Спечелете всяка седмица награди от коледния календар на Технополис

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 29 декември 2021

Как се участва:

С коментар в инстаграм страницата на Технополис.

Пълни правила:

Игрите се провеждат в периода от 01.12.2021 г. до 29.12.2021 г., включително, в четири последователни отделни серии, както следва:

    Игра 1: 01.12.2021 – 07.12.2021, включително.
    Игра 2: 08.12.2021 – 14.12.2021, включително.
    Игра 3: 15.12.2021 – 22.12.2021, включително.
    Игра 4: 23.12.2021 – 29.12.2021, включително.

    Посочените срокове може да бъдат съкратени или удължени, спрямо предварително обявената крайна дата с решение на Организатора, като това следва да бъде публикувано на https://www.technopolis.bg/bg/terms-insta-game-technopolis.

Участието не е обвързано с покупка. Всеки участник може да участва само с един валиден профил (account).

Организаторът ще счита, че всеки участник отговаря на условията на Игрите, когато неговият Инстаграм профил отговаря на условията на Игрите, освен ако от профила (account) в Инстаграм или други публично достъпни източници на информация, не е очевидно противното.

Дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани, некоректно от едно и също лице, се считат за невалидни и Организаторът си запазва правото да изтрие коментари към Игрите впоследствие.

Всеки валиден профил (дори профил с име/имена на повече от едно лице) ще се счита за един участник.

Един участник може да спечели само една награда от Игрите. Печеливш участник от една серия игра не може да бъде печеливш и в друга серия от Игрите.
   
Механизъм

В Инстаграм профил @technopolisbg в периода на провеждане на всяка игра, указан в т. 1.2., ще бъде направена публикация, която ще съдържа въпрос. Право да участва в тегленето за спечелването на награда от съответната игра, има участник, последвал профила на Технополис в Инстаграм @technopolisbg и дал отговор на зададения въпрос в обявения период. Всеки участник има право да отговори на един въпрос само веднъж.

Награди:
В Игра 1 наградите са: 1 бр. карта-подарък Технополис на стойност 20 лв. и 1 бр. карта-подарък Технополис на стойност 50 лв. Наградите в останалите серии на игрите ще бъдат обявявани в публикацията за съответната серия.

Печелившите ще бъдат избрани, чрез теглене, на случаен принцип, с помощта на софтуер.

Всички участници в Игрите безусловно и неотменимо се съгласяват, че резултатите от тегленето са окончателни и не подлежат на оспорване от когото и да е, на каквото и да е основание.

Печелившите участници ще бъдат обявени в Инстаграм профил @technopolisbg, както следва:

    За Игра 1 – на 08.12.2021;
    За Игра 2 – на 15.12.2021;
    За Игра 3 – на 23.12.2021;
    За Игра 4 – на 30.12.2021;
     
В срок до 1 седмица от публикуването на името му в Инстаграм профил @technopolisbg всеки печеливш участник трябва да се свърже с Организатора чрез лично съобщение в Инстаграм профил @technopolisbg, като посочи телефон за връзка, три имена и населено място. Всички инструкции, дадени от страна на Организатора, във връзка с получаване на наградата, в писмена и/или устна форма, са задължителни за печелившия участник. Организаторът по собствена преценка може да лиши съответния печеливш участник от правото му да получи награда, при пълно или частично неизпълнение на която и да е от дадените му инструкции. Участник, който не се е свързал с Организатора в срок до 1 седмица от датата на обявяването му за печеливш участник в Инстаграм профил @technopolisbg, чрез лично съобщение в Инстаграм профил @technopolisbg, автоматично и безусловно губи правото да получи спечелената награда.

За да получи наградата печелившият участник, задължително следва да представи изпратения му от Организатора оторизационен код, да се легитимира с документ за самоличност и да подпише всички документи, предоставени му от Организатора, във връзка с приемо-предаването на наградата. Участник, който не е потърсил спечелена награда в срок до 3 седмици от датата на обявяването му за печеливш участник в Инстаграм профил @technopolisbg, автоматично и безусловно губи правото да я получи.

Ако предоставените от печеливш данни за получаване на награда са непълни или неточни, Организаторът няма да бъде отговорен за предоставянето ѝ.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара