Спечелете запис в професионално студио, слушалки, смарт часовник и настолна игра

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 30 октомври 2023

Как се участва:

Чрез качване на аудио или видео запис.

Пълни правила:

Участието в Играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. В томболата за разпределение на наградите могат да участват само пълнолетни лица с местоживеене в България, които не са служители на Брокс Вижън ЕАД или на ФЬОНИКС Фарма ЕООД, както и членове на техните семейства.

Участниците в Играта следва да:

    запишат аудио или видео как те и/или тяхното дете пее песента от рекламата на джуниър-ангин
    да попълнят регистрационната форма на лендинг страницата като предоставят следните данни: Име, Фамилия, e-mail, телефон, име на детето.
    качат своя запис на лендинг страницата на Играта.

Всеки участник има право само на едно участие в Играта. Ако потребител е участвал в Играта многократно, при теглене на наградите се взима предвид само първият като последователност запис.

Всеки, участвал в Играта, се съгласява след приключване на периода на играта неговият запис да бъде включен в самостоятелни или в комбинация с други записи аудио/видео материали, които ще бъдат публикувани и спонсорирани в социалните канали на джуниър-ангин във Фейсбус и/или Youtube.

На 31.10.2023г. с автоматизиран софтуер, на случаен принцип, ще бъдат изтеглени победителите измежду участниците, които са изпълнили условията в т.3 и т.4.2 от Правилата. Имената на победителите ще бъдат обявени на официалната страница на джуниър-ангин във Facebook и в лендинг страницата на 31.10.2023г.

    Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
    Организаторът се задължава в срок до 5 работни дни да се свърже с Победителя на посочените от него имейл и/или телефонен номер, за да го информира, че е спечелил награда и каква.
    • Организаторът не носи отговорност спрямо Победител, предоставил невалиден/неточен телефон за контакт, непълен или неточен имейл адрес. При невъзможност за контакт по телефон или при неполучаване на отговор – потвърждение от Победителя на изпратеното от организатора съобщение в срок от 5 работни дни, изборът се анулира и Организаторът има право да обяви нов Победител измежду участниците.
    Наградите ще бъдат доставяни безплатно до печелившите чрез куриер до 10 работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили. Наградите се изпращат на адреса, посочен от Победителя в регистрационната форма на лендинг страницата.
    Победител, който не потърси наградата си в срок от 30 календарни дни след приключването на Играта, когато е потвърдил по телефон или имейл, че желае да я получи, губи правото си да получи своята награда.

Наградите в играта са:

    1 х Запис на песен в професионално студио
    1 х Безжични слушалки
    1 х Детски смарт часовник
    1 х Настолна семейна игра DIXIT: Disney

Всички разходи, данъци и такси във връзка с предоставянето на награди на стойност над 100 лв. се поемат от Организатора.

УЧАСТНИКЪТ, спечелил Запис на песен в професионално студио е задължен да подпише Приемо-предавателен протокол при приемане на наградата, както и е отговорен да подаде декларация във връзка с придобиване на наградата от играта, съгласно приложимото законодателство.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара