Спечелете 3 награди по 1000 лв. и 90 празнични комплекта от IKEA

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://www.bulgariatrip.bg/

Как се участва:

С покупка от ИКЕА и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Спечели комплект за уютни моменти у дома

Да гледаш как навън тихо пада сняг... но от уюта на собствения си хол. Добави гореща чаша в ръцете, топло одеяло, хубави аромати. Всъщност остави добавките на нас – позволи ни да ти подарим нашата идея за уютни зимни дни и вечери.

Ето как:
Пазарувай в ИКЕА за над 50 лв., плати безконтактно с Mastercard® и регистрирай тук касовата си бележка. Всеки месец можеш да спечелиш един от 30 зимни комплекта, които включват уютни домашни благини. Ако снимаш наградата си и я споделиш, като качиш снимка в Instagram с хаштаг #IKEAMastercard, можеш да спечелиш ваучер за 1000 лева.

Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България в магазини ИКЕА гр. София и гр. Варна, ИКЕА Центрове за поръчки в гр. Пловдив и гр. Бургас и ИКЕА онлайн магазин („Участващи обекти“).

Промоционалната кампания ще се състои на два етапа. В периода на провеждане на Промоционалната кампания всеки Клиент, който направи покупка на обща стойност минимум 50,00 лв с ДДС на една фактура/касова бележка в някой от Участващите обекти, плати своята фактура/касова бележка безконтактно или онлайн с Mastercard (кредитна или дебитна карта, издадена от банкова или кредитна институция на територията на Република България преди датата на стартиране на настоящата кампания), и след това регистрира данните от покупката на сайта www.IKEA.bg/CozyMoments, като следва посочената там процедура, участва в етап на Промоционалната кампания. За регистрация за участие Клиентът трябва изрично да приеме настоящите Официални правила и да даде съгласие за обработване на личните му данни за целите на Промоционалната кампания. При спазване на условията за регистриране за участие, Клиентът се включва за участие в Промоционалната кампания и в тегленията на наградите.

Във втория етап от Промоционалната кампания, участие ще могат да вземат само Печелившите, спечелили награда от първия етап. Условието за участие във втория етап на Промоционалната кампания Печелившите от първия етап да снимат наградата си и да качат публична снимка в Instagram с #IKEAMastercard.

За валидна регистрация се счита такава в която, Клиентът предостави име, фамилия, имейл, телефон за връзка, обект, в който е извършил покупката (във връзка с която извършва регистрацията), най-близък ИКЕА обект за получаване на наградите от първия етап от Промоционалната кампания.

Нямат право да участват в Промоционалната кампания управителите и служителите на Организатора, и всички свързани с него дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства.

Всеки Клиент може да участва в Промоционалната кампания не повече от веднъж дневно, като всяка покупка над 50,00 лв. с ДДС на една фактура/касова бележка и регистрация на данните от покупката се счита за едно участие.

Участникът трябва да запази ПОС бележката, която при спечелване на награда ще бъде поискана за доказване на валидна регистрация за участие в Промоционалната кампания. Вместо ПОС бележката, Печелившият може да предостави и документ от банката-картоиздател, доказващ заплащането на закупените от Организатора стоки - съдържащ име, дата и сума на трансакцията. Когато покупката е направена чрез ИКЕА онлайн магазин, Печелившият следва да представи извлечение от банката-картоиздател, доказващо заплащане на закупените от Организатора стоки, дата и сума на транзакцията.

Промоционалната кампания ще се състои на два етапа.

В първия етап на Промоционалната кампания се раздават общо 90 (деветдесет) броя награди, а именно 90 броя зимни комплекта за повече уютни моменти у дома, като всеки комплект включва: буркан с капак (арт. № 10376601), калъфка за възглавница (арт. № 10501775), цедка за запарване на чай (арт. № 46956800), одеяло (арт. № 20409390), ароматизирана свещ (арт. № 90467744), чехли ( различни размери/ арт. № 10392026; 00391937; 80392023), възглавница (арт. № 60262193), ароматизиран бял и зелен чай с вкус на черешов цвят (арт. № 80415543), напитка (70431483/40226766).

Всички награди от първия етап на Промоционалната кампания ще бъдат раздадени в 3 тегления, както е посочено по-долу. При всяко теглене ще се предоставя по 30 (тридесет) броя зимни комплекта, както следва:

    1-во теглене: на 07.01.2022 г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 06.12.2021 г. ., 00:00 ч. до 06.01.2022 г.., 23:59 ч. включително.
    2-ро теглене: на 07.02.2022 г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 07.01.2022 г. ., 00:00 ч. до 06.02.2022 г. ., 23:59 ч. включително.
    3-то теглене: на 07.03.2022 г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 07.02.2022 г. ., 00:00 ч. до 06.03.2022 г. ., 23:59 ч. включително.

Във втория етап на Промоционалната кампания се раздават общо 3 (три) броя награди, а именно ваучер на стойност 1000 (хиляда) лева за ИКЕА. Повече информация за ползването на ваучера, може да намерите на този линк: https://www.ikea.bg/customer-support/ikea-gift-card/.

Всички награди от втория етап на Промоционалната кампания ще бъдат раздадени в 3 тегления, както е посочено по-долу. При всяко теглене ще се предоставя по 1 (един) брой ваучер за 1000 (хиляда), както следва:

    1-во теглене: на ….01.2022 г. от качилите публична снимка в Instagram с #IKEAMastercard в периода от 11.01.2021 г., 00:00 ч., до 11.02.2022 г.., 23:59 ч. включително.
    2-ро теглене: на ….01.2022 г. от качилите публична снимка в Instagram с #IKEAMastercard в периода от 09.02.2021 г., 00:00 ч., до 09.03.2022 г.., 23:59 ч. включително.
    3-то теглене: на ….01.2022 г. от качилите публична снимка в Instagram с #IKEAMastercard в периода от 10.03.2021 г., 00:00 ч., до 10.04.2022 г.., 23:59 ч. включително.

Печелившите и за двата етапа на промоционалната кампания ще бъдат определени чрез специализиран софтуер и тричленна комисия чрез теглене на случаен принцип, в централния офис на Организатора. Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора. Освен печеливш, при всяко теглене за награда от втория етап ще бъдат изтегляни по 2 резервни Участника.

Спечелилите награди ще бъдат информирани посредством обявяване на сайта на Организатора www.IKEA.bg/CozyMoments до два дни след датата на изтеглянето им, чрез изписване на първо име и фамилия, и последните 3 цифри от телефонния номер или други подобни комбинации. Спечелилите награди би могло да бъдат уведомени и по телефона и/или по електронна поща (на предоставените от тях телефонен номер/адрес на електронна поща при регистрацията им на сайта www.IKEA.bg/CozyMoments) за спечелването на наградата. В случай че печеливш Участник не получи наградата си от втория етап на играта, в срок до един месец от момента на обявяването му на сайта на Организатора www.IKEA.bg/CozyMoments, наградата се предоставя на резервата.

Списъкът с печелившите и резервните участници ще се съхранява в централния офис на Организатора на адрес гр. София 1756, ул. „Околовръстен път” № 216.

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или срещу друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на награда на трети лица не е разрешено. При получаване на награда печелившият Участник трябва да предостави печелившата ПОС бележка или документ от банката-картоиздател, доказващ заплащането на закупените от Организатора стоки - съдържащ име, дата и сума на трансакцията. Организаторът може да изиска от печелившите да потвърдят тяхната самоличност чрез предоставяне на съответни документи.

Наградите се получават след легитимация с документ за самоличност на място в най-близкия обект на Организатора (магазини ИКЕА, гр. София и гр. Варна, сектор „Обслужване на клиенти”, и на касите в ИКЕА Центрове за поръчки в гр. Пловдив и гр. Бургас) срещу попълнен и подписан от печелившия приемо-предавателен протокол за получаване на награда.

Печелившите се считат уведомени, че наградите подлежат на облагане с окончателен данък по смисъла и реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. По повод задължението на Организатора за заплащане на дължимите данъци, както и подаване на всички и всякакви необходими документи към компетентните държавни органи, включително деклариране на обстоятелства в тази връзка, печелившите се задължават, като необходимо условие за получаване на награда, да предоставят необходимата информация съгласно действащото законодателство (това би могло да са пълни имена, ЕГН и т.н.), които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на печелившия, ако такова възникне. При поискване от страна на печеливш и ако това се изисква от действащото законодателство, Организаторът издава служебна бележка в полза на печелившия за предоставените награди и заплатените данъци в тази връзка.

Организаторът може да поиска направата на снимки и/или видеозаписи на Печелившите и/или техни придружители във връзка със спечелените от тях награди (по време на получаването на наградите и/или по време на използването на наградите), които да бъдат използвани в маркетингови активности на Организатора за популяризиране на Промоционална кампания. Снимките и/или видеозаписите ще се използват на сайт на Организатора и/или в социалните мрежи (Фейсбук, Инстаграм). 

Краен срок - 6 март 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара