Спечелете 10 кутии с продукти декоративна козметика от dm

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

@gabrielita7k
@sell_s_1_
@galeto.85
@lanomadeiv
@da_go_lay_
@viliana_petrova
@poli_dara
@gerirad
@ivana.zagorovaa
@anneriya_i

Как да участвам?

    Снимай кратко клипче под формата на reels или IGTV, в което се гримираш с декоративна козметика на следните dm марки: alverde, trend it UP и s.he stylezone.  
    Добави в описанието на видеото таг @dm_bulgaria и хаштаг #dmbulgaria, за да може да проследим участието. Профилът на участниците задължително трябва да е публичен за периода на играта.
    Може да спечелиш eднa от 10 кутии с декоративна козметика.

Всеки един клиент може да участва многократно в играта.  Участието в играта не изисква покупка на продукти. 

Награди

В Играта могат да бъдат спечелени общо 10 броя награди - кутии с продукти декоративна козметика от една или повече от следните марки: alverde, trend IT UP, s.he stylezone, Balea.  

Печелившите ще бъдат определени от тричленна комисия на дата 18.10.2021 г. в Централния офис на “дм България“ ЕООД.

Всеки един от 10-те победители ще получи награда –  една от 10 кутии с продукти декоративна козметика.

Предметните награди трябва да бъдат получени от спечелилите ги участници най-късно до 28.10.2021 от посочения от тях dm магазин за получаване на наградата.

След  като видеото бъде качено  от участника  в instagram, Организаторът  ще провери дали
същото отговаря на изискванията и условията на Играта и настоящите правила. В допълнение
на предходното изречение, Организаторът си запазва правото да не одобри за участие видео материал, който  се  отклонява  от  изискванията  или  противоречи на  закона, морала  или
добрите нрави. Единствено клиповете, които отговарят на изискванията и условията на Играта BEAUTY Есен 2021, ще бъдат допуснати за участие.  

Участниците в кампанията имат правото да участват в Играта с неограничен брои клипове.

Със самото си участие в Играта и качването на клип участникът декларира, че видеото е на
самия него, че е автор или носител на изключителните авторски права върху заснетия продукт
(видео материал), който качва,  както  и че не  е отстъпвал каквото и  да е било право  за
използването им на трети лица, различни от Организатора, което изключва или ограничава по
някакъв начин ползването на клипа  от Организатора за целите на тази игра и съобразно
настоящите правила.   

С  изпращане  на видео  материал за  участие  в  Играта съгласно  написаното  по-горе
участникът  предоставя на Организатора право на използване на клипа,  включително, но без
да се ограничава до:  право на възпроизвеждане на видео материала, разпространение сред
неограничен брой лица, излъчване на видео материал в instagram профила на Организатора,
публично показване на видео материала и др.  

В играта  за общо 10 награди ще попаднат всички участници, чиито  клипове  са качени,
одобрени от Организатора по т. 2 по-горе и публикувани в instagram.
 
На дата 18.10.2021 г. в Централата на Организатора  от тричленна комисия  ще бъдат
избрани 10-те победителя в Играта,  съставена от Организатора,  които според журито са
направили  най-сполучливи  видеа. Допълнително  ще  бъдат  избрани и  двама  резервни
участника,  които  ще  получат  награда,  в  случай,  че  някой  от  първоначално  избраните
печеливши се откаже от нея или не я потърси в упоменатия за получаване срок. Имената на
всички десет (10) печеливши и  две  (2) резерви ще бъдат упоменати с име,  фамилия и
instagram профил в специален протокол, изготвен и подписан от членовете на комисията.  

Имената на всички победители, определени по реда на настоящите условия и правила, ще
бъдат качени и на интернет страницата на дм България,  в статия свързана с играта, до
19.10.2021 г. след определянето им по реда на т. 7 и т. 8 по-горе. Допълнително, служителите
на Организатора ще се свържат с всички печеливши чрез лично съобщение в техния Instagram
профил  до 19.10.2021г. включително,  за уточняване на условията и начина на получаване на
наградата по реда, описан по-долу в т. 3.2.   

Всеки един от десетте победители, определени по реда на настоящите условия и правила,
ще  получи предметна награда  –  кутия с декоративна козметика  на стойност  50  (петдесет)
лева,   изключително  по свободен избор  и  преценка  на Организатора. Клиповете на всички
печеливши ще бъдат  публикувани в  instagram профила  на  „дм България”  ЕООД - https://www.instagram.com/dm_bulgaria/  

Предметните  награди могат  да  бъдат  взети от  избран  от  наградения  и  съгласуван
предварително с Организатора магазин от магазинната мрежа на „дм България” ЕООД в срок
до 28.10.2021 г. Датата за получаване се съгласува предварително с Организатора.   

При  получаването  на  наградата  печелившият  участник  трябва  да  представи  на
служителите на Организатора в съответния магазин личната си карта за идентификация.  

Спечелилите предметни награди участници, които в срок до 28.10.2021 г., не са потърсили
своите награди, губят правата си върху тях.  

Краен срок - 17 октомври 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара