Спечелете 3 лаптопа Lenovo и 30 абонамента за семейна програма от Nivea и dm

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

1 Евгения Ганозлиева-Върбанова Лаптоп
2 Елена Атанасова Лаптоп
3 Мая Петрова Лаптоп
4 Галя Николова Абонамент RPP
5 Теодора Атанасова Абонамент RPP
6 Михаела Видолова Абонамент RPP
7 Петя Драгоева Абонамент RPP
8 Румяна Павлова Абонамент RPP
9 Деница Шалева Абонамент RPP
10 Гергана Василева Абонамент RPP
11 Йоана Иванова Абонамент RPP
12 Павлинка Митева Абонамент RPP
13 Лиана Захаринова Абонамент RPP
14 Марина Гълъбова Абонамент RPP
15 Димитър Марчев Абонамент RPP
16 Станислав Сариев Абонамент RPP
17 Валентина Гюрова Абонамент RPP
18 Радосвета Колева Абонамент RPP
19 Ния Желева Абонамент RPP
20 Петя Божилова Абонамент RPP
21 Антония Белева Абонамент RPP
22 Ивайло Близнаков Абонамент RPP
23 Йорданка Алексиева Абонамент RPP
24 Гергана Милорадова Абонамент RPP
25 Светлана Йорданова Абонамент RPP
26 Кирил Георгиев Абонамент RPP
27 Станислава Ангелова Абонамент RPP
28 Румяна Иванова Абонамент RPP
29 Георги Василев Абонамент RPP
30 Ива Русева Абонамент RPP
31 Венцислава Железова Абонамент RPP
32 Данаил Николов Абонамент RPP
33 Ирина Хаджикирякова Абонамент RPP

ПРЕКАРАЙ ПЪЛНОЦЕННО ВРЕМЕТО У ДОМА

Участвай в новата кампания на NIVEA, която се провежда в магазини dm в периода 30 септември - 27 октомври 2021г.! 🎁️🎉 Можеш да участваш за страхотни награди, като напазаруваш продукти NIVEA за минимум 12лв. с ДДС от магазини dm, а след това регистрираш касовия бон или фактурата във формуляра на по-долу. Така ще се запишеш в томбола, чрез която можеш да спечелиш 1 от 3 лаптопа или 1 от 30 броя 6-месечни абонамента за семейна програма „ДИЗАЙН ОТКРИВАТЕЛИ“! 

Прекарай пълноценно времето у дома и се радвай на компанията на близките си!
 
ОТКРИЙ ПОВЕЧЕ ЗА СЕМЕЙНА ПРОГРАМА "ДИЗАЙН ОТКРИВАТЕЛИ" НА RED PAPER PLANE

Семейна програма "Дизайн откриватели" на Red Paper Plane e измислена и създадена в България. Тя предоставя по-добро, по-пълноценно и по-интригуващо време за 4-10 годишни деца и за техните родители. Програмата създава учебни преживявания с дизайн мислене в учебна среда или у дома. Чрез този процес можем да насърчим успешно редица от компетенциите и уменията на 21-ви век - решаване на проблеми, критично мислене, емпатия, наблюдателност, любознателност, проактивност, работа в екип и увереност в способностите.

Със семейна програма "Дизайн откриватели" всеки месец получаваш нова тема от живота, седмични мисии, игри с карти, родителски дискусии и още много. Повече ще  разбереш на bg.rpplane.com/parents. Програмата е достъпна през дигитална платформа с внимателно избрани занимания, чрез които с помощта на дизайн мислене се подпомага развитието, образованието и общуването с децата между 4 и 10г.
 
Промо  играта  се  организира  и  провежда  във  всички  търговски  обекти  на  „дм
България“ ЕООД на територията на Република България.
 
Желаещите да участват в Промо играта, следва да закупят в търговски обект на
„дм България” ЕООД продукт или продукти с марка NIVEA на стойност минимум 12 лв.
с ДДС, след което имат възможност да участват в Промо играта за една от посочените в
т. 4.3 награди. Всеки клиент, който отговаря на изискванията, предвидени в настоящите
правила,  може да се регистрира на nivea.bg/rpp  като въведе име,  презиме и  фамилия
(задължително в предвидения тук ред), e-mail, телефон за връзка, адрес и качи снимка на
фискалния бон/фактура  –  удостоверяващ/а покупката на продукт/ продукти  NIVEA  на
стойност от минимум 12 лв. с ДДС.  
 
За участие в Промо играта се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в
регистрационната  форма  описани  по-горе,  да  прикачи  снимка  на  оригиналния/ната
фискалния бон/фактура и да изрази изричното си съгласие за събиране и обработване на
личните му данни за целите на Промо играта.
 
Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.
 
Оригиналът  на  фискалния  бон/фактура  за  извършената  покупка  на  продукт/
продукти NIVEA следва да бъде запазен от Участника в Промо играта. Непредставянето
на оригинала на фискалния бон/фактурата е основание за отказване получаването на
награда.  
 
Всеки Участник има право да участва в Промо играта многократно като за всяка
регистрация качи снимка на фискалния бон/фактура,  удостоверяващ нова покупка на
продукт/ продукти NIVEA на стойност от минимум 12 лв. с ДДС,  различен от вече
регистриран  фискален  бон/фактура  и  при  изпълнение  на  условията  на  настоящите
Официални правила. За целите на провеждане на томболата всеки участник ще се счита
за  уникален посредством  своя  e-mail  и  телефонен  номер.  Ако  двама  или  повече  от
изтеглените печеливши Участници имат един и същ e-mail адрес или телефонен номер,
за валидна ще се счита първата по време регистрация в интернет сайта на Организатора,
а всяка следваща ще се счита за дублирана, поради което и невалидна.
 
Ако с един и същ фискален бон/фактура са закупени продукт/ продукти NIVEA
на стойност,  надхвърляща 12 лв.  с ДДС,  клиентът има право да  направи само  една
регистрация с този фискален бон/фактура и неговото име ще участва в томболата само
веднъж.
 
Независимо от  броя  на  направените  регистрации,  всеки  Участник  може  да
спечели само една награда, настоящото ограничение се отнася, и в случай че Участникът
се регистрира многократно с различни електронни адреси/ телефони.
 
Цената  на  участващите  в  Промо  играта  продукти  се  определя  от  съответния
търговски обект.  
 
Не участват в разпределението на наградите лица, които са:  
 
a) участвали с фискален бон/фактура  за покупка на каквито и да е други продукти,
различни от марката NIVEA;  
b) участвали в Промо играта с фискални бонове/фактури за закупени продукти NIVEA,
извън периода на Промо играта;  
c) направили регистрации, при които липсват пълните данни за Участника съгласно
тези Официални правила (име, презиме и фамилия, e-mail, телефон за връзка, качена
снимка  на  фискален бон/фактура, удостоверяваща покупката на продукт/ продукти
NIVEA на стойност минимум 12 лв. с ДДС), както и такива, направили регистрации,
с качени снимки на фискалния бон/фактура, от които не е добре видима направената
покупка и дали отговаря на посочените изисквания за участие в Промо играта.
d) направили регистрации, с качени снимки на дубликат на фискалния бон/фактура или
служебен бон.
 
Недопустими са действия, с които чрез измама се влияе върху резултатите от
Промо  играта,  както и  всички  действия,  извършвани  с  цел  да  бъде  заблуден
Организаторът на Промо играта. При установяването на такива действия, извършилият
ги Участник се лишава от правото да получи спечелената от него или с негово съдействие
награда.  
 
Представянето на  копие от фискален бон/ фактура  или служебен бон,  вместо
оригинал се приема за опит за измама и е основание за дисквалификация на съответния
участник. Всеки опит за манипулация или промяна на оригинала на фискалния  бон/
фактура дава право на Организатора да дисквалифицира съответния участник.  
 
На  05.11.2021г.  в  офис  на  представителя  на  „Байерсдорф  България“ ЕООД  –
„Република  Интерактив“  СРЛ  (Republika  Interactive  SRL), VAT No: RO23981359,  
дружество регистрирано съгласно законодателството на Република Румъния, на адрес:
Румъния, гр. Букурещ, Сектор 2, ул. „Барбу Вареску“ No 137А, ще бъдат изтеглени 33
(тридесет  и  трима)  печеливши  Участници.  Тегленето  на  наградите  се  извършва  на
случаен принцип, електронно чрез платформата www.random.org.  Заедно с имената на
тридесет и тримата печеливши Участници, ще бъдат изтеглени и имената на тридесет и
тримата резервни такива. Изтеглянето на имената на печелившите се извършва в следния
ред – първо се изтеглят имената на 33 печеливши, след което се изтеглят имената на 33
резервни печеливши Участници.
 
За резултатите от тегленето на печелившите участници се съставя протокол, в който
по реда на изтеглянето се вписват имената на спечелилите 3 (три) лаптопа Lenovo и 30
6-месечни абонамента за семейна програма "Дизайн откриватели“ на RPP, както и
на 33 резервни печеливши Участници.  
 
Протоколът с резултатите от тегленето на наградите ще бъде публично оповестен
до 09.11.2021г. на nivea.bg/rpp.
 
Всички печеливши Участници ще бъдат информирани за спечелването на наградата
до 18.00 часа на 26.11.2021г. чрез позвъняване на посочения от тях телефонен номер.
 
В случай че,  Организаторът не може да се свърже повече от 2 пъти с печеливш
участник  на  посочения  от  него  телефонен  номер,  този  участник  се  замества  от
изтеглените  резервни  печеливши  Участници.  Заместването  се  извършва  по  реда  на
изтеглянето на резервните печеливши Участници.  
 
Наградите 3 (три) лаптопа  Lenovo се  изпращат  с  куриер  на  печелившите
Участници на адреса за доставка, предоставен съгласно т. 6.17. Наградите 30 (тридесет)
абонамента за семейна програма "Дизайн откриватели“ на RPP  се  изпращат на
печелившите Участници в електронен вид –  на посочения от тях в регистрационната
форма  e-mail  адрес.  Наградите  се  считат  за  получени  от  Печелившите  участници  с
изпращането им към посочените в регистрационната форма e-mail адреси.
   
Преди получаването на наградата печелившият Участник трябва да предостави на
Организатора  допълнителни  свои  лични  данни  –  ЕГН  и  постоянен  адрес,  с  оглед
задължението на Организатора по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ. Доколкото нуждата от
обработване на допълнителните лични данни на Печелившия е вменена на Организатора
по силата на закон, по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679,
съгласие за обработка на лични данни на Печелившия не се изисква.
 
Във връзка с данъчното облагане на предметни награди, които не са с незначителна
стойност по смисъла на §1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, наградите в
настоящата Промо игра подлежат на облагане с окончателен данък по реда на чл. 38, ал.
14 във вр. с чл. 65, ал. 7 ЗДДФЛ, който се удържа и внася от Организатора – за негова
сметка. В изпълнение на задължението си по ЗДДФЛ Организаторът е длъжен да посочи
имената на печелившия Участник, неговото ЕГН и постоянен адрес в справката по чл.
73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи и удържан данък.  

Краен срок - 27 октомври 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара