Спечелете Sony Playstation 5, пуфове и подложки за мишки от Hell Gamer

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 20 януари 2022

Как се участва:

С покупка на продукти HELL GAMER и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

За да се включи в промоцията, Потребителят следва:

    Да направи покупка във всички тървговски обекти, предлагащи напитките HELL GAMER ( в промоцията участват само вкусовете PVP ,ARCADE и NOVA) в периода от 11.2021 г. до 20.01.2021 г.;

    Да създаде собствен профил на bg в периода 29.11.2021-20.01.2022,като посочи име , мобилен номер и е-mail.

    Да регистрира фискалния бон (касовата си бележка) на създаденият профил на bg.

    Да въведе точна сума на закупените напитки (до два знака,след десетичната запетая)

    Сумата ще бъде конвертирана в равни по стойност точки – 1.50лв = 1.5 точки ( 1лв = 1 точка )

    Да събере 2 (две), 5 (пет) или 10 (десет) точки.

    Спрямо събраните 2, 5 или 10 точки потребителя участва в томбола за някоя от посочените в чл. 7 Награди.

    При събрани 2 точки – потребителя участва в томбола само за подложка за мишка
    При събрани 7 точки – потребителя участва в томбола за подложка за мишка и пуф
    При събрани 10 точки – потребителя участва в томбола и за трите посочени в чл.7 Награди.

Потребителят следва да регистрира номер на касова бележка, която доказва закупуването на продукти, посочени в чл. 6, т. 1, като качи ясна и видима снимка на касовата бележка на сайта на hellenergypromo.bg, на която ясно и недвусмислено да се вижда:

    че продуктите на касовата бележка са на Hell Energy Drink:
    тяхната стойност,
    обектът, от който са закупени, и
    номерът на касовата бележка.

Регистрация, при която Потребителят:

    не е качил ясна снимка на касова бележка,
    касовата бележка включва различни от посочените в чл. 6, т. 1 продукти

се смята за невалидна. В тези случаи Организаторът си запазва правото да не включи съответния Потребител в седмичното теглене на играта.

Една и съща касова бележка не може да се използва от повече от един Потребител и не може да се регистрира повече от веднъж.

При регистриране на валиден фискален бон системата информира Потребителя, че неговата регистрация е успешна.

Потребителят трябва да запази до края на промоцията касовата/и  бележка/и, регистрирана/и  на сайта на hellenergypromo.bg.

Изпълнявайки условията на Промоцията, Потребителят ще участва в томбола за една от следните награди:

При събрани 2 точки – ПОДЛОЖКА ЗА МИШКА – общо 100 броя
При събрани 5 точки - ПУФ – общо 5 броя
При събрани 10  точки – Sony Playstation 5 – общо 5 броя

Тегленето на наградите ще бъде от голями  ( като под голяма се разбира Sony PlayStation 5 ) към малки ( под малки се разбира подложка за мишка ) награди.

Един Потребител може да спечели максимално 1 брой награди от всеки вид в посвените периоди на тегления.

С оглед пазарната им стойност, наградата „подложка за мишка представляват предметна печалба с незначителна стойност по см. на § 1., т. 62 ЗДДФЛ, а именно предметна печалба, чиято пазарна цена е до 100 лв. За придобиването на същите не се дължи данък върху доходите на физическите лица на осн. чл. 13, т. 21 ЗДДФЛ. За предметната награда „ПУФ“ и „ SONY PLAYSTATION 5 “ разходът за дължимия данък се поема от Организатора. За целта ще бъдат изискани допълнителни данни на победителя – ЕГН и номер на лична карта, които той следва да попълни в декларация и върне на куриера в момента на получаване на наградата.

Тегленето на наградите ще се организира на датите, както следва:

Първо теглене на 09.12.2021 г. за периода от 29.11.2021 до 08.12.2021 г.
Второ теглене на 20.12.2021 г. за периода от 09.12.2021 г. до 19.12.2021 г.
Трето теглене на 30.12.2021 г. за периода от 20.12.2021 г. до 29.12.2021 г.
Четвърто теглене на10.01.2022 г. за периода от 30.12.2021 г. до 09.01.2022 г.
Пето теглене на 20.01.2022 г. за периода от 10.01.2022 г. до 19.01.2022 г.

Печелившите участници ще бъдат публикувани на сайта на hellenergypromo.bg и информирани чрез телефонно обаждане в рамките на 7 календарни дни с информация за спечелената от тях награда.

За да бъде валидиран, Участникът следва да потвърди, че може да предостави регистрираните за участие касови бележки на закупените продукти, посочени в чл. 6, ал. 1.

Организаторът на Играта не носи отговорност, при условие че регистриран участник е предоставил некореспондиращ, непълен или неточен телефонен номер, на който да бъде уведомен, че е печеливш в Играта или по друг начин не е попълнил правилно и точно необходимите данни за участие.

В случай че някой участник, който е спечелил награда, бъде дисквалифициран или няма право да получи такава, наградата автоматично му се отнема, след което друг участник бива избиран за награда и новият печеливш бива уведомяван при прилагане на същия процес, както е описано по-горе по отношение на Наградата. Посоченият по-горе процес може да бъде повтарян колкото пъти е нужно по решение на Организатора.

Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция с непечелившите участници.

Доставките на наградите ще бъдат осъществявани по куриер в работни дни от 09:00 до 18:00 часа. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.

Ако участник не може да бъде открит при посещението на куриера или не потърси наградата в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора.

Награда, която се е върнала при Организатора, може да бъде потърсена от спечелилия Участник в срок от 1 (един) месец след края на седмичното теглене, при което е спечелена от него, като разходите за доставката на наградата се поемат от Участника. След изтичането на този срок се приема, че Участникът се отказва и губи правото да получи наградата си.

Участникът трябва да запази регистрираните касовите бележки и опаковките на закупените от него продукти и да ги предостави на куриера като доказателство, че участието му в Играта е според правилата.

Победителите в настоящата Промоция се избират на случаен принцип измежду всички регистрирани участници, които успешно са се включили в Промоцията в съответствие с настоящите условия. Наградите в Промоцията се присъждат на случаен принцип чрез томбола, осъществявана чрез специален софтуер.

Ако броят регистрирани Потребители е по-малък от броя седмични награди, съответните награди се прехвърлят за първото следващо теглене.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара