участникът ще разбере веднага дали печели моментна награда със съобщение на екран и SMS нотификация. Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления за награди.

    След успешна регистрация на три касови бележки и в случай, че с никоя от тях не е спечелена момента награда, участникът автоматично влиза в тегленето за награда на края на Промоцията.
    Ако участник е регистрирал 6 касови бележки и не е спечелил моментна награда награда с нито един от тях, той / тя участва 2 пъти в тегленето за награда на края на Промоцията.
    Ако участник е регистрирал 5 касови бележки не е спечелил моментна награда с нито един от тях, той/ тя участва 1 път в тегленето за награда на края на Промоцията.
    Ако участник е регистрирал 3 касови бележки и с 1 от тях е спечелил една от моментните награди, тогава той / тя не участва в тегленето за Награда на края на Промоцията и трябва да регистрирате още 1 касова бележка, с която не е спечелена моментна награда, за да се включи в тегленето за награда на края на Промоцията.

    С регистрацията на три касови бележки и в случай че с тях не е спечелена моментна награда, участникът автоматично влиза в тегленето за награда на края на Промоцията, което ще се проведе на 21.03.2022 г.

Разпределение на наградите:

    Моментни награди – 200 бр. GiftCardTM за пазаруване на стойност 150 лв. всяка. Разпределението на наградите ще се извършва след всяка успешно регистрирана касова бележка на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено разпределяне на наградите на база регистрации в активността. В периода на Промоцията (Играта) са предвидени за спечелване средно 4 бр. моментни награди дневно. Всички печеливши касови бележки не участват в следващи тегления. Печелившите ще бъдат обявени до 48 часа след спечелване на моментна награда на www.game.milka.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.game.milka.bg

    Награди на края на Промоцията (Играта) – GiftCardTM за пазаруване на стойност 1000 лв. всяка – общо 10 броя за периода на Промоцията (Играта). Тегленето на наградите ще се извърши чрез специално разработен за целта софтуер след края на Промоцията (Играта), на 21.03.2022 г., сред всички участници, регистрирали минимум 3 касови бележки, които не са били печеливши за моментни награди по време на периода на Промоцията. Печелившите ще бъдат обявени на www.game.milka.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.game.milka.bg.

Един участник може да направи максимум 4 регистрации в рамките на денонощие (24 часа). Един участник може да направи максимум 25 регистрации за целия период на Промоцията (Играта).

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията (Играта). Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. Един участник може да спечели максимално 1 бр. GiftCardТМ за пазаруване на стойност 150 лв. и 1 бр. GiftCardТМ за пазаруване на стойност 1000 лв.

Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888422962 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от всички печеливши да предоставят презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му, както и е допуснал техническа грешка при попълване на необходимите данни за регистрация от касовата бележка и/или е подал невярна информация.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените продукти с бранда Milka на куриера. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай, обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ ТЯХНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

    Допускат се и регистрации на фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД. За целта, потребител е необходимо да регистрира 10 цифрения номер на фактурата, датата, както и сумата с ДДС от фактурата. При спечелване на награда, участникът е необходимо да предостави на куриера копие от регистрираната фактура.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Раздаване на наградите:

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка от печелившия. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност , предоставена печеливша/и касова/и бележка/и и/или фактури от Метро кеш енд Кери България ЕООД и подписване на приемо-предавателен протокол. Като изключение, сме готови да приемем и копия на печеливши касови бележки само при представяне на оригинал за сверяване. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

Краен срок - 20 март 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара