Спечелете проектори за кино, машини за пуканики и комплект бокали от Stella Artois

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 2 януари 2022

Как се участва:

С покупки на продукти Stella Artois за минимум 5 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Участващи опаковки и разфасовки в канал Магазини:

За да участвате в Промоцията, трябва да закупите от съответния участващ магазин продукти с марка Stella Artois на стойност минимум 5 лв., в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:

Stella Artois     Стъклена бутилка за многократна употреба.     0,5 л и 0,33 л
Stella Artois Non-Alcoholic     Стъклена бутилка за еднократна употреба.     0,33 л
Stella Artois     Кен*     0,5 л

* Кенове, представляващи част от мултипак от 4, 6 или друг брой кенове, също се третират като участващи опаковки.

Участващи опаковки и разфасовки в канал Заведения:

За да участвате в Промоцията, трябва да закупите от съответното участващо заведение продукти с марка Stella Artois на стойност минимум 5 лв., в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:

Stella Artois     Стъклена бутилка за многократна употреба.     0,5 л
Stella Artois наливна     Бокал     0,33 л и 0,5 л
Stella Artois Non- Alcoholic     Стъклена бутилка за еднократна употреба.     0,33 л
Stella Artois     Кен*     0,5л

* Кенове, представляващи част от мултипак от 4, 6 или друг брой кенове, също се третират като участващи опаковки.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:


1. Комплект зимни бокали Stella Artois     460 комплекта     Всеки комплект съдържа 4 бокала Stella Artois със специален зимен дизайн.

2. Винтидж машина за пуканки     60     Домашна машина за пуканки Cecotec Fun&Taste P´Corn ClassicAriete

3. Мобилен проектор за кино     6     BenQ GV1

За да участват за наградите от Промоцията, участниците трябва да закупят продукти Stella Artois (по част 6 по-горе) на стойност минимум 5 лв., в указания по–горе промоционален период и в рамките на една покупка/поръчка, удостоверена с един касов документ.

С ЕДИН КАСОВ ДОКУМЕНТ (КАСОВА БЕЛЕЖКА, ФАКТУРА ОТ МЕТРО)
МОЖЕ ДА СЕ УЧАСТВА САМО ВЕДНЪЖ В РАМКИТЕ НА ЦЯЛАТА ПРОМОЦИЯ.

Участникът трябва да снима касовата бележка от покупката/поръчката и да я качи на www.mystellaartois.bg/promo, като попълни идентификационния код на бележката, e-mail и телефон за връзка.  

Снимката на касовата бележката трябва да бъде във формат  jpg или png и в размер до 5 МБ. Необходимо е да е видима цялата, разгъната касова бележка, заедно с прилежащите реквизити – обект, дата, код, QR код, както и тя да е четима и с ненарушена цялост. Ако кодът на бележката вече е регистриран в системата, ново участие няма да бъде допуснато. Регистрираният код на бележката трябва да съвпада с кода от снимката на бележката от същото участие.

След регистрацията се провежда автоматично теглене на случаен принцип от компютърен алгоритъм за наградите Комплект 4 зимни бокала Stella Artois и Винтидж машина за пуканки. Участникът веднага бива уведомен дали и каква награда е спечелил. Ако печели, му се предоставя електронен формуляр за попълване на име и адрес за доставка. Всяко печелившо участие подлежи на проверка за съответствие с правилата и потвърждение или отказ в зависимост от резултата от тази проверка.

Регистрираните снимки и кодове на касови бележки, обявени за печеливши за награди Комплект бокали и Винтидж машина за пуканки, биват проверявани ежедневно.

    Ако отговарят на условията за участие(т. 8.1.), както и на останалите условия за пълнолетие и участие, наградата бива директно изпратена към печелившия по куриер в указаните срокове за получаване.
    Ако регистрираните снимка и код на касова бележка не отговарят на условията (т. 8.1. и 8.3.), например бележката не е на определената минимална стойност за продукти Stella Artois, закупените продукти не са отбелязани с името на марката (Stella Artois или Стела Артоа), касовата бележка не е от покупка в промоционалния период, касовата бележка е нечетивна, ръчно въведеният код и кодът на снимката не съвпадат, покупката е сторнирана, както и във всякакви други случаи на манипулации и невалидност, Участникът бива уведомен чрез е-mail, че участието му е невалидно и няма да получи награда.
    При регистриране на злоупотреба с механизма на участие или манипулация на касовата бележка за участие, Организаторът има право да откаже на злоупотребилия участник, идентифициран с имена, телефонен номер или email адрес, всички бъдещи участия в Промоцията.

Всички участници, неспечелили Комплект 4 зимни бокала Stella Artois или Винтидж машина за пуканки, могат да регистрират следваща бележка за закупени продукти на Stella Artois на минимална стойност 5 лв. Всеки 2 непечеливши участия за комплект бокали или машина за пуканки, автоматично участват за голямата седмична награда Мобилен проектор за кино. Голяма седмична награда се тегли на случаен принцип всеки понеделник измежду всички валидни участия за голяма награда за периода от началото на промоцията до предходната неделя включително. Като 1 валидно участие, което участва в томболата за голяма седмична награда, се отчитат 2 валидни регистрирани, непечеливши касови бележки от един и същ телефонен номер. Повече на брой непечеливши участия за другите награди осигуряват по-голям шанс за спечелване на Голяма седмична награда проектор за кино.
(Пример: 2 непечеливши бележки от един и същи номер = 1 участие за седмична награда. 4 непечеливши бележки = 2 участия; 5 непечеливши бележки = 2 участия).

Всички изтеглени печеливши участници на голямата седмична награда се прозвъняват от представител на Организатора, с цел приемане на данни за доставка. В допълнение, спечелилите голяма седмична награда участници се уведомяват по имейл от официалния мейл адрес на промоцията на stellaartois.bulgaria@gmail.com и от тях се изисква писмено потвърждение, че пазят печелившите касови бележки. Ако участник, спечелил голямата седмична награда, не може да бъде открит на посочения при регистрация на печелившите му бележки телефонен номер, за да подаде данни за доставка или ако бъде открит, но декларира писмено, че не пази печелившите касови бележки, наградата автоматично се предоставя на изтеглен резервен печеливш. Печелившите участници на голяма седмична награда имат срок от 5 дни от получаване на писменото уведомление за награда да потвърдят писмено наличност на печелившите касови бележки и да подадат данни за доставка. След изтичане на този срок спечелената награда се предоставя на резервен участник.

Участникът може да регистрира различни касови бележки по всяко време в срока на Промоцията. Всяка касова бележка е отделно участие. Не е допустимо участие повече от веднъж с една и съща касова бележка или код. При проверка на печелившото участие, тези случаи ще се дисквалифицират като невалидни и наградата ще бъде върната за повторно теглене.

Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на касовите бележки, с които са спечелили награда, а при получаване на спечелена награда доброволно да предадат касовата бележка/и от печелившото участие на куриера на Организатора.

Участник може да спечели повече от веднъж награда Комплект 4 зимни бокала Stella Artois или Винтидж машина за пуканки в периода на промоцията. Един участник може да спечели максимум една награда Мобилен проектор за кино.

Участник може да регистрира неограничен брой различни касови бележки за периода на промоцията.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

При получаване на наградите участникът е длъжен да предаде на Организатора касовата бележка в случай на награда комплект бокали или машина за пуканки/касовите бележки в случай на спечелена награда проектор за кино, с която е спечелил, запазена в нейната цялост и четивна, а куриерът да свери кода ѝ с кода на печелившото участие. В противен случай и ако има несъответствия, участникът няма право да получи наградата.

Наградите се предоставят в срок от 60 работни дни след предоставените данни за доставка.

Касови бележки, в които не фигурират продукти на Stella Artois на стойност минимум 5 лв. се считат за невалидни и Участникът няма право да получи наградата.

Касови бележки, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се виждат закупените продукти или тяхната стойност или фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и Участникът няма право да получи наградата.

Касови бележки, които са заснети частично или прегънати и чиито дата и/или QR код не са видими и ясно четими, се считат за невалидни и Участникът няма право да получи наградата

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара