Спечелете пречистватели за въздух SAMSUNG AX34R3020WW и 50 комплекта продукти Safeguard


Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 28 февруари 2022

Как се участва:

С покупка на продукти Safeguard за минимум 4.29 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Кампанията се провежда във всички физически търговски обекти на територията на
България (наричани по-долу за краткост „Търговски обекти”), които предлагат продукти с марка
Safeguard, дистрибутирани от „Проктър и Гембъл България“ ЕООД или „Орбико България“ ЕООД.

За да участва в Кампанията е необходимо участникът:

(а) да закупи един или повече продукти с марка Safeguard на минимална обща стойност
4,29 лв. с ДДС в периода на осъществяване на Кампанията;

(б) да регистрира покупката си с изпращане на SMS на номер 108004 с текст “XXXXXXXXXX
ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ:ХХ“, където “XXXXXXXXXX” обозначава номера на касовата бележка
/фискалния бон или фактурата от покупката, “ХХ.ХХ.ХХХХ” обозначава датата на покупка, и
“ХХ:ХХ“ обозначава часът на покупка (примерно: 123456789 01.12.2022 12:00). SMS
съобщението до 108004 е безплатно за участника.

Участниците трябва да пазят касовата бележка без повреди по нея, за да удостоверят
покупката в случай на спечелване. В случай че участник спечели, той трябва да изпрати снимка от касовата бележка, с която е участвал в Кампанията, на и-мейл на Организатора за проверка, както и да покаже оригинала на същата на куриера при доставка на наградата. Оригинала на касовата бележка остава при участника. На касовата бележка трябва да са видими: нейният номер, който трябва да съвпада с регистрирания чрез SMS, дата и час на покупката, които трябва да се в периода на Кампанията, както и името на закупените продукти с маркa Safeguard.

Ако изпращането на съобщението е успешно, участникът ще получи SMS за потвърждение
за своето участие. В случай че изпращането на съобщението е неуспешно, участникът ще получи
обратно SMS съобщение, че номерът на касовата бележка/фактурата вече е бил използван или че
е изпратен в неправилен формат, последван от номер на центъра за контакти на Организатора
0898 622 041, където участниците ще могат да получат информация за Кампанията всеки работен ден от 09:00 до 18:00 ч. освен в празнинични и неработни дни. Точният номер на касовата бележка/фактурата, който е изпратен успешно чрез SMS участва, освен ако преди това не е бил използван в Кампанията.

В случай на спечелване на награда участникът трябва да предостави лични данни на
Организатора с цел получаване на награда.

Един участник с регистрация на една касова бележка/фактура може да получи само една от
наградите посочени в член 6 ал. 1. - един участник може да получи награда само веднъж, дори и
ако бъде изтеглен повторно или като резерва. При регистрация на повече от 1 брой касова
бележка, участникът увеличава шансовете си за спечелване на награда. Независимо от
регистрирания брой касови бележки, един участник може да спечели 1 брой награда.

Наградите, които ще бъдат раздадени, са общо:

(a) 10 (десет) броя пречистватели за въздух SAMSUNG AX34R3020WW, всеки от които на
стойност 429лв. с ДДС
(б) 50 (петдесет) комплекта продукти Safeguard (съдържащи 4 твърди сапуна, 2 течни и 1
течен пълнител), всеки от които на стойност 22,25 с ДДС

Тегленето на печелившите се организира от Организатора и ще бъде под контрол на SMS
доставчика: ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД, ЕИК 131384920, с адрес на управление: гр. София 1463, Площад България No1, етаж 7, Административна сграда НДК.

Всички награди посочени в член 6 ал.1 ще бъдат изтеглени на случаен принцип чрез
специализиран софтуер в присъствието на тричленна комисия на 01.03.2022 в седалище на SMS
доставчика посочен в член 7 ал. 1. При същото теглене ще бъдат изтеглени и 10+50 резервни
участника, в случай че не може да се установи контакт с някой от печелившите участници за
доставка на наградите или някой от спечелилите откаже да получи наградата си

Всички печеливши ще получат уведомителен (поздравителен) SMS за спечелване на награда на номера, от който са се регистрирали в Кампанията, като ще бъдат информирани за
потенциалната награда и че трябва се се свържат с контактният център по телефона за всички
подробности относно проверката и получаването на наградата. От момента на тегленето те стават потенциални печеливши на наградата и ще трябва да подадат снимка от касовата
бележка/фактурата в рамките на една календарна седмица след получаване на SMS съобщението,
за да могат да бъдат верифицирани като официални печеливши. След като бъдат верифицирани
като официални печеливши, трябва да подадат необходимите данни (имена, точен адрес,
телефонен номер, ЕГН) в рамките на една календарна седмица.

Всеки участник е дължен да проверява редовно телефонните обаждания / SMS съобщения
на мобилния си телефон, както и да бъде на разположение за получаване на информация по
време на Кампанията. Ако участникът не е на разположение или не представи заявените данни, по някаква причина, за която Организаторът не е и няма да носи отговорност, той/ тя губи правото на награда и същата се прехвърля към първата изтеглена резерва. Организаторът няма да носи допълнителна отговорност към участника.

Печелившият ще трябва да представи документ за самоличност, както и снимка от касовата
бележка/фактурата, изпратена за участие в Кампанията, в която се посочва закупуването на
продукти с марка Safeguard. Приемането на наградата може да бъде осъществено от друго лице,
но само със законно разрешение от печелившия, заверено от нотариус. При предаване на
наградата печелившият е длъжен да подпише разписка за получаване на наградата и да представи оригиналната касова бележка/фактура.

Доставката на наградите се организира от Организатора. Наградите ще бъдат доставени в
рамките на 30 дни от края на кампанията по директна поща, до адрес, посочен от участника и за
сметка на Организатора.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара