Спечелете 3 дизайнерски рокли и 10 специални комплекта Lenor

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 15 декември 2021

Как да участвате:

С покупка на продукти Lenor Haute Couture за поне 7.99 лв. и коментар в инстаграм.

Пълни правила:

Спечели 1 от 3 дизайнерски рокли 👗, специално създадени от дизайнерката Елена Златева (@ez.atelier ) и вдъхновени от колекцията Lenor Haute Couture или 1 от 10 специални комплекта Lenor! 

Потопи се в свят на френска изисканост с новите омекотители Lenor Haute Couture, които ще отведат сетивата ти на вълнуващо пътешествие в Париж!

Как да участваш:
1. Купи 1 омекотител от ароматите Lenor Haute Couture и запази касовата бележка;
2. Последвай @lenor.bulgaria в Instagram;
3. Отговори на въпроса "Определи с една дума аромата, който искаш да носиш" в коментар под тази публикация;

Продуктите, участващи в Играта, са:  всички омекотители с марка Lenor  от серията Haute Couture (без значение от размер или разфасовка), наричани по-долу „Продукти“.
Върху участващите в Играта продукти няма изрично обособено обозначение, че участват
в Играта. За избягване на всякакво съмнение, участниците в Играта се считат уведомени,
че в Играта не участват други продукти освен горепосочените.
 
Участието  в  Играта  е обвързано  със  закупуване  на  един  или  повече  от
горепосочените Продукти. Покупката следва да е направена през периода на Играта –
това се установява от датата на касовата бележка. В случай че касовата бележка е с дата,
предхождаща началото на играта, участието с нея ще е невалидно и няма да отговаря на
настоящите Правила.

За да участва в Играта за спечелване на една от наградите по точка 7.1. от настоящите
Правила, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки: 

Стъпка 1: Да закупи поне 1 (един) брой омекотител от ароматите Lenor Haute Couture на
мининална  стойност  7,99 лв.  (седем  лева  и  деветдесет  и  девет  стотинки)  с  ДДС,
независимо от размера и разфасовката, oт някои от търговските обекти на територията
на Република България, през  периода на Играта  и да запази касовата бележка от
направената от него покупка.
 
Стъпка 2: Да последва @lenor.bulgaria в Instagram .
 
Стъпка 3: Да отговори на въпроса "Определи с една дума аромата, който искаш да
носиш"  в  коментар  под  публикацията  „Спечели  с  Lenor“  в  Instagram  профила  на
@lenor.bulgaria,  която  ще  бъде  направена  за  обявяване  на  Играта.
 
Изпълнението на горепосочените стъпки  може  да се извърши само в периода 1
ноември 2021  г. 00:00 часа –  15  декември  2021  г. 23:59 часа. Датата на покупката на
участващия в Играта продукт, посочен върху касовата бележка/фактурата, също трябва
да е в рамките на периода 1 ноември 2021 г. 00:00 часа – 15 декември 2021 г. 23:59 часа.  
 
Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците в Играта, са следните:
Големи награди: 3 (три) броя дизайнерски рокли, вдъхновени от колекцията Lenor Haute
Couture, всяка на стойност в размер на 799 лв. (седемстотин деветдесет и девет лева) с
ДДС. 

Малки награди: 10 (десет) броя комплекта Lenor, всеки от които включва 1 (един) брой
течен перилен препарат Lenor Spring Awakening  (на стойност 23.49 лв.), 1 (един) брой
капсули за пране Lenor Amethyst (на стойност 22.79 лв.), 1 (един) брой омекотител Lenor
Spring  Awakening  (на стойност 5.99 лв.)и 1 (един) брой омекотител Lenor  L’Ingenue от
серията Lenor Haute Couture  (на стойност 7.99 лв.).  Стойността на 1 (един) комплект е
60,26 лв. (шестдесет лева и двадесет и шест стотинки) с ДДС. 

*Посочените изображения на награди върху рекламните материали на Играта са с
илюстративен характер.

Изборът на победителите ще се извърши от Организатора или от упълномощено от
него  лице  на  случаен  принцип,  чрез  софтуерна  уеб  базирана  програма  -
https://commentpicker.com/random-picker.php или друга подобна до 10 (десет) дни след
изтичане на крайния срок на Играта, като тегленето ще бъде удостоверено от нотариус.  

Печелившите  участници  ще  бъдат  обявени  от  Организатора  в  срок  до  12
(дванадесет) дни след изтичане на срока за участие в играта чрез лично съобщения,
изпратено от официалния Instagram профила на Lenor Bulgaria (@lenor.bulgaria).  

Ще  бъдат  изтегляни  и  10 (десет) резервни  победителя.  Всеки от  резервните
печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не
може да бъде открит или по друга причина не може да получи награда, съгласно
условията на настоящите Правила.

В случай че резервните участници бъдат изчерпани и са останали нераздадени
награди,  допълнителни  резервни  участници  няма  да  бъдат  теглени  и  оставащите
награди няма да бъдат раздавани.  Непотвърдените/непотърсените награди ще бъдат
използвани в бъдещи активности на марката.
 
Един участник може да участва в играта с една касова бележка само веднъж. Един
участник може да участва в Играта с неограничен брой касови бележки. Един участник
може да участва повече от веднъж, но същият може да спечели само една награда
независимо от това вида й  (голяма или малка). Ако един участник участва повече от
веднъж (даде повече от един отговор на въпроса, посочен в Стъпка 3 от т. 6 на
Правилата), същият декларира, че е направил повече от една покупка и разполага с
толкова касови бележки, колкото пъти е участвал в Играта. В случай, че участникът
спечели, същият следва да представи на Организатора всички касови бележки, с които е участвал, като по този начин ще бъде удостоверено, че участникът отговаря на условията.
В случай, че участникът разполага с по-малък брой касови бележки от броя на дадените
отговори на въпроса (посочен в Стъпка 3 от т. 6 на Правилата), същият ще бъде
дисквалифициран и няма да има право да получи наградата, която е спечелил.
 
Печелившите  участници трябва да отговорят на съобщението  в профила на Lenor
Bulgaria в Instagram (с което са уведомени, че са спечелили), за да заявят валидни данни
за доставка на наградата  –  две  имена, телефон и точен адрес за доставка  (само на
територията  на  Република  България), да  предоставят  данни,  необходими  за
деклариране на наградата (това важи само за големите награди), както и да валидират
касовата бележка, която трябва да представят или да предадат нейно копие на куриера,
за да получат наградата си. Ако печелившите не посочат валидни данни за доставка  в
срок до 10.01.2022 г., губят правото си да получат наградата.  
 
Организаторът  не  носи  отговорност,  ако  спечелил  участник  е  пропуснал  да
забележи, че е печеливш в Играта и не е заявил получаване на наградата  в срока  за
потвърждение по т. 8.6. от Правилата или не е предоставил валидни данни за доставка
и/или е направил техническа (правописна) грешка при изписването им.

Печелившите участници получават наградите си само след като представят касовата
бележка или предадат нейно копие на куриера за закупения продукт на Lenor. 

ОРГАНИЗАТОРЪТ  УМОЛЯВА  УЧАСТНИЦИТЕ  В  ИГРАТА  ДА  ПАЗЯТ  СТАРАТЕЛНО
КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ –  НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ИМЕТО НА ПРОДУКТА, СТОЙНОСТТА НА ПОКУПКАТА ИЛИ МАГАЗИНА, ОТ КОЙТО Е ЗАКУПЕН ПРОДУКТЪТ.
 
Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 (тридесет)
работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите
участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се
доставят на посочения от спечелилия участник  адрес само веднъж. При отсъствие на
печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции
относно  получаването  на  наградата в  рамките  на  10  работни  дни от  съответния
куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да
получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на Организатора.
Разходите за куриер са за сметка на Организатора.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара