Спечелете всеки месец 5 ваучера по 40 лв. от KiK

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 юли 2022

❤️‍🔥 #lovekik - Публикувай и спечели! ⁣⁣⁣⁣⁣⁣

😍 Включете се в Инстаграм играта ни! Всеки месец имате възможността да получите един от пет ваучера за KiK на стойност 40 лв. ⁣⁣⁣⁣⁣⁣

🤔 Какво трябва да направите? ⁣⁣⁣⁣⁣⁣
✔️ Публикувайте снимка в Инстаграм профила ви с поне един артикул от KiK.⁣⁣⁣⁣⁣⁣
✔️ Използвайте #lovekik в описанието. ⁣⁣⁣⁣⁣⁣
✔️ Отбележете Инстаграм станицата ни @kik.bulgaria. ⁣⁣⁣⁣⁣⁣

🥰 Покажете ни любимото ви облекло, аксесоар или най-красивото вдъхновение за декорация от KiK, и осигурете следващата ви покупка. ⁣⁣⁣⁣⁣⁣

🍀 Късмет! Очакваме вашите хубави публикации.⁣⁣⁣⁣⁣⁣

Играта се организира и реализира в интернет платформа „Инстаграм“ (Instagram) на официалната страницата на Организатора – https://www.instagram.com/kik.bulgaria/ 

Организаторът осигурява общо 5 (пет) награди на обща стойност 200 лв. (двеста лева) всеки месец, наричана заедно „Наградите“, а именно:

Месечни награди
-5 (пет) x 1 (един) брой KiK ваучера на стойност 40 лв. всеки, които са валидни за период от 4 (четири) години.

Всеки Участник може да участва толкова често, колкото пожелае, по време на периода на провеждане на Играта.

Всеки потребител носи отговорност за правната коректност на изображението. Публикациите на Участниците трябва да са освободени от претенции на трети страни. Ако случаят не е такъв, Участникът освобождава KiK от всички разходи, направени от страна на притежателя на правата, в резултат на заведен иск.

KiK запазва правото си да проверява всяко изображение от комисия, съставено от хора, посочени от KiK, и да не допуска до участие или да изключва от Играта съдържание, което не отговаря на правилата или е по друг начин вредно или неподходящо.

За участие в Играта, Участникът следва да използва своята персонална регистрация в Instagram („Instagram профил“).

Всеки Участник има право да извършва действието по т. VI.3 само с един Instagram профил.

В случай на нарушение на тези ОУ, Организаторът си запазва правото да изключи лица от Играта.

Всеки месец 5 (пет) броя победители ще бъдат избрани от Организатора.

Всеки един от избраните 5 (пет) броя победители ще получи 1 (един) брой от Наградите по т.V.1.

Победителите ще бъдат уведомени в 10 ч. след 1-во число на следващия месец от Организатора.

Организаторът ще се свърже с всеки един от победителите посредством коментар на съответната снимка, с молба победителите да изпратят лично съобщение на Instagram страницата на Организатора, което да съдържа информация за техните три имена, телефонен номер, имейл адрес и адрес на местожителство на територията на Република България. Претенция към наградата съществува само ако съответното лице е получило уведомление за наградата (коментар на съответната снимка) от Организатора.

Всеки победител ще бъде определен от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, която чрез специален софтуер (https://www.random.org/), на случаен принцип, ще изтегли петима печеливши.

Победителят ще бъде обявявен на Instagram страницата на Организатора, чрез посочване на спечелилия Instagram профил и/или имената на печелившия Участник. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградения Участник. Обявяването на победителя ще се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия и част от електронния адрес, съгласно условията посочени в настоящите ОУ.

Наградите ще бъдат изпратени не по-късно от 4 седмици след получаване на информация от печелившия по т.VI.10.4.

Замяна на наградата не може да бъде извършено. Не е възможно плащане на наградата в брой или евентуална замяна.

За да получи Награда печелившият Участник следва да предостави в срок до 3 (три) работни дни от получаване на съобщението по т.VI.10.4. следните свои данни на Организатора: валиден имейл aдрес, име и фамилия, телефон за връзка, адрес за доставка на Наградата.

Печелившият Участник ще получи наградата си по пощата на посочения от него по реда на т. VI.11.4. адрес за доставка, като не дължи никакви такси за извършването  ѝ. При получаване на Наградата, печелившият Участник се идентифицира с лична карта.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара