Спечелете 50 ваучера по 99 лв. за Ozone.bg от Nesquik


 

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

1. 0899833xxx (45648)
2. 0878566xxx (84542)
3. 0876550xxx (252278)
4. 0988530xxx (322117)
5. 0887799xxx (333862)
6. 0878359xxx (73444)
7. 0895600xxx (24987)
8. 0887892xxx (152064)
9. 0879042xxx (358316)
10. 0877007xxx (132696)
11. 0882569xxx (382358)
12. 0899094xxx (53393)
13. 0888140xxx (360575)
14. 0878599xxx (363974)
15. 0897908xxx (148519)
16. 0899130xxx (451295)
17. 0878949xxx (357005)
18. 0894989xxx (25045)
19. 0886193xxx (2021640013)
20. 0889997xxx (659830)
21. 0896028xxx (163774)
22. 0886648xxx (153733)
23. 0879330xxx (220160)
24. 0878407xxx (106875)
25. 0886382xxx (2083440119)
26. 0886490xxx (95452)
27. 0876656xxx (30922)
28. 0886983xxx (27004)
29. 0877780xxx (80718)
30. 0899912xxx (476821)
31. 0888822xxx (556347)
32. 0889403xxx (13081)
33. 0883301xxx (231513)
34. 0888338xxx (159416)
35. 0888307xxx (26555260228)
36. 0898891xxx (355708)
37. 0885151xxx (295)
38. 0887510xxx (458422)
39. 0878461xxx (9373)
40. 0887860xxx (2030340021)
41. 0889294xxx (7284)
42. 0889429xxx (754210340)
43. 0895561xxx (338460)
44. 0897811xxx (981863)
45. 0886668xxx (229356)
46. 0877475xxx (870180037)
47. 0886460xxx (9119)
48. 0896081xxx (963281)
49. 0879881xxx (433233)
50. 0897797xxx (83647)

NESQUIK® Учи и се забавлявай с нас!

ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Трябва да има закупени в периода на играта продукти с марките NESQUIK® какао, NESQUIK® мляко за пиене, NESQUIK® зърнена закуска, NESQUIK® зърнен десерт за минимум 4 лева в един фискален бон/фактура.

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Нестле България“ АД.

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 50 (петдесет) подаръчни ваучера, всеки ваучер  на стойност 99лв. за OZONE.BG

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност .

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Купете по Ваш избор от участващите в Играта продукти с марките NESQUIK® какао, NESQUIK® мляко за пиене, NESQUIK® зърнена закуска, NESQUIK® зърнен десерт за минимум 4 (четири) лева в един фискален бон/фактура в периода на Играта.

Потребител, който желае да участва в Играта, следва да закупи от участващите в играта продукти  с марките NESQUIK® какао, NESQUIK® мляко за пиене, NESQUIK® зърнена закуска, NESQUIK® зърнен десерт за минимум 4 лв. (четири лева) в един фискален бон/фактура. Покупката трябва да е извършена в само в  периода на Играта, посочен в т.2(1).

Регистрирайте се на www.nestle.bg/nesquik-promo

Потребителят въвежда име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail), телефонен номер и номер на фискален бон/ове или фактура/и, снимка на фискален бон/ове или фактра/и на интернет адрес: www.nestle.bg/nesquik-promo. („Сайта на Играта“).

Приложете фискалния/те бон/ове със закупените продукти.

Участникът прилага фискалния/те бон/ове или фактура/и от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от фискалния/те бон/ове или фактура/и, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те бон/ове или фактура/и. Снимката/ите на фискалния/те бон/ове  или фактура/и трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове/ фактури трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове или фактура/и могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон/фактура само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове/фактури, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове/фактури.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове/ фактури, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

След приключване на Играта (23.59 ч. на 30.09.2021 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

Ще бъдат изтеглени 50 (словом: петдесет) печеливши и 5 (словом: пет) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Печелившите номера на фискални бонове  и телефонен номер без последните три цифри ще бъдат публикувани на  11.10.2021 г. на Сайта на играта www.nestle.bg/nesquik-promo

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, които са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

Наградите се предоставят от Организатора на печелившите участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в Играта, на имейла, от който е извършена регистрацията в сайта на играта www.nestle.bg/nesquik-promo.

В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен имейл адрес, както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 14 (четиринайсет) дни от публикуване на печелившите, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да предостави наградата на резервен участник.

Ваучерът се предоставя от „Нестле България“ и се използва за поръчка на продукт/и по избор на печелившия измежду наличните към датата на поръчката продукти от онлайн магазина на интернет адрес www.ozone.bg.;

Ваучерът е валиден до 31.12.2021г. като след изтичане на този срок, ваучерът няма да може да се използва;

Ваучерът е на стойност 99 лв. (деветдест и девет лева).

В случай, че поръчката, към която печелившият в Играта приложи ваучера за отстъпка, е на стойност, по-ниска от стойността на ваучера, остатъкът от сумата остава на разположение на печелившия за следващи покупки до изтичане на срока на ваучера. В случай, че стойността на поръчката, към която спечелилият приложи ваучера за отстъпка, е по-висока от неговата стойност, то той следва да доплати разликата.

При използването на ваучера, потребителят ще сключи договор за покупко-продажба с електронния магазин OZONE.BG и условията на този договор се определят от общите условия на сайта ozone.bg, включително и условията за доставка и връщане на продута са обявени в сайта, а те може да са свързани с такса.

Печелившият няма право да иска стойността на ваучера или част от нея да му бъде изплатен в брой и/или разменян и/или заменян с паричната му равностойност.

В случай на невъзможност или трудност ваучерът да бъде приложен към дадена поръчка във ozone.bg, печелившият следва да се свърже с електронния магазин ozone.bg по един от начините, посочени за контакт в него.

Краен срок - 30 септември 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара