Спечелете 1 от 3 екшън видео камера GoPro Hero 9 от Nivea

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

1 Ерай Шакир
2 Ани Бойкова
3 Зехра Неджибова

Как се участва:

С покупка на продукти Nivea от дрогерии Lilly за минимум 12 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

СПЕЧЕЛИ ЕКШЪН ВИДЕО КАМЕРА GoPro
УЛОВИ ВСИЧКИ ВАЖНИ МОМЕНТИ

Улови важните моменти в живота си! С тази награда ще можеш да увековечиш всички интересни мигове! Участвай в новата кампания на NIVEA MEN и дрогерии Lilly, за да спечелиш екшън видео камера GoPro, с която да превърнеш ценните моменти в незабравими спомени, където и да си! Научи детайлите по-долу и се запиши още сега!

Имаш шанса да увековечиш всички незабравими моменти с близки и приятели, като участваш в нашата нова кампания със супер награда!

Купи продукти NIVEA MEN на минимална стойност 12лв. от дрогерии LILLY, регистрирай се на NIVEA.bg и ще участваш автоматично за тегленето на 1 от 3 екшън видео камери GoPro! Стискаме ти палци едната да е за теб! 😊

Играта се провежда в периода от 01.02.2022г. до 28.02.2022г. във всички търговски
обекти на „Лили Дрогерие“ ЕООД на територията на Република България. 

Наградите, които могат да бъдат спечелени в Играта, са 1 от 3 екшън видео камера
GoPro Hero 9.

Цветът и моделът на наградите не са по избор на Участника, спечелил наградата.
Наградите, показани в рекламните материали на Играта, са илюстративни и могат да се
различават от реалните.

При еднократна покупка на продукти NIVEA MEN на обща стойност минимум 12 лв. с
ДДС от търговска верига „Лили Дрогерие“ ЕООД, клиентът има възможност да участва в
Играта за спечелване на една от посочените в РАЗДЕЛ 4 награди. Всеки клиент може да се
регистрира на www.nivea.bg/gopro, като въведе своите три имена, e-mail, телефон за връзка
и качи снимка на оригинал на фискален бон/фактура, удостоверяващ покупката на
продукт/и NIVEA MEN на стойност минимум 12 лв. с ДДС.

За участие в Играта се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в
регистрационната форма, описани по-горе, да прикачи снимка на фискален бон/фактура и
да даде изричното си съгласие, чрез отметка в електронната регистрационна форма за
участие в Играта, личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите на
Играта.

Оригиналът на фискалния бон за извършената покупка на продукт/и NIVEA MEN на
стойност минимум 12 лв. с ДДС през периода на Играта от търговска верига „Лили
Дрогерие“ ЕООД следва да бъде запазен от лицето.

Всеки Участник има право да участва в Играта многократно, като за всяка регистрация
качи снимка на фискален бон/фактура, удостоверяваща нова покупка на продукти NIVEA,
на стойност минимум 12 лв. с ДДС от търговска верига „Лили Дрогерие“ ЕООД, различен
от вече регистрирания фискален бон/фактура и при изпълнение на условията в настоящите
Официални правила.

Ако с един и същи фискален бон/фактура са закупени NIVEA MEN продукти на по-
висока стойност от 12 лв. с ДДС от търговска верига „Лили Дрогерие“ ЕООД, клиентът има
право да направи само една регистрация с този фискален бон/фактура и неговото име ще
участва в Играта за посоченaтa награда само веднъж.

На 10.03.2022г. в офис на представителя на „Байерсдорф България“ ЕООД –
„Република Интерактив“ СРЛ (Republika Interactive SRL), VAT No: RO23981359, дружество
регистрирано съгласно законодателството на Република Румъния, на адрес: Румъния, гр.
Букурещ, Сектор 2, ул. „Барбу Вареску“ No 137А, ще бъдат изтеглени 3 (трима) печеливши
Участници. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, електронно чрез
платформата www.random.org. Заедно с имената на тримата печеливши Участници, ще
бъдат изтеглени и имената на трима резервни такива. Изтеглянето на имената на
печелившите Участници се извършва в следния ред – първо се изтеглят имената на 3
печеливши Участници, след което се изтеглят имената на 3 резервни печеливши Участници.

За резултатите от тегленето на наградата се съставя протокол, в който по реда на
изтеглянето се вписват имената на печелившите и резервните печеливши Участници.

Участниците, спечелили наградите, ще бъде информирани до 18.00 часа на 25.03.2022г.
чрез позвъняване на посочените от тях телефонни номера.

В случай, че Организаторът не може да се свърже повече от 2 пъти с печелившите
Участници на посочените от тях телефонни номера, тези Участници се заместват от
изтеглените резервни печеливши Участници. Заместването се извършва по реда на
изтеглянето на резервните печеливши Участници.

Наградите –3 броя екшън видео камери GoPro Hero 9 се доставят чрез куриер на
адреса, посочен от печелившите Участници, в срок до тридесет работни дни от датата на
уведомяването на Организатора за адреса за доставка на наградата. Разходите по доставяне
на наградите се поемат от Организатора.

Във връзка с данъчното облагане на предметни награди, които не са с незначителна
стойност по смисъла на §1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметните
награди в настоящата Игра подлежат на облагане с окончателен данък по реда на чл. 38, ал.
14 във вр. с чл. 65, ал. 7 ЗДДФЛ, който се удържа и внася от Организатора – за негова сметка.
В изпълнение на задължението си по ЗДДФЛ Организаторът е длъжен да посочи имената на
печелившия Участник, неговото ЕГН и постоянен адрес в справката по чл. 73, ал. 1, т.2 от
ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи и удържан данък.

При получаването на наградите печелившите Участници трябва да представят документ
за самоличност и оригинал на фискален бон/фактура, свидетелстващ за закупени продукти
NIVEA MEN на стойност минимум 12 лв. с ДДС от „Лили Дрогерие“ ЕООД в периода на
Играта, спазвайки изискването на т. 6.2 от настоящите правила, както и да предоставят на
Организатора допълнителни свои лични данни – ЕГН и постоянен адрес, с оглед
задължението на Организатора по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ. Доколкото нуждата от
обработване на допълнителните лични данни на печелившите Участници е вменена на
Организатора по силата на закон, по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква „в“ от Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, съгласие за обработка на лични данни
на печелившите Участници не се изисква.

Краен срок - 28 февруари 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара