Спечелете блендери Tefal BL420838, BlendForce II Black Plastic 600W

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 5 декември 2021

Как се участва:

С покупка на продукти Alpro от Кауфланд на минимална стойност 10 лв. и регистрация с sms.

Пълни правила:

За да се включи в Играта, всеки желаещ, който отговаря на задължителните условия за участие, посочени по-горе, следва през периода на провеждане на Играта,  но  не  по-късно  от  23:59:59 на  05.12.2021г.,  да  закупи  продукти “Alpro”(Алпро), дистрибутирани от „ДАНОН СЕРДИКА“ АД, на стойност равна или по-голяма от 10,00 (десет) лева от търговски обект на веригата Кауфланд на територията на България  и да се регистрира за участие по описания по-долу
начин.

Покупката следва да бъде извършена с един фискален бон (наведнъж) през периода на провеждане на Играта (22.11.2021г-05.12.2021) и да бъде последвана от регистрация  чрез изпращане   на кода на фискалния  бон с SMS  на  безплатен  кратък номер 108003,  по начина указан по-долу в настоящите правила.  
 
За целите  и при условията  на  провеждане на Играта  ще бъдат раздадени общо 28 (двадесет и осем) броя индивидуални награди - Блендер Тефал,  модел: Tefal BL420838, BlendForce II Black Plastic  600W (4 blades) 

Един участник може да спечели само 1 (една) награда, независимо от броя на регистрираните фискални бонове.
 
Един участник може да регистрира неограничен брой фискални  бонове, доколкото всяка от покупките,  удостоверени с тях отговаря на условията на Играта. Всеки участник, може да регистрира неорганичен брой фискални бонове за покупки, но  може да спечели награда само веднъж. Един и същ фискален бон може да бъде регистриран само веднъж

По отношение на всички регистрации на фискални бонове  с цел участие в играта, се прилагат едни и същи условия:
− минимална стойност на покупката  - 10,00 лв. (десет лева);
− покупката  следва  да  е  извършена  наведнъж  и  да  е  отразена  в един  фискален бон;
− покупката следва да е извършена през периода на провеждане на Играта (22.11.2021г-05.12.2021г)  от търговски обект  от веригата Кауфланд на територията на България и да бъде последвана от регистрация за участие през съшия този период по описания в настоящите правила начин..
 
Потребител, закупил продукти „Alpro” на стойност 20,00 (двадесет), 30, 00 (тридесет)., 40,00 (четиридесет) или повече лева, може да участва  с 2 (две), 3 (три),  4  (четири)  или  повече  регистрации  за  участие в Играта,  доколкото покупката е отразена в отделни фискални  бонове, всеки от които удостоверява покупка за 10,00 (десет) или повече лева и е регистриран в системата поотделно.    
 
Всеки участник, който е регистрирал фискален  бон с покупка на Alpro продукти на стойност равна или по-голяма от 10,00лева,  участва в тегленията до края на периода на Играта. Респективно –  ако е регистрирал повече от един фискален  бон това увеличава шансовете   му за печалба в Играта. В случай на печалба, печелившия получава наградата си и правото му да участва в следващи тегления се прекратява.
 
С изпращането на SMS съобщението, Вие заявявате Вашето желание за участие в  Играта  и  потвърждаватe  изричното  си  съгласие  с  настоящите  официални Правила.
 
С  изпълнението  на  горните  стъпки,  Вие  декларирате  изричното  си  съгласие  да получите SMS съобщения на използваният от вас номер, във връзка с провеждането на Играта, по смисъла на Закона за електронните съобщения.    
 
След  регистриране  на фискалния  бон,  ще  получите  кратко текстово съобщение (SMS)  с информация дали регистрацията е била успешна.  
 
Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип измежду всички участници,  чрез специален софтуер и в присъствието на  нотариус  или комисия,  съставена  от  представители  на  Организатора  и/или  Изпълнителя  на Играта. Определянето ще се извърши чрез 2 (две) на брой тегления, по 1 (едно)  в края на всяка една от двете седмици на провеждане на Играта.
 
Победителите ще бъдат известени със SMS след изтеглянето на наградите за това, че печелят и как да получат наградaтa си .
 
Печелившите  участници  ще  бъдат  обявени  на уебстраницата www.alpropromo.shop  в срок от 24ч. от тегленето,  по  време  на  което  са  били определени  за  победители  и    ще бъдат информирани с SMS  на телефонният номер,  от който е регистрирана бележката, в рамките на 48 часа от тегленето. Обявяването ще се извърши чрез публикуване на телефонните номера, от които печелившите са изпратили своите заявки за участие в Играта със заличени последни цифри.
 
След получаване на SMS  за спечелена награда , печелившите потребители трябва да се свържат с КОЛ център на телефони 024191255 или 0898 150 555 и да предоставят  данните, необходими за извършване на доставка. Печелившите следва да извършат това  в срок от 7 работни /дни от получаване на съобщението, с което са уведомени за своята печалба. Потребителската линия работи всеки ден от 9:00 до 20:00.   Цената на обаждане от страна на потребител е съобразно
неговия мобилен план.  
 
През всяка седмица (от общо две), следваща първата седмицата от началото на  Играта,    ще  бъдат  определяни  победителите  на  28  (двадесет  и  осем)  броя блендери Тефал, модел : Tefal BL420838, BlendForce II Black Plastic  600W (4 blades) както следва:  

• 29.11.2021г.  -  първо теглене –  разпределяне на общо 14 (четиринадесет) броя награди блендер Тефал, модел: Tefal BL420838, BlendForce II Black Plastic  600W (4 blades)
 
• 06.12.2021г.  -  второ теглене –  разпределяне на общо 14 (четиринадесет) броя награди блендер Тефал, модел: Tefal BL420838, BlendForce II Black Plastic  600W (4 blades)
 
Моля, обърнете внимание, че последното теглене се извършва след края на периода на провеждане на Играта, за да се осигурят равни възможности за натрупване на възможности  за печалба на всички участници в Играта, без значение дали са извършили и регистрирали покупките за участие в началото или в края на периода на провеждане. Периода на провеждане на Играта е 22.11.2021 – 05.12.2021г. и право на участие в тегленията имат единствено участници, които са извършили и регистрирали покупки, отговарящи на условията на Играта, през този период. Покупки и регистрации, извършени извън този период не се считат
за валидни и не се вземат предвид при разпределение на наградите.  
 
Печелившите  участници,  ще  бъдат  известени  чрез SMS на  мобилния
телефонен номер, от който са регистрирали фискалният бон за участие в Играта.
За да получи наградата си, печелившият  трябва да се свърже с Кол Център  на
телефони  02  419  12  55  или  0898  150 555  в  рамките  на 7  работни  дни,  от
получаването на SMS-a, с който са уведомени, че печелят награда Наградите се
получават само срещу представяне на документ за самоличност  и фискалния бон,
с който е спечелена наградата.
 
За целите на връчване/получаване на наградите, по време на телефонния
разговор с Кол Центъра печелившият следва да предостави  данни, необходими
за извършване на доставка на наградата – две имена, телефон за връзка и , адрес
за доставка  на територията на Република България,  , като по преценка на
печелившия адресът може да бъде офис на куриер.  
 
Наградите ще бъдат доставяни до печелившите участници на посочен от тях
адрес за доставка, чрез куриер, не по-късно от 40 работни дни от получаването на
данните за доставка. Преди доставка, куриерът ще се обади на телефонният
номер за връзка, предоставен от печелившия. В случай, че е заявен личен адрес
за доставка,  при отсъствие на печелившите участници, наградата ще бъде
оставена в най-близкия клон на куриерската служба, за което получателят ще
бъде уведомен. В тези случай, получателят трябва да потърси наградата си от
куриера  в срока за получаване, определен от съответната куриерската фирма.  
Непотърсените награди ще се разпределят на резервните печеливши по реда на
изтеглянето им. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара