Национален конкурс за детска рисунка на IKEA 'Вълшебен защитник'

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 7 декември 2021

Как се участва:

С изпращане на рисунка на тема фантастичен (въображаем) защитник.

Пълни правила:

Скъпи деца до 12 години, грабвайте моливите и флумастерите и нарисувайте своя вълшебен герой-защитник - този, който е до вас, за да играете заедно, да ви учи на смелост и да се забавлявате.

Рисунката на победителя ще бъде изработена от български дизайнер като истинска плюшена играчка и ще се превърне в символ на програмата на УНИЦЕФ и МОН „Стъпки заедно“ за превенция на насилието в училище.

Националният конкурс е част от инициативата на ИКЕА „Ела да играем“, която подкрепя правото на всички деца да играят и да се развиват. За по-добра игра. Заедно.

За да участват в Конкурса, участниците трябва самостоятелно да нарисуват своя фантастичен (въображаем) защитник и да го изпратят на „Хаус Маркет България” АД, чрез своя родител/настойник, както е предвидено в Правилата по-долу.

Всеки участник има право да участва в Конкурса само с една рисунка. В случай че участник е участвал с повече от една рисунка в Конкурса, журито ще избере само една от подадените рисунки и само тя ще бъде оценена.

Участниците нямат право да бъдат подпомагани от своите родители/настойници или други лица за създаването на рисунките си.

Не се допускат до участие в Конкурса рисунки с нецензурни и/или обидни текстове и изображения, внушаващи и/или изобразяващи насилие, етническа, религиозна, политическа, расова нетърпимост, дискриминация и други подобни.

Конкурсът се организира и провежда на територията на Република България.

Конкурсът се провежда в периода 25 ноември 2021 г. – 7 декември 2021 г., в който участниците, чрез своя родител/настойник, могат да изпращат рисунките си на „Хаус Маркет България” АД. Изпращането на рисунките се извършва чрез уеб адрес www.ikeaplay.bg. В Конкурса участват само рисунки, получени от „Хаус Маркет България” АД до 23:59 ч. на 7 декември 2021 г. Участници с несвоевременно или некоректно/неправилно подадени рисунки се дисквалифицират.

За изпращане на рисунка чрез уеб адрес www.ikeaplay.bg трябва да се посети посочената интернет страница и рисунката да бъде подадена през формуляра за участие. Изискванията за размер и вид на файла са: формат jpg и големина не повече от 2 МВ.

В регистрационната форма за участие в Конкурса има полета, в които се попълват определени данни/информация. Полетата от регистрационната форма, които задължително следва да се попълнят, за да бъде взето участие в Конкурса, са отбелязани със звезда (*). С подаването на регистрационната форма родителят/настойникът дава съгласието си детето да участва в Конкурса.

След приключване на периода за подаване на рисунки, съгласно т. 5.1.1. по-горе от настоящия раздел II на Правилата, се извършва определяне на финалисти и победител, както е посочено в следващите точки.

В периода 8-12 декември 2021 г. ще се извърши онлайн гласуване чрез бутон „Like” на уеб адрес www.ikeaplay.bg за всички участници, изпратили рисунки чрез уеб адреса. За целта, на уебсайт www.ikeaplay.bg ще бъдат публикувани следните данни на участника: първо и фамилно име, населено място, възраст, рисунката и направено от участника описание на рисунката му. За целите на гласуването е необходимо гласуващите да имат валиден личен Facebook профил, чрез който да гласуват. Забранено е използването на всякакви методи (в т.ч. чрез специализиран софтуер), които по един или друг начин добавят гласове за рисунки „автоматично”. ИКЕА има право да анулира подадени гласове за рисунки, за които има съмнение, че са направени в нарушение на Правилата. Гласуването приключва в 23:59 ч. на 12 декември 2021 г. Тримата участници, получили най-много харесвания от проведеното гласуване, автоматично стават финалисти от Конкурса.

В периода 13-17 декември 2021 г., след онлайн гласуването по предходната точка, ще се проведе и избор на още 12 финалисти от 5-членно жури. Журито ще избере тези финалисти от всички рисунки, подадени чрез сайта www.ikeaplay.bg, с изключение на рисунките на тримата финалисти по т. 5.1.5. от настоящия раздел II. Журито ще избере и петима резервни финалисти. Критериите за оценяване и избор на рисунките са: оригиналност на идеята, творчески подход и изпълнение, приложимост, възможност за изработка и други по преценка на ИКЕА.

На 20 декември 2021 г. „Хаус Маркет България” АД ще обяви 15-те финалисти от Конкурсa и ще изпрати техните рисунки включително на представители УНИЦЕФ за България, с оглед финалното журиране за победител в Конкурса. Обявяването на финалистите ще се извърши на уеб адрес www.ikeaplay.bg и/или фейсбук страницата ИКЕА България и/или на уеб адрес www.ikea.bg. Ще бъдат публикувани данните, които са публикувани на уебсайт www.ikeaplay.bg за целите на гласуването съгласно т. 5.1.5. от настоящия раздел II, в т.ч. рисунката на участника.

На 22 декември 2021 г. ще бъде обявен и крайният победител от Конкурса. Обявяването ще се извърши на уеб адрес www.ikeaplay.bg и/или фейсбук страницата ИКЕА България и/или на уеб адрес www.ikea.bg. Ще бъдат публикувани данните, които са публикувани на уебсайт www.ikeaplay.bg за целите на гласуването съгласно т. 5.1.5. от настоящия раздел II, в т.ч. рисунката на участника.

„Хаус Маркет България” АД ще уведоми всички участници по e-mail и/или телефон, които са станали финалисти и краен победител в Конкурса. Участниците следва в тридневен срок от уведомяването да потвърдят в отговор на изпратения e-mail желанието си за участие в официалната церемония по награждаването на победителя и финалистите от Конкурса през януари 2022 г. При неполучване на потвърждение в срок, „Хаус Маркет България” АД може да замени съответния участник с резервен такъв.

Данните, посочени в следващото изречение, относно финалистите и победителя в Конкурса ще бъдат публикувани на общодостъпни места – в пресата (вестници, списания, в т.ч. електронни, и т.н.) и по всякакви други начини (интернет страници, фейсбук страници и т.н.), каквито ИКЕА намери за добре, с цел популяризиране на Конкурса и/или на дейността на ИКЕА. Би могло да се публикуват част от или всички данни, които са публикувани на уебсайт www.ikeaplay.bg за целите на гласуването съгласно т. 5.1.5. от настоящия раздел II (в т.ч. рисунките на финалистите и победителя в Конкурса), както и резултатите от Конкурса и изображение на произведената плюшена играчка на база рисунката на победителя.

На база рисунката на победителя, ИКЕА желае да разработи и произведе лимитирана серия плюшена играчка, която ще бъде символ на програмата на УНИЦЕФ „Стъпки заедно“. ИКЕА ще получи 1 бр. произведена плюшена играчка на база рисунката на победителя, а УНИЦЕФ ще получи необходимия брой произведени плюшени играчки на база рисунката на победителя, за да бъдат те поставени в специално обзаведените кътове в училища в България, където се провежда програмата „Стъпки заедно.“

НАГРАДИ

Всеки участник в Конкурса получава сертификат за участие, който се изпраща на предоставения в регистрационната форма за участие e-mail.

През месец януари 2022 г. ще бъде проведено официално награждаване и изложба на рисунките на 15-те финалисти и победителя от Конкурса. На събитието на всеки участник-финалист и на участника-победител, чрез родителя/настойника, ще бъде връчен сертификат за финалист и/или победител в Конкурса (в допълнение към сертификата за участие по т. 1 от настоящия раздел III). Присъствието на родител/настойник на събитието е задължително условие. „Хаус Маркет България” АД ще уведоми предварително по e-mail, телефон или друг подходящ начин финалистите за мястото и часа на провеждане на събитието.

Победителят в Конкурса ще получи една плюшена играчка от модела, изработен по неговата рисунка.

Наградите не подлежат на договаряне и правото за получаването им не може да се прехвърля на трети лица. Не може да се получават пари вместо или срещу награди. ИКЕА си запазва правото да замени дадена награда с друга или с еквивалента стойност, по своя преценка, в случай на обстоятелства извън контрола на ИКЕА. Всички и всякакви евентуално дължими данъци във връзка с наградата са за сметка на получателя на наградата.

ИКЕА си запазва правото да избере друг победител и да даде наградата на друго лице в случай, че има основателни съмнения, че даден участник е участвал в Конкурса по несъвместим с Правилата начин или начин, който ИКЕА счете за неподходящ, противозаконен или неморален.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

На основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, с подаването на рисунката и регистрационната форма за участие в Конкурса участниците (чрез своите родители/настойници) се съгласяват, че авторското право върху рисунките възниква директно за и принадлежи на ИКЕА, като последното включително има право свободно да използва рисунките за разработването на лимитираната серия плюшена играчка съгласно Раздел II, т. 5.1.11 по-горе. ИКЕА не дължи каквото и да е възнаграждение на участниците във връзка с придобитите права.

Всички рисунки, подадени за участие в Конкурса, трябва да бъдат оригинални творби на участниците. Участниците, чрез своите родители/настойници, декларират, че са автори на всяка рисунка, която изпращат за участие в Конкурса. Участниците декларират, че не са отстъпвали изключителното право за използване изпращаните рисунки на трети лица и че авторските права не принадлежат на трети лица.

В случай на промяна в приложимото законодателство или неговото тълкуване, в резултат на които възникването на авторското право в полза на ИКЕА съгласно т. 1 от настоящия раздел се окаже невъзможно/ненастъпило, то ще се счита, че с изпращането на съответната рисунка участникът (чрез своите родители/настойници) отстъпва на ИКЕА изключителното право да използва рисунката по всякакви начини, в т.ч. възпроизвеждане, разпространение сред неограничен брой лица на оригинал или екземпляри, излъчване по безжичен път, предаване и препредаване по кабел, публично показване, преработка, предлагане по безжичен път или по кабел на достъп до неограничен брой лица до рисунките или части от тях по начин, който позволява достъпът да бъде осъществяван от място и по време, избрани индивидуално от всяко лице, включително да използва рисунките за разработването на лимитираната серия плюшена играчка съгласно Раздел II, т. 5.1.11 по-горе. Изключителните права се отстъпват за максимално допустимия от закона срок. ИКЕА не дължи възнаграждение на участниците във връзка с използването на изпращаните от тях рисунки.

Всички и всякакви права върху дизайна на плюшената играчка, създадена на база рисунката на победителя, са изключително притежание и собственост на ИКЕА. На участниците не се дължи никакво обезщетение или възнаграждение във връзка с използването на рисунките им, изработването и реализацията на плюшените играчки и въобще във връзка с Конкурса. ИКЕА не дължи връщане на участниците на предоставени рисунки, в т.ч. на оригинални екземпляри, при никакви обстоятелства.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара